Energieffektivisering

Energieffektivisering af bygninger er et af de vigtigste tiltag for at nå klimamålene for energianvendelse og udledning af drivhusgasser. Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, er klimaskærmen afgørende for, hvor meget energi der bruges. Med den rette isolering af de enkelte dele i konstruktionen kan man minimere energiforbruget, spare penge og skåne miljøet, samtidig med at byggeriet er klar til fremtidige krav. 

Energirenovering er påkrævet for at nå klimamålene

EU's målsætning er, at alle nyproducerede boliger skal være nær nul-energibygninger (NNE-bygninger) senest i 2020. Men for at nå klimamålene er det ikke tilstrækkeligt, at nye huse bygges som passivhuse eller nær nul-energihuse. 75-80 % af de bygninger, som vi vil komme til at bo i i 2050, er allerede bygget, så selv den eksisterende boligmasse skal energirenoveres. 

Hvad indebærer Nær nul??

Som det fremgår af figuren ovenfor, er en nær nul-renovering en gennemgribende renovering, hvor praktisk taget alle dele af klimaskallen renoveres. Det er ikke tilstrækkeligt at foretage enkeltstående renoveringstiltag. I en NNE-bygning dækkes en betydelig del af energibehovet af vedvarende energi, som produceres i eller i nærheden af bygningen. 

Energiklassificering

Den energiklassificering, der er anført i energimærkningen, gælder ved ombygning. Den er udarbejdet for at gøre det nemmere for dig at sammenligne bygninger med hinanden og få en opfattelse af deres energianvendelse. 

A2020 - svarer til en ny bygning, som opføres iht. bygningsklasse 2020.

A2015 - svarer til en ny bygning, som opføres iht. bygningsreglement 2015.

A2010 - svarer til en bygning opført iht. Bygningsreglement 2010 (BR10)

B - svarer til en bygning opført iht. Bygningsreglement 2008 (BR08) eller Bygningsreglement 1998 med tillæg (BR98's småhusreglementet)

C
D
E
F
G - Det ringeste energimærke.


Paroc anbefaler, at du stræber efter energiklasse A2020 for at nå det rette niveau for renovering til NNE.

8 gode grunde til at bygge energiklogt:

  • En smart investering: Energieffektive huse kan give besparelser på op til 375.000 kr på 25 år – det svarer til prisen på en ny bil – og kan give en salgsværdi, der er 30 % højere end for et standardhus.
  • Begrænsede ekstraomkostninger:  For at øge energieffektiviteten i et hus til passivhusniveau kræves der kun en ekstra investering på 5-10 %, da anvendelsen af opvarmningssystemet kan minimeres eller helt udelades.
  • Væsentligt lavere levetidsomkostninger: Investeringsbeslutningen for et energieffektivt hus er baseret på de samlede omkostninger, som beregnes ved at lægge energiomkostningerne for hele husets levetid til byggeomkostningerne. Passivhuse er optimale i forhold til bygningens samlede levetidsomkostninger.
  • Sunde og komfortable: Mennesker tilbringer mere end 80 % af deres tid indendørs, og en tredjedel af tiden i soveværelset. Takket være god isolering har energieffektive huse ingen træk og har en konstant indendørstemperatur. Effektiv og kontrolleret ventilation, et lufttæt ydre og byggematerialer med lave udslipsniveauer giver en indendørsluft, der altid er ren og frisk.
  • Frihed i formgivning: I alle typer huse kan du tilpasse konstruktionen af det energieffektive hus efter din stil og smag. Det er kun fantasien, der sætter grænser for et stilrent og hyggeligt indendørsmiljø.
  • Let at vedligeholde:  Der er minimalt reparations- og vedligeholdelsesarbejde på et lavenergihus uden varmeanlæg, da det ikke er nødvendigt med et separat opvarmningssystem. Derudover har huset mindre teknisk udstyr, hvilket betyder et lavere energiforbrug.
  • Miljøvenlige: Det anslås, at energiforbruget i en bygnings samlede levetid udgør 80-90 % af dets samlede miljøbelastning. Energieffektive huse er meget mere miljøvenlige. De potentielle energibesparelser viser, at ejerne, konstruktørerne og håndværkerne spiller en vigtig rolle i at skabe en bedre fremtid for de kommende generationer.
  • En spændende branche og arbejdspladser: Energieffektivitetssektoren er i konstant vækst, hvilket skaber nye virksomheder og arbejdspladser. Der vil komme nye innovationer, og der vil blive skabt et behov for specialister inden for energieffektivitet, lige fra konstruktører til håndværkere, og hele byggebranchen vil nå et nyt niveau.

Nybyggeri, som er næsten energineutralt

Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne definerer en næsten energineutral bygning som en bygning med meget høj energimæssig ydeevne. Hvis energiforbruget skal opfylde kravene til en næsten energineutral bygning, stilles der store krav til alle dele af huset: Tæthed, isolering, vinduer, døre samt varme- og ventilationsanlæg. Materialevalget er afgørende for at skabe bæredygtige, bekvemme, sikre og sunde boliger og arbejdsmiljøer. PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO er et godt valg til nybyggeri af både høje og lave bygninger.

