Isolering af kælderydervæg

Anvend PAROC stenuld som udvendig isolering af kældervæggen til såvel varmeisolering som afdræning. Stenuldens åbne struktur gør, at konstruktionen kan tørre udad. Anvend denne løsning til såvel nybyggeri som renovering af eksisterende vægge. Hvis en kældervæg får en fugtskade på grund af udefra kommende vand, skyldes det ofte, at drænet ikke fungerer. Når problemet udbedres, er det en god idé samtidig at fugtsikre og efterisolere kældervæggen med A-terræn. Over terræn kan der anvendes et I-element.

Kælderydervægg med A-Terræn

Källaryttervägg isolerad med Paroc Markskiva
 • Mursten eller beton
 • PAROC GRS 20 eller GRS 30, A-Terræn
 • PAROC XGI 100, I-element
 • Min. 200 mm drænmateriale omkring drænrør.
 • PAROC XMS 090, Fiberdug. (alt afhængigt af fyldmaterialet kan denne trækkes op, så den også dækker isoleringen).
 
Jordart Isoleringstykkelse kældervæg (mm)
   50 100 200 300
  Isoleringstykkelse under betonpladen (mm)
   50 100 200 300
Ler eller silt 0,356 0,233 0,139 0,100
Sand eller grus 0,395 0,251 0,146 0,103
Klippegrund 0,317 0,279 0,156 0,108

Inputdata: Bygningsgeometri: Bredde 15 m, Længde 30 m, Vægtykkelse 250 mm, Kuldebroer ved kantbjælke er beskedne.
Bemærkning: Det kan være relativt kompliceret at beregne U-værdien for fundamenter på grund af påvirkningen fra kuldebroer i fundamentpladen og ved tilslutninger til ydervægge. Også ydervæggens tykkelse har en betydning. Beregningen udføres i henhold til beregningsstandarden EN ISO 13370. De værdier, der er angivet ovenfor, gælder derfor kun de angivne inputdata og skal af denne årsag beregnes i hvert enkelt tilfælde. (Kilde: www.energiberakning.se)

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Efterisolering fra indersiden

Ved fugtproblemer i kældervægge er det utilstrækkeligt kun at isolere fra indersiden som eneste tiltag. Væggen skal være helt tør i op til et år før denne løsning kan vælges. Ydermere bør der monteres dræn rundt om huset og der anvedes altid stålreglar (ikke træreglar) ved indvendig isolering, da stål er uorganisk. Der monteres ikke dampspærre eller luftbarriere i denne type konstruktion.
 
OBS! Det anfales max at isolere med 50 mm GRS 30 eller 45 mm PAROC eXtra ved valg af denne løsning, da fugt kan dannes ved valg af tykkere isolering.

Källarvägg insidan
 • Murkonstruktion: murværk eller betonvæg
 • Varmeisolering: PAROC GRS 30 Stålrammer og PAROC eXtra
 • PAROC XSI 003, Fugefilt alt.
  PAROC XSS 002, Sokkeltætning
 • Gipsplader eller anden fugtresistens beklædning