Isolering af ydervægge med pudsede facader

Som en del af klimaskærmen beskytter ydervæggen mod vejr og vind, lyd og ild. Ved at isolere din ejendoms ydervæg med PAROC Stenuld giver du ejendommen øget brandmodstand og fugt- og vandmodstand, der holder hele bygningens levetid. Facadeisolering er en investering, der hurtigt betaler sig gennem reduceret energiforbrug.

PAROC Stenuldsisolering til pudsede facader, også kaldet ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), tilbyder løsninger til alle gængse bygningstyper, til forskellige underlag og varianter af facadedesign, f.eks. puds, klinker, natursten eller beklædning. For at sikre systemansvaret er hvert ETICS-system normalt knyttet til en europæisk ETA (European Technical Assessment) eller et P-mærke hos RISE.

Med deres fremragende termiske egenskaber opfylder PAROC Stenuldsplader og -lameller alle de nye internationale energisparestandarder i byggebranchen, samtidig med at de takket være deres fine brandegenskaber og Euroklasse A1-klassificering beskytter beboerne i tilfældet af brand.

Vi tilbyder holdbar plade- og lamelisolering med fremragende varme-, brand-, fugt- og lydisolerende egenskaber. Det brede udvalg af PAROC Stenuldsisolering er velegnet til brug i alle gængse ETICS/pudsede facader.

ETICS-systemerne er designet og testet med specifikke komponenter såsom fiksering (klæbende og/eller mekanisk fiksering), isoleringsmaterialer, basis- og overfladelag og forstærkning for at sikre funktion og holdbarhed. Derfor skal monteringsvejledningen fra systemleverandøren, som bærer garantien for hele systemet, altid følges.

Fire proofUBRÆNDBAR PAROC Stenuldsprodukter til pudsede facader (ETICS) er klassificeret som ikke-brændbare i Euroklasse A1. PAROC Stenuld kan også beskytte andre byggematerialer mod antændelse. Derfor bruges den med fordel i f.eks. hospitaler, børnehaver, skoler, ældreboliger og højhuse. 

 

 

Moisture proofFUKTAFVISENDE Takket være sin åbne struktur er PAROC Stenuld et fremragende valg til pudsede facader. Stenuld fanger ikke fugt i strukturen, som andre damptætte isoleringsmaterialer kan. Dette skaber forudsætningerne for et sundt og behageligt indeklima ikke kun til nybyggeri, men også til renovering.

 

 

Sound reducingSTØJDÆMPENDE PAROC Stenuld er også fremragende til lyddæmpning og lydabsorbering takket være dens høje tæthed, optimale fiberstruktur og luftgennemtrængelighed. Ejendommen kommer godt med i bygninger, der er udsat for kraftig støj, f.eks. nær jernbaner, motorveje, lufthavne og andre støjtunge områder.