Skjulte hulrum

Skjulte hulrum i bygninger er gode spredningsveje for brand og røg. Dette gælder først og fremmest hulrum over andre rum i bygninger, f.eks. oven over nedhængte lofter eller i tagrum og ventilerede facader. Da spredningsvejen ikke er synlig, er den en større fare end mere åbenlyse svagheder i bygningskonstruktionen.

For at begrænse brand- og røgspredning via skjulte veje, skal hulrum, der kan udgøre spredningsveje forbi brandmæssige adskillelser og store hulrum, inddeles i mindre dele. Den bedste løsning er imidlertid at anvende ubrændbare materialer. 

Forhindre loftsbrande i fritstående huse eller dobbelthuse

Brande i boliger starter næsten altid inde i bygningen eller i en grill, et ildsted eller lys i haven. I alle disse tilfælde er tagskægget på bygningen udsat for branden. I brandens tidlige faser går vinduerne i stykker på grund af varmen, og branden spreder sig derefter via undersiden af tagskægget til loftsrummet.

 Brann Hvis branden opstår udendørs, spreder den sig ofte op langs ydervæggen og ind på loftsrummet. En hulrumsbrand i loftsområdet er altid meget ødelæggende, da ilden spredes til hele hustaget. Temperaturen er høj, alting brænder, og omkringliggende bygninger risikerer at blive antændt. Den nemmeste måde at forhindre en hulrumsbrand er at konstruere et tagskæg, der ikke giver branden en nem rute ind på loftsrummet. Denne risiko kan mindskes betydeligt med følgende løsning.

En stiv stenuldsplade, f.eks. PAROC FPS 10, Brandplade 100, forhindrer effektivt branden i at sprede sig til loftsrummet via tagskægget. Fugerne på stenuldspladerne skal konstrueres, så pladen ligger tæt ind til væggen. Stenulden forhindrer, at træstrukturerne ovenover opvarmes og antændes. Isoleringen mister ikke formen ved varmepåvirkning og skaber ingen huller i brandsikringen. Isoleringspladen leder ilden væk fra tagskægget.