Isoleringsløsninger til omvendte tage

Princippet bag det omvendte tag er gennemprøvet og egner sig til f.eks. tagterrasser, parkeringsdæk og industritage. Denne type tag har en funktion, der forvandles til fordele på langt sigt. Tætningslaget, som ligger på den varme side af isoleringen, er godt beskyttet mod UV-stråling og store temperaturforskelle. Det er også fri for trækspændinger, som skyldes bevægelser i is. Tætningslaget udsættes heller ikke for direkte trafik i forbindelse med aktiviteter på taget. Det omvendte tag giver desuden øget handlefrihed, allerede mens bygningen opføres, idet opholdsarealer, trafikarealer, græsplæner og lignende anlægges efterfølgende. I det omvendte tag anvendes Ecoprim i det omfang, tæthed og bæreevne er nødvendigt. Det er optimalt at bestille og anvende Ecoprim med riller for at sikre vandafstrømningen.
.

PAROC PROOF Omvendte tage

Grusbelægning er den enkleste og billigste løsning på helt utrafikerede tage. Mængden af grus afhænger af den aktuelle vindlast – dog mindst 50 mm for at opfylde kravet til beskyttelse mod flyveild. Anvend i første omgang Ecoprim med falsede kanter. Læg to lag isolering ved større tykkelser. Pladerne kan leveres med riller for at øge afstrømningshastigheden på tætningslaget og dermed mindske væskens "løfteevne" på isoleringen. Ved isolering i to lag skal der være riller i begge lag. Hvis bygningens anvendelsesformål ændres, er det nemt at tilpasse taget til persontrafik eller omdanne det til en taghave.


  • Grus
  • PAROC XMS 090, Fiberdug 
  • PAROC XES 200j, Ecoprim
  • Tætningslag
  • Bærende konstruktion med fald ≥ 1:100
   
Isoleringsløsning med U-værdi
Produkt  Isoleringstykkelse, mm
PAROC XES 200j, Ecoprim - - - 50 70 100
PAROC XES 200j, Ecoprim 70 70 100 100 100 100
PAROC XES 200j, Ecoprim 70 100 100 100 100 100
Total tykkelse  140 170 200 250 270 300
U-værdi, W/m2K 0.309 0.273 0.246 0.209
0.197 0.185

                                     

 

Det omvendte tag er også egnet ved anlæggelse af taghaver. I denne løsning er separationslaget og en del af isoleringen erstattet med PAROC GRS 30 A-terræn.

  • Muldjord > 200 mm
  • PAROC GRS 30, A-terræn
  • PAROC XES 200j, Ecoprim eller PAROC XES 300j, Ecoprim
  • Tætningslag
  • Bærende konstruktion med fald ≥ 1:100
   
Isoleringsløsning med U-værdi
Produkt Isoleringstykkelse, mm
PAROC GRS 30  50 50 50 50 50 50
PAROC XES 200j, Ecoprim - - - 50 70 100
PAROC XES 200j, Ecoprim - 70 70 100 70 100
PAROC XES 200j, Ecoprim 100 70 100 100 70 100
Total tykkelse 150 190 220 250 260 300
U-værdi, W/m2K 0.296 0.239 0.215 0.197
0.185 0.169

Beregningsparametre (Ifølge EN 6946):
Beton λU =1.7 W/mK d = 150 mm R = 0.09 m2K/W
PAROC XES 200j, Ecoprim < 70 mm λU =0.035 W/mK    
PAROC XES 200j, Ecoprim ≥ 70 mm λU =0.037 W/mK    
PAROC GRS 30, A-terræn λU =0.045 W/mK     
 
Overgangsmodstand  Rsi + Rse = 0.14 m2K/W
U-værdikorrektioner:
Δλw = 0.001 W/mK (ett lager) eller 0.003 W/mK (> två lager)
ΔUr = 0.044 - 0.055 W/m2K (varierar med antalet lager och tjocklek)
Anm) Lambdavärde på PAROC GRS 30 korrigerat pga fuktig miljö.