Energirenovering til nær-nul

Energieffektivisering i bygninger er en af de vigtigste foranstaltninger til opnåelse af klimamålene med hensyn til energiforbrug og drivhusgasemissioner. Et skridt i den rigtige retning er at renovere energi for at imødekomme morgendagens krav til en nær-nul energibyggelse. For at reducere energiforbruget til næsten nul stilles der krav til alle dele under en renovering; Tæthed, isolering, vinduer, døre og varme- og ventilationssystem. Så hvis du stadig planlægger at renovere, bør du tænke på renovering af energi og benytte lejligheden til at forbedre energieffektiviteten for fremtiden. Trods alt er mange af omkostningerne allerede besluttet.

PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO, gør det muligt at nemt oprette et tykt og homogent isoleringslag for at minimere energiforbruget. Pladen er hurtigt monteret og kan bruges til forskellige typer overfladebelægning.

Så monteres Klimaplade ZERO

Klimaplade ZERO kan monteres direkte på eksisterende træramme i forbindelse med renovering af energi og nybyggeri. Løsningen med Klimaplade ZERO er baseret på en ny fastgørelsesmetode med PAROC XFS 002, vandrette facadeskruer, der tager vindbelastninger og vinklede facadeskruer, som tager lodret belastning fra facaden. De vandrette skruer fastgør også isoleringen til den underliggende væg. Øget antal vinklede facade skruer øger den bærende kapacitet. Denne kombination giver en særdeles robust konstruktion.

For at nå energiniveauet nær nul skal væggene isoleres med mindst 250 mm. U-værdien efter monteringen afhænger selvfølgelig af udførelsen af det underliggende design. For huse bygget før 1970'erne slutter U-værdien på ca. 0,1 W / m2K. Dette skal dog beregnes fra sag til sag.

Læs mere:

Klimaplade ZERO

Tætheden kan løses på flere forskellige måder afhængigt af hvor tæt bygningen er før renovering. Hvis bygningen er opført før 1970, er der sandsynligvis ingen vandtætning. Bygninger som er opført senere har normalt en slags plastfilm eller lignende, men dette sikrer ikke, at bygningen har den nødvendige tæthed. En tæthedstest anbefales, hvis du er usikker.

Komplet sortiment
PAROC Conci er et komplet sortiment til tæt og energibesparende konstruktion og indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at bygge tæt.

Link til produktoversigt >>

Tak isolerat med PAROC eXtraEnergirenovering af taget kan udføres på forskellige måder afhængigt af husets forhold. Paroc har flere forskellige løsninger, når det kommer til yderligere isolering af tage.

Æstetik vigtigt ved renovering af det ydre tag

Ved en energirenovering skal man huske på, at husets æstetiske udseende ændres, når de ydre vægge isoleres udefra, specielt til tagbøjninger og gavlfremspring. Det er derfor et godt valg at bygge på et nyt tag med nye tagstænger. Dette monteres oven på det eksisterende ydre tag ved at placere et lag af skinner i længderetningen og oven på dem et lag over husets længderetning. Derefter kan tagringene og gavlenes fremspring tilpasses den nuværende bygning. Hulrummet er isoleret med PAROC eXtra og forsynet med et ventileret lufrum, inden der tilføjes et nyt tag.

Læs mere om Energirenovering af tag >>

Anlæg til opvarmning, ventilation og sanitet har til opgave at gøre huset komfortabelt, sikkert og forsvarligt. Men det er ikke nok bare at montere rør og ventilationskanaler. For at anlæggene skal kunne levere den størst mulige udveksling med lave energitab og vedligeholdelsesomkostninger, skal de isoleres korrekt.

Paroc Hvac AirCoat

Rør og kanaler
Varmesystemet skal være isoleret, så varmetabet er begrænset, og varmen kommer til det rigtige sted. For at forhindre bakteriel vækst må ledningsrørene ikke blive for varme, mens varmt vand ikke må være for koldt. Ventilationssystemet er isoleret for at begrænse varmetabet. Ved transport af varm og kold luft skal lufttemperaturen opretholdes til den ønskede værdi. Det er vigtigt, at den luft, der transporteres i kanalerne, ikke mister energi, enten til enheden eller på vej til udstødningsstedet. Paroc's rørskåle bruges til isolering af varme og kolde rør. Net- og lamellmåtter anvendes til både rektangulære og cirkulære kanaler. PAROC Hvac AirCoat anvendes fortrinsvis til cirkulære kanaler.

Læs mere om Energirestaurering af Varmeisolerede kanaler >>
Læs mere om Energirestaurering af Brandisolerede kanaler >>


Varmekilde & Ventilation

I dag er der en række muligheder for både opvarmning og ventilation, der er tilpasset morgendagens krav til lave energikilder.

 

Tjekliste for energirenovering

Et godt værktøj at bruge ved energirenovering er den såkaldte Kyotopyramide. Pyramiden anviser, hvilken rækkefølge de energibesparende tiltag bør gennemføres i for at reducere energianvendelsen i huse på den mest effektive måde.

Kyoto-pyramide

Rækkefølgen på tiltagene starter i bunden af pyramiden og går opad.

Minimer varmebehovet
Minimer elbehovet
Udnyt solenergi
Vis og reguler
Vælg varmekilde

 

For at hjælpe dig i planlægningsprocessen har vi udarbejdet nogle enkle tjeklister, som du kan downloade og bruge i arbejdet.

Checklist  Checklist