Pudsed facade med pladeisolering

Vores sortiment af brandsikre isoleringsplader tilbyder en effektiv løsning på udfordringerne ved den pudsede facade. Takket være en lav lambda værdi sikres energieffektivitet og besparelser både hvad angår klima- og varmeomkostninger. Et tykkere isoleringslag opnås med lameller eller ved hjælp af to eller flere lag. Fordelen ved pladeløsningen er, at samlingerne overlapper hinanden, og at man undgår kuldebroer.

Isolering til pudsede facader (tyndpuds)

 • Bærende vægkonstruktion (beton, letbeton, mursten)
 • Byggeklæber
 • Varmeisolering: PAROC Linio 10, Pudsplade
 • Mekaniske fastgørelsesanordninger
 • Puds + plastbehandlet glasfibervæv
 • Yderlag

Følg altid systemleverandørens særlige vejledning for projektering og installation! 

rendered-facade-etics-1744090

Isolering til pudsede facader (tykpuds)

 • Bærende vægkonstruktion (pudset eller ikke pudset: beton, letbeton, mursten)
 • Varmeisolering: PAROC Fatio Plus, Tykpudsplade
 • Mekaniske fastgørelsesanordninger
 • Puds + pudsnet i metal
 • Yderlag

Følg altid systemleverandørens særlige vejledning for projektering og installation! 

ETICS-Slabs-Thick-Rendering-small

Pudssystemet og dets forskellige dele

Paroc stenuldsplader kan monteres som en komponent i pudsede facader/External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) til næsten enhver type bygning, lige fra enfamiliehuse eller industribygninger til højhuse.

Underlag: De ubrændbare stenuldsplader kan påføres alle gængse underlag: murværk, beton og trækonstruktioner. Underlaget skal være rent, tilstrækkeligt tørt og plant, før man begynder at montere isoleringspladerne. Udfør altid trækprøver i henhold til systemleverandørens anbefalinger.

Varmeisolering: PAROC stenuldsplader skal monteres efter anlægsejers anvisninger, hvilket kan betyde, at de skal limes med lim, fastgøres mekanisk eller der kræves en kombination af befæstelser. Forskellige systemleverandører har forskellige lime, der kan bruges afhængig af system og situation - dog er de forskellige i tilberedning, for eksempel brugsklar, tørblanding eller tør-ekstra blanding.

Til isoleringslag tykkere end 200 mm anvendes isoleringsplader i to eller flere lag. Fordelen ved denne løsning er, at fugerne overlapper hinanden, og at kuldebroer undgås. Det er også muligt at bruge fx PAROC Linio 80, lameller for at skabe et tykkere isoleringslag. Læs mere om lamelløsninger til pudsede facader >

I det tykpudsede system fastgøres isoleringen udelukkende mekanisk via de specielle befæstigelser, der holder metalnettet - der er ingen limning af brædderne.

Fastgørelsesanordninger: Ud fra systemleverandørens retningslinjer kan der anvendes forskellige typer dyvler, fx: pladedyvler, supplerende pladedyvler eller neddykkede dyvler. Dyvlene kan også placeres på forskellige måder: forsænket, over eller under armeringen. Antallet af nødvendige dyvler kan være forskelligt og er normalt baseret på systemet og blandt andet den udførte vindlastberegning.

Pudsnet: Systemleverandører anvender forskellige typer gipsnet, glasfibernet/metalnet (forskellige maskestørrelser, tykkelser og vægte), som er indstøbt i grundpudset for at forstærke pudssystemet.

Yderlag: Paroc stenuldsplader egner sig til forskellige former for facadedesign med fx puds, fliser eller natursten og beklædning; systemejerens anvendelsesvejledning for det endelige design skal følges.  

 

U-værdier for forskellige isoleringstykkelser:

 U-værdi, W / m2K  150 mm  200 mm  250 mm 300 mm 
PAROC Linio 10 0,23 0,17 0,14* 0,12*
PAROC Fatio Plus 0,21  0,16  0,13* 0,11*

* Brug en flerlagsløsning

Beregningsgrundlag (Beregninger udføres i henhold til EN ISO 6946):

PAROC Linio 10: λU = 0.036 W / (m · K)
PAROC Fatio Plus: λU = 0.033 W / (m · K)
Betonvæg (150 mm): λU = 1.7 W / (m · K)
Pudslag: λU = 1.0 W / (m · K)

Overgangsmodstand, indvendig overflade (Rsi ): 0.13( m² · K) / W
Overgangsmodstand, udvendig overflade (Rse ): 0.04 (m² · K) / W

Korrigeringsfaktorer:
ΔUg = korrigeringsfaktor for luftspalte ΔU´´: Level 0
ΔUf = Korrektion for fæsteanordning < 3% = 0, ingen korrektion kræves.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.