PAROC Stenuld er et sikkert materiale

PAROC Stenuld er et sikkert materiale

 

PAROCs produkter er et vigtigt bidrag til den økonomiske, sociale og miljømæssige velfærd, fordi de hjælper med at beskytte mennesker og miljø. CSR er ikke kun godt for miljøet og alle de mennesker, der bor og arbejder i bygninger, hvor der anvendes PAROC-produkter. Det har også en stor forretningsmæssig værdi, fordi vores samarbejdspartnere garanteres en varig kvalitet, at reglerne og sikkerheden overholdes, at materialets livscyklusomkostninger reduceres og at installationen kan foretages hurtigt. Langsigtet forretningssucces er kun muligt, hvis vi hver især tager vores ansvar for miljøet og samfundet alvorligt. 

PAROC Stenuld

Indeholder sikre fibre

  • Vi bruger det europæiske certificeringsorgan for mineraluldsprodukters (EUCEB) varemærke på vores produkter, hvilket bekræfter, at fibrene i PAROC stenuld opfylder kravene til bioopløselighed i EU-direktiv nr. 1272/2008.
  • Det tyske RAL-kvalitetsmærke bekræfter, at krav om bioopløselighed og sikkerhed er opfyldt i henhold til den tyske tekniske forskrift TRGS905. 

Har en lav afgasningsgrad

research-lab-7869013

Indeholder ikke farlige stoffer

  • PAROCs stenuldsfibre er registreret i henhold til REACH-forordningen. Vores produkter indeholder ikke særligt problematiske stoffer, som er anført på den såkaldte "kandidatliste". Der er en brugervejledning i sikker brug til alle vores produkter.
  • Det tekniske dossier i REACH-registreringen indeholder en kemikaliesikkerhedsrapport om egenskaber og klassificering. PAROC Stenuld er mineraluld, og fibrene opfylder kravene i Nota Q, vurderes ikke at være farlige og er ikke klassificeret som irriterende.

Indeholder ingen farlige stoffer, som er nævnt i RoHS-direktivet 

  • Dette betyder, at PAROCs produkter også kan anvendes i elektrisk og elektronisk udstyr.

Er sikkert at håndtere

  • Vi anbefaler, at der anvendes løstsiddende arbejdstøj og -handsker ved installation af mineraluld. Frigivelse af støv skal så vidt muligt begrænses. 
  • Vi har underskrevet en frivillig aftale om at vise produkthåndtering på produktpakkerne med tekst og et piktogram, som er aftalt mellem alle medlemmer af Foreningen af europæiske mineraluldsproducenter (EURIMA). 
Paroc HVAC-produkter er af Eurofins certificeret med det indendørs Air Comfort Gold-mærke.

Indoor Air Comfort. Paroc HVAC-produkter er af Eurofins certificeret med det indendørs Air Comfort Gold-mærke.

EUCEBRAL  M1

Sikkerhedsdatablade kan donwloades her >.