Isolering til ventilerede ydervægge og facader

Ved at isolere ydervæggen på din ejendom får du en række fordele. Udover varmeisolering opnår ejendommen øget brandmodstand, den får også fugtbestandighed, der holder i lang tid. Derudover forbedres indemiljøet gennem reduktion af støj og forstyrrende lyde. Facadeisolering er ganske enkelt en god investering for både pengepungen og miljøet. 

Dimensionering af isolering til ventilerede ydervægge

Nu vil vi gøre det nemmere for dig at designe ventilerede ydervægge. I dette afsnit giver vi dig derfor klare anvisninger til dimensionering af luftspalter og åbninger i ventilerede ydervægge sammen med vejledning til valg af den optimale isoleringsløsning. Dimensionering afhænger blandt andet af klimatiske forhold, bygningens højde og de anvendte byggematerialer. Nedenstående links giver vejledning til træstolperammer, KL-tømmer (CLT) og betonrammer med forskellige facadematerialer i forskellige klimazoner (nordisk, mildt kystklima og centraleuropæisk klima). Dimensioneringen er baseret på VTTs omfattende forskningsarbejde. 

Isoleringsløsninger til ventilerede facader

PAROC Stenuld er en alsidig termisk isolering til brug i alle typer ventilerede ydervægge. Stenuld er et energieffektivt, isolerende materiale, der er modstandsdygtigt over for brand, støj og fugt.

PAROC Stenuld brænder ikke, tværtimod beskytter det andre byggematerialer mod antændelse. Valget af isoleringsmateriale har stor betydning for bygningens generelle brandsikkerhed. Der er ingen restriktioner på brugen af stenuld i facader, og der kræves ingen yderligere brandtest.

Samtidig tilbyder PAROC Stenuld den mest alsidige fugtbeskyttelse og modstandsdygtighed over for fugt, hvilket gør den velegnet som isolering i ydervægge. Korrekt montering af isolering, undgå revner og sprækker, er let at opnå med stenuldsisolering. Stenuldsisolering er stabil over tid, den bevarer sine dimensioner i forskellige klimaer og temperaturer.

PAROC Stenuld er også fremragende til lyddæmpning og lydabsorbering takket være dens høje tæthed, optimale fiberstruktur og luftgennemtrængelighed.