Hanebåndsspær

 

Isoleringen af et hanebåndsspær eller skråtag på spærfagsniveau gør, at man kan udnytte loftsarealet maksimalt i såvel nye som renoverede beboelsesejendomme og øvrige bygninger. Selvom man ikke har tænkt sig at anvende loftsrummet direkte, er det relativt enkelt og billigt at omdanne dette ubrugte, kolde areal øverst i huset til et varmt og behageligt boligmiljø.

For at bygge nye rum i et koldt loftsrum er det dog ofte påkrævet med en byggetilladelse. Højden på det tilgængelige areal afgør isoleringens tykkelse. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, når du planlægger din isoleringsløsning. Tænk også over, om du vil isolere loftsgulvet for at få en bedre lydisolering. Ved installation af isoleringen er det vigtigt at kontrollere lufttætheden for at forhindre kuldebroer og kondensering.

Vi anbefaler, at man anvender ca. 400 mm isolering til ydertag-indertag i nye lavenergihuse.
Ubrændbar PAROC-stenuld mellem spærfagene øger også lydisoleringen af taget. Ved at følge vores anvisninger og tilpasse dem efter behov til netop dit hus kan du nemt udføre arbejdet selv.

Varme lofter

Grundlæggende ved opførelse af et loftsrum

 1. Så tæt indvendig flade som muligt
 2. Vindsikring i vægfladen og den hældende del
 3. Ventilationsspalte 10-20 mm
 4. Korrekt ventilation i tagryggen
 5. Reglar med PAROC eXtra

Nedenfor finder du nogle eksempler på skråtage med isolering mellem reglar med en korslagt indvendig regla både til nybyggeri iht. kravene og løsninger til passivhuse. I de fleste tilfælde kan PAROC eXtra erstattes med PAROC BLT / XIL løsuld.

Sørg for, at der er tilstrækkelig luftgab mellem isoleringen og den ydre tagkonstruktion, og at vindbeskyttelsen forsigtigt forsegles.

 

A) Isolering mellem bjælker


Pitched roof
 • Ydertag
 • 10-20 mm luftspalte
 • Træbjælke/ PAROC eXtra pf  
 • Forskalling
 • Inderbeklædning 
   
  
Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC eXtra pf 195 mm 220 mm 240 mm 270 mm 290 mm  270+70 mm 290+70 mm 
 PAROC BLT 1 / 3 195 mm  220 mm  240 mm  270 mm  290 mm  270+70 mm  290+70 mm 
U-værdi, W/m*K 0.20 0.18 0.17  0.15  0.14  0.12  0.11

 


B) Korset krop

Måtten på reglarna innebär begränsningar för tjockleken på isoleringen. Öka tjockleken på isoleringen genom att använda sekundärreglar invändigt. Säkerställ att det finns en tillräcklig luftspalt mellan isoleringen och yttertakskonstruktionen, samt att vindskyddet är förseglat. 

Snedtak

 

 

Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC WAS 25t (bjælke) 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

PAROC eXtra (regel)

195 mm  

220 mm

240 mm 

340 mm

360 mm 

PAROC eXtra (regel)

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

U-værdi, W/m*K

0.15

0.13

0.13

0.10

 0.09Passivhus

Øg isoleringens tykkelse for at opfylde kravene til passivhuse ved at anvende sekundærreglar indvendigt (se nedenfor). Udform indersiden af dampspærrelaget, så det giver den påkrævede lufttæthed. En funktionel luftspalte mellem isoleringen og tagdækningen er af afgørende betydning.


Snedtak passivhus

 

Enfamiliehuse

Anbefalet U-værdi 

W/m*K

0.06 - 0.09

d1

mm

30

d2 +d3+ d4

mm

375 - 600

d5

mm

45

Samlet isoleringstykkelse

mm 

450 - 675

 

Det er også muligt at isolere et skråtag med Løsuldsisolering. Vindsikringen skal være tilstrækkeligt tæt og stabil for at kunne modstå trykket ved installation af løsulden. En funktionel luftspalte mellem isoleringen og tagdækningen er af afgørende betydning.


Snedtak passivhus lösull
 • Ydertag
 • Undertag
 • 20 mm Ventilationsspalte + beklædning 
 • Vindspærre 
 • I-bjælker/PAROC BLT/XIL, Løsuld (d1)
 • Reglar + PAROC eXtra (d2)
 • Inderbeklædning

 

Enfamiliehuse

Anbefalet U-værdi 

 W/m*K

 0.06 - 0.09

 d1

mm

500 - 600

 d2

mm

45

Samlet isoleringstykkelse

mm 

545 - 645


Ifølge definitionen for et passivhus, som stilles til rådighed af Passive House Institute, må det årlige opvarmnings-, nedkølings og primær energibehov ikke overskride visse værdier. Selvom god varmeisolering spiller en vigtig rolle i at opnå passivhusstandarden, er det ikke nok til at garantere at det overholder standarden. Kravene for andre byggekomponenter og apparater kan afgøres ved hjælp af forskellige beregningsværktøjer, f.eks Passive House Planning Package (PHPP), der findes på www.passiv.de. I Danmark er kravene til lavenergibygning klasse 2015 og bygningsklasse 2020 beskrevet i Bygningsreglementet. Læs mere på http://www.bygningsreglementet.dk