Isolering af jord

Jord
En isolering under en plade på jorden, i gulvgulve, i en jordbund eller udenfor på en kældervæg er beregnet til at forhindre fugt- og skimmelproblemer, reducere energiforbruget og skabe forhold for et behageligt indendørsmiljø. Grundkonstruktionen skal være i stand til at modstå de forskellige fugtigheds- og temperaturforhold i jorden og yde beskyttelse til andre bygningsdele. Fundamentet skal også bære bygningens belastning.