Isoleringsløsninger til bærende underlag af beton

De ubrændbare stenuldsprodukter fra PAROC giver et svagt hældende tag både en effektiv termisk og akustisk isolering, samtidig med at dets brandegenskaber bidrager til brandsikkerheden. Produkternes gode dimensionsstabilitet gør, at de forbliver upåvirkede gennem bygningens hele levetid. Produkterne hverken krymper eller udvider sig, selv om de udsættes for varierende fugt- og temperaturforhold.

Bærende betonkonstruktioner til tage kan udformes f.eks. som huldækbjælkelag og som et armeret, massivt betonbjælkelag. De kan udgøre et underlag til isolering og membran i konstruktionen af et tag.

Løsning med plader

 
flat-roof-concrete-deck-lamella-scand-19344778

En løsning med PAROC-tagplader giver en effektiv, ubrændbar og fugtresistent opbygning af et svagt hældende tag med god gangvenlighed og er velegnet til både svejsede eller mekanisk fastgjorte tætningsmembraner. Denne løsning med PAROC ROS 30 passer til tage, der bærer en normal belastning. Pladerne har store størrelser, hvilket giver en god dækningseffektivitet.

Alternative produkter:

PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard/Tagboard: Velegnet som topboard. Giver en mere effektiv varmeisolering med en lambdaværdi på 0,036 W/mK

PAROC ROS 60, Underlagsplade: Velegnet på tage med højere belastning, da pladen har en deklareret trykspænding på CS(10) 60 kPa. Lambdaværdien er 0,039 W/mK

U-værdier:

 Produkt Isoleringstykkelse, mm
 PAROC ROB 80 20 20  20 20  20 20  20
 PAROC ROS 30 100 100 100 130 130 160 180
 PAROC ROS 30 100 120 130 130 150 160 180
 Samlet tykkelse 220 240 250 280 300 340 380
 U-værdi, W/m2K 0,15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0,09

Beregningsparametre (iht. EN 6946): 
PAROC Luft- og dampspærre 020 (XMV 020): λU = 0,33 W / (m · K), d = 0,25 mm, R = 0,001 (m² · K) / W 
PAROC ROB 80: λU = 0,038 W / (m · K) 
PAROC ROS 30: λU = 0,036 W / (m · K) 
Huldækbjælkelag (HDF): 265 mm, λ U = 0,074 W / (m · K)

Indvendig overgangsmodstand: (Rsi) 0,10 (m² · K) / W 
Udvendig overgangsmodstand: (Rse) 0,04 (m² · K) / W 

Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor for luftspalte ΔU´´: Level 0  
ΔUf = Påvirkningen af mekanisk fastgørelse på konstruktionens U-værdi er mindre end 3 % og er dermed ikke inkluderet i beregningen. 

Løsning med lameller

Med PAROC taglameller kan du lægge tykke, velisolerede og ubrændbare tage med blot to isoleringslag på et underlag af beton. Lamellens tykkelse gør den til en hurtig og effektiv løsning til de fleste gængse U-værdikrav. En løsning med færre lag er hurtig at installere, og med færre produkter på taget bliver logistikken også enklere.  


 
flat-roof-concrete-deck-lamella-scand-19344778

Alternative produkter:

PAROC ROB 80, Tagboard: Et stift board, der er velegnet som topboard til de fleste typer tætningsmembranløsninger. Lambdaværdien er 0,038 W/mK.

PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard: Kan bruges som underlagsboard i svagt hældende tagkonstruktioner. Lambdaværdien er 0,036 W/mK.

PAROC ROL 60, Taglamel Plus: Velegnet på tage med højere belastning, da lamellen har en deklareret trykspænding på CS(Y) 60 kPa. Lambdaværdien er 0,039 W/mK.

U-værdien: 

 produkt  Isoleringstykkelse, mm
 PAROC ROBSTER 60  30  30  30  30 30 30 30 30
 PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 370 450
 Samlet tykkelse 230 250 270 300 330 370 400 480
 U-værdi, W/m2K 0,15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0,09 0,08

Beregningsparametre (iht. EN 6946): 
PAROC Luft- og dampspærre 020 (XMV 020): λU = 0,33 W / (m · K), d = 0,25 mm, R = 0,001 (m² · K) / W 
PAROC ROL 30: λU = 0,038 W / (m · K) 
PAROC ROBSTER 60: λU = 0,036 W / (m · K) 
Huldækbjælkelag (HDF): 265 mm, λU = 0,074 W / (m · K)


Indvendig overgangsmodstand: (Rsi) 0,10 (m² · K) / W 
Udvendig overgangsmodstand: (Rse) 0,04 (m² · K) / W 

Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor for luftspalte ΔU´´: Level 0  
ΔUf = Påvirkningen af mekanisk fastgørelse på konstruktionens U-værdi er mindre end 3 % og er dermed ikke inkluderet i beregningen.