Etageadskillelse af træ

PAROC-trinlydisolering reducerer strukturbåren støj (trinlyd). Trinlydspladen PAROC SSB 2t halverer den lyd, som forplanter sig igennem trægulvet. Stenuldspladen er placeret mellem to lag gulvplader. Pladerne kan være af gips eller fiber og have en tykkelse fra 13 til 25 mm. Et af lagene kan erstattes med parketgulv.

Træbjælkelag, trinlydsisolering