Facadesystemer i metal

Facadesystemer i metal kan bruges med alle forskellige typer af bærende vægkonstruktioner, og brugen af dem giver store muligheder for valg af forskellige facadematerialer. Isoleringen kan udføres med enten et eller to lag alt efter konstruktionen.

Vær opmærksom på eventuelle brand- og lydkrav.

Ventilated-facade-metal-frame-was-35-Lowres-3

Alternativt produkt til PAROC WAS 35
PAROC Cortex One: med tapede samlinger PAROC Cortextape (XST 022) og PAROC Cortex hjørnetape (XST 021)

Alternative produkter til PAROC eXtra
PAROC eXtra plus: mere effektiv varmeisolering og lavere luftgennemtrængelighed, lambdaværdi 0,034 W/mK
PAROC eXtra pro:
mere effektiv varmeisolering og lavere luftgennemtrængelighed, lambdaværdi 0,033 W/mK 

Alternative produkter til PAROC Cortex
PAROC Cortex b: (b = med sort yderlag) tykkelse 30 mm, med et integreret ikke-brændbart yderlag, lambdaværdi 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: tykkelse 50 mm, med et integreret, ikke-brændbart yderlag, lambdaværdi 0,032 W/mK Cortex-produkterne tapes med PAROC Cortextape (XST 022) og PAROC Cortex hjørnetape (XST 021) eller PAROC Cortex b tape (XST 042), PAROC Cortex b hjørnetape (XST 041)

 

Facadesystem (i henhold til producentens instruktioner)

Den bærende konstruktion, der bruges i facadesystemer af metal, er normalt fremstillet af aluminium eller rustfrit stål. Metallet, der bruges i systemet, har stor effekt på den ønskede isoleringstykkelse. Dette afhænger af det store antal konsoller, der går igennem varmeisolerings- laget, og metallets høje varmeledningsevne. Konsoller i rustfrit stål har den laveste varmeledningsevne. Der findes også facadesystemer på markedet, hvor konsol- lens varmeledningsevne er mindsket ved delvis brug af andre materialer i konsollen, hvorved kuldebroen brydes (f.eks. Hilti). Andre måder at minimere kuldebroerne på kan være at optimere størrelsen på konsollen (f.eks. Sto Ventro X). I systemer med brudte kuldebroer kan vægtykkelsen optimeres.

Leverandøren af den bærende konstruktion angiver antallet og størrelsen af konsoller pr. kvadratmeter væg. Generelt kan antallet af konsoller variere mellem ~2-4 stk./m². Et tykkere isoleringslag kræver en kraftigere konsol, hvilket øger effekten af kuldebroen. Hvis kon- sollen ændres fra et system til et andet, skal ændringen kontrolleres, så konstruktionens U-værdi forbliver på det ønskede niveau.

Isoleringslag

Isoleringen installeres normalt enten mellem konsollerne eller ved at skære et spor i isoleringen og trække den over konsollen. Isolering kan foretages med enten en tolags- elle en enkeltlagsløsning. I en tolagsløsning installeres først et tykkere, fleksibelt isoleringslag (f.eks. Paroc eXtra) mod den bærende vægkonstruktion, på ydersiden monteres derefter en tyndere vindbeskyttel- sesisolering (f.eks. PAROC Cortex) – de to lag monteres med forskudte samlinger.

I en enkeltlagsløsning monteres hele isoleringslaget i ét lag (f.eks. PAROC WAS 35 eller Cortex One). Ved valg af Cortex One tapes alle samlinger, gennemføringer og pladernes hjørner for at sikre, at konstruktionen er fuldstændig lufttæt.

Facadebeklædning

Bærende profiler monteres i konsollerne, og facadebe- klædning installeres så snart som muligt efter montering af isoleringen for at sikre, at konstruktionens indvendige dele beskyttes mod vejret. Et facadesystem i metal giver ubegrænsede muligheder for brug af forskellige facade- materialer. De mest populære facader er f.eks. fiberce- mentplader, plader til puds eller klinker. Monter facadebe- klædningen på ydersiden af lægten iht. leverandørens råd og anvisninger. For at minimere risikoen for fugtskader på den indvendige konstruktion skal facadebeklædningen monteres, så den dækker helt og er tæt.

Eksempler på løsninger

Nedenfor finder du eksempler på konstruktionsløsninger med beregnede u-værdier for bestemte isoleringstykkelser:

STO Ventro X-facadesystem

U-værdier (isoleringsløsning med enkeltlag) til 
STO Ventro X-facadesystem

Isoleringsmaterialets tykkelse (mm)
PAROC Cortex One 150 180 200
U-værdi, W/m2K 0,23  0,19 0,17

paroc-sto-metal-frame-2

Hilti Eurofox MFT-FOX VT

U-værdier (isoleringsløsning med enkeltlag) til
Eurofox MFT-FOX VT -system

Isoleringsmaterialets tykkelse (mm)
PAROC Cortex One 15 180 200 
U-værdi, W/m2K 0,22 0,18 0,16

paroc-hilti-metal-frame-2

Beregningsparametre (iht. EN 6946)
Betonskelet 80 mm (STO Ventro X) λU = 2,5 W/mK, d = 80 mm R = 0,032 m2K/W
Betonskelet 150 mm (Hilti Eurofox MFT-FOX VT)λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm R = 0,060 m2K/W 
PAROC Cortex One: λU = 0,033 W/mK
Indvendig overgangsmodstand: Rsi = 0,13 m2K/W
Udvendig overgangsmodstand: Rse = 0,13 m2K/W

Korrigeringsfaktorer:

ΔUg = Korrigering for revner og spalter i varmeisoleringslaget ΔU´´: Niveau 0, der er ikke behov for korrigering 
ΔUf = Korrigering af mekaniske befæstelseselementer i STO-systemet: d= 150 mm= 0,018, d= 180 mm = 0,017, d= 200 mm = 0,016 (>3 %)     
ΔUf = Korrigering af mekaniske befæstelseselementer i Hilti-system: d= 150 mm 0,010 , d= 180 mm= 0,007, d= 200 mm = 0,005 (> 3 %)

De metaller, der bruges i konsollerne, har meget forskellig varmeledningsevne. Tabellