Renovering og efterisolering

Energieffektivitet, som at lægge varmt tøj på din bygning
Energirenovering og efterisolering af ejendommen har mange fordele. Ud over at det øger ejendommens værdi, sænker du også både energiforbrug og driftsomkostninger. Den indendørs komfort øges, og CO2-udslippet mindskes. Det materiale, man vælger, er afgørende for at skabe bæredygtige, bekvemme, sikre og sunde boliger, både når det gælder nybyggeri og renovering. PAROC Stenuld er en naturligt bæredygtig, brandsikker og energieffektiv isolering, der fås i mange forskellige udførelser. Det gør den til et godt valg både i dag og for fremtiden.
PAROC Stenuld er et fremragende materialevalg, når du skal renovere eller efterisolere din bygning. Stenulden er med til at gøre dit hus mere energieffektivt, det mindsker CO2-udledningen, beskytter mod brand, fugt samt forbedrer indeklimaet. Så ved at renovere træffer du et aktivt valg for fremtiden og sparer meget mere end blot energiomkostninger!

Bygg-sådan til renovering og efterisolering

Her finder du tips og enkle beskrivelser, der viser dig, hvordan du kommer videre trin for trin, når du skal renovere eller tilføre isolering! Hver beskrivelse indeholder konkrete produktanbefalinger.

Isoler selv med løsuld

PAROC Løsuldsisolering SHT 1, er en gør-det-selv løsuldsisolering, der anvendes i forbindelse med renovering, nybyg og efterisolering af lofter og loftsbjælkelag. Løsuldsisolering udfylder alle vinkler og kroge og slutter tæt omkring gennemføringer, ventilationskanaler og skorstene. 

Med PAROC SHT løsuldsisolering kan du nemt isolere mindre rum, op til ca. 70 m2. På bare et par timer kan du energieffektivisere din ejendom med løsuldsisolering og begynde at spare energi og skåne klimaet. 
 
Overvejer du at overlade arbejdet til en entreprenør? Læs mere her >

Renovere for at nå klimamålene

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Bygninger står for 40 % af energiforbruget og 36 % af udledningen af drivhusgasser fra energiforbruget i EU*. Energieffektivisering af bygninger er en vigtig del i at nå klimamålene, og byggesektoren skal sætte tempoet op.

EU skal være klimaneutralt i 2050. Omkring to tredjedele af de bygninger, der er i brug i dag, vil stadig være i brug til den tid. Når EU's renoveringsbølge Green Deal nu opstiller konkrete mål for renovering af bygningsmassen (35 millioner bygninger i Unionen frem til 2030*), er energirenovering den rette vej frem. En vigtig del af arbejdet er at sørge for, at renoveringerne fører til en bedre energi- og ressourceeffektivitet. Det vil: 

  • forbedre livskvaliteten for de mennesker, der bor i og bruger bygningerne
  • mindske Europas udledning af drivhusgasser
  • øge digitaliseringen
  • sikre mere genanvendelse og genvinding af materialer
 

Circular economy

Renovering fremmer en cirkulær økonomi

EU's renoveringsbølge Green Deal er en enorm europæisk investering i renovering af bygninger, både for at skabe arbejdspladser efter coronapandemien og for at fremme cirkulær økonomi i hele EU. Målet er at fordoble renoveringstempoet af vores bygninger for at gøre dem klar til en klimaneutral fremtid. Green Deal vil også føre til forbedrede sociale, økonomiske og miljømæssige vilkår. Ved at koordinere renoveringsbehovet i den eksisterende bygningsmasse med energieffektivisering af boliger og lokaler kan der skabes en lang række nye, grønne jobs. EU anslår 160.000 arbejdspladser, hvilket vil bidrage til Unionens genopretning i coronakrisen.


Energirenovering til nær-nul

Energieffektivisering i bygninger er en af de vigtigste foranstaltninger til opnåelse af klimamålene med hensyn til energiforbrug og drivhusgasemissioner. Et skridt i den rigtige retning er at renovere energi for at imødekomme morgendagens krav til en nær-nul energibyggelse. For at reducere energiforbruget til næsten nul stilles der krav til alle dele under en renovering; Tæthed, isolering, vinduer, døre og varme- og ventilationssystem. Så hvis du stadig planlægger at renovere, bør du tænke på renovering af energi og benytte lejligheden til at forbedre energieffektiviteten for fremtiden. Trods alt er mange af omkostningerne allerede besluttet.

 

 

Et godt værktøj at bruge ved energirenovering er den såkaldte Kyotopyramide. Pyramiden anviser, hvilken rækkefølge de energibesparende tiltag bør gennemføres i for at reducere energianvendelsen i huse på den mest effektive måde.

Rækkefølgen på tiltagene starter i bunden af pyramiden og går opad.

  • Minimer varmebehovet
  • Minimer elbehovet
  • Udnyt solenergi
  • Vis og reguler
  • Vælg varmekilde

For at hjælpe dig i planlægningsprocessen har vi udarbejdet nogle enkle tjeklister, som du kan downloade og bruge i arbejdet.

Pyramid-DK

Kig nærmere på de forskellige dele af en energirenovering:

Tætheden kan løses på flere forskellige måder afhængigt af hvor tæt bygningen er før renovering. Hvis bygningen er opført før 1970, er der sandsynligvis ingen vandtætning. Bygninger som er opført senere har normalt en slags plastfilm eller lignende, men dette sikrer ikke, at bygningen har den nødvendige tæthed. En tæthedstest anbefales, hvis du er usikker.

Komplet sortiment
PAROC Conci er et komplet sortiment til tæt og energibesparende konstruktion og indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at bygge tæt.

Link til produktoversigt >>

PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO, gør det muligt at nemt oprette et tykt og homogent isoleringslag for at minimere energiforbruget. Pladen er hurtigt monteret og kan bruges til forskellige typer overfladebelægning.

Så monteres Klimaplade ZERO

Klimaplade ZERO kan monteres direkte på eksisterende træramme i forbindelse med renovering af energi og nybyggeri. Løsningen med Klimaplade ZERO er baseret på en ny fastgørelsesmetode med Facadeskrue SFS Twin UD, træ (XFS 002), (pdf), vandrette facadeskruer, der tager vindbelastninger og vinklede facadeskruer, som tager lodret belastning fra facaden. De vandrette skruer fastgør også isoleringen til den underliggende væg. Øget antal vinklede facade skruer øger den bærende kapacitet. Denne kombination giver en særdeles robust konstruktion.

For at nå energiniveauet nær nul skal væggene isoleres med mindst 250 mm. U-værdien efter monteringen afhænger selvfølgelig af udførelsen af det underliggende design. For huse bygget før 1970'erne slutter U-værdien på ca. 0,1 W / m2K. Dette skal dog beregnes fra sag til sag.

Læs mere:

Klimaplade ZERO

Tak isolerat med PAROC eXtraEnergirenovering af taget kan udføres på forskellige måder afhængigt af husets forhold. Paroc har flere forskellige løsninger, når det kommer til yderligere isolering af tage.

Æstetik vigtigt ved renovering af det ydre tag

Ved en energirenovering skal man huske på, at husets æstetiske udseende ændres, når de ydre vægge isoleres udefra, specielt til tagbøjninger og gavlfremspring. Det er derfor et godt valg at bygge på et nyt tag med nye tagstænger. Dette monteres oven på det eksisterende ydre tag ved at placere et lag af skinner i længderetningen og oven på dem et lag over husets længderetning. Derefter kan tagringene og gavlenes fremspring tilpasses den nuværende bygning. Hulrummet er isoleret med PAROC eXtra og forsynet med et ventileret lufrum, inden der tilføjes et nyt tag.

Læs mere om Energirenovering af tag >>