Pudsed facade med lamelisolering

Vores udvalg af brandsikre stenuldslameller tilbyder en effektiv løsning til pudsede facader. Du skaber nemt et glat pudsbærende lag til tyndpuds, samtidig med at du forbedrer lydisoleringen og minimerer risikoen for brandspredning.
 • Bærende vægkonstruktion (pudset eller ikke pudset: beton, letbeton, mursten)
 • Byggeklæber
 • Varmeisolering: PAROC Linio 80, Pudslamel 
 • Puds + plastbehandlet glasfibervæv
 • Yderlag

Følg altid systemleverandørens særlige vejledning for projektering og installation! 

ETICS-Lamella-small
 • Bærende vægkonstruktion (pudset eller ikke pudset: beton, letbeton, mursten)
 • Byggeklæber
 • Varmeisolering: PAROC Linio 80, Pudslamel
 • Puds + plastbehandlet glasfibervæv
 • Pudsbeslag
 • Murstensfacade

Følg altid systemleverandørens særlige vejledning for projektering og installation! 

ETICS-Lamella-with-Ceramic-Tiles-small

Isoleringslamel til pudsede facader

PAROC Linio 80: Stenuldslameller til tykkere isoleringslag. Den lodrette fiberorientering gør lamellen mere fleksibel, hvilket også letter isoleringen af afrundede bygninger. ʎ0,040 W/mK

Pudssystemet og dets forskellige dele

Paroc stenuldslameller kan monteres som en del af pudsede facader/External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) til næsten alle typer bygninger, lige fra enfamiliehuse eller industribygninger til højhuse.

Underlag: De ikke-brændbare stenuldslameller kan påføres alle gængse underlag: murværk, beton og trækonstruktioner. Underlaget skal være rent, tilstrækkeligt tørt og plant, før du begynder at montere lamellerne. Udfør altid trækprøver i henhold til systemleverandørens anbefalinger.

Varmeisolering: Paroc stenuldslameller skal monteres efter anlægsejers anvisninger, hvilket kan betyde, at de skal limes med lim, fastgøres mekanisk eller en kombination af befæstelser er påkrævet. Forskellige systemleverandører har forskellige lime, der kan bruges afhængig af system og situation - dog er de forskellige i tilberedning, for eksempel brugsklar, tørblanding eller tør-ekstra blanding.

Fastgørelsesanordninger: Ud fra systemleverandørens retningslinjer kan der anvendes forskellige typer dyvler, fx: pladedyvler, supplerende pladedyvler eller neddykkede dyvler. Dyvlene kan også placeres på forskellige måder: forsænket, over eller under armeringen. Antallet af nødvendige dyvler kan være forskelligt og er normalt baseret på systemet og blandt andet den udførte vindlastberegning.

Pudsnet: Systemleverandører anvender forskellige typer gipsnet, glasfibernet (forskellige maskestørrelser, tykkelser og vægte), som er indstøbt i grundpudset for at forstærke pudssystemet.

Yderlag: Paroc stenuldslameller er velegnede til forskellige former for facadedesign med fx puds, klinker eller natursten og beklædning; systemejerens anvendelsesvejledning for det endelige design skal følges.
 

U-værdier for forskellige isoleringstykkelser:

U-værdi, W / m2K 200 mm
250 mm
 300 mm
PAROC Linio 80  0,19  0,16  0,13

Beregningsgrundlag (Beregninger udføres i henhold til EN ISO 6946):

PAROC Linio 80: λU = 0.040 W / (m · K)
Betonvæg (150 mm): λU = 1.7 W / (m · K)
Pudslag: λU = 1.0 W / (m · K)

Overgangsmodstand, indvendig overflade (Rsi ): 0.13( m² · K) / W
Overgangsmodstand, udvendig overflade (Rse ): 0.04 (m² · K) / W

Korrigeringsfaktorer:
ΔUg = korrigeringsfaktor for luftspalte ΔU´´: Level 0
ΔUf = Korrektion for fæsteanordning < 3% = 0, ingen korrektion kræves.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.