Isolering af krybekælder

En krybekælder kan udformes på forskellige måder, som har hver deres funktionsprincip. Man skelner hovedsageligt mellem udeluft- og rumluftventilerede krybekældre, dvs. kolde eller varme krybekældre. De traditionelle krybekældre, som man byggede i gamle dage, minder mest om det, vi i dag kalder en varm krybekælder. Man ser ofte, at de gamle principper for udformning af en krybekælder fraviges, hvilket giver konstruktioner med fugtproblemer. Det er muligt at bygge en fungerende krybekælder efter begge principper, hvis anbefalingerne i nedenstående afsnit følges.

Krybekælder med udeluftventilation

Der kan træffes følgende foranstaltninger for at forbedre fugtsikringen i en krybekælder. Temperaturen bliver højere, og den relative fugtighed sænkes, hvilket giver materialet i krybekælderen bedre betingelser.

 • Krybekælderen opvarmes eller affugtes i kritiske perioder med høj luftfugtighed, primært om sommeren.
 • Jorden varmeisoleres med kapillarbrydende materiale, hvilket mindsker modstanden mod temperaturændringer.
 • Undersiden af det nederste bjælkelag isoleres med WAS 35t Klimaplade 600. Det skaber et varmere og tørrere klima for de fugtfølsomme bygningsdele af træ.

Efterisolering

Ovenstående anvisninger og anbefalinger kan også bruges til eksisterende bygninger. Øget isolering af fundamentsoklens inderside kan kræve randisolering omkring bygningen. Gamle krybekældre er ofte dårligt isolerede og utætte. For at opnå bedre kontrol og spare energi kan man tillægsisolere fra undersiden. Sørg for, at der ikke trænger luft ind langs kanterne. En heldækkende isolering på undersiden gør, at træværket holder sig tørt. Sørg for at ventilere krybekælderen på den rette måde.

Isolering av krypgrund 

 

 • En krybekælder skal kunne inspiceres.
 • Organisk materiale, træ mv. skal fjernes fra jorden i krybekælderen.
 • Overfladevand må ikke kunne løbe ind i krybekælderen.
 • Hvis jorden ikke er selvdrænende, skal den drænes og planeres, så der ikke kan samle sig fritstående vand i krybekælderen.
 • Jordfugt skal forhindres i at fordampe fra jord og vægoverflader.
 • Det nederste bjælkelag gøres tæt, så lugt ikke kan trænge op i beboelsesrummene.
 • Der skabes undertryk i krybekælderen for at undgå spredning af lugt.
 • Temperatur, relativ fugtighed og luftfornyelse reguleres alt efter årstiden, så man undgår kritiske fugtniveauer for materiale, der vender ind mod krybekælderen.
 • Fundamentet holdes så varmt som muligt.
 • Den udvendige fundamentsokkel varmeisoleres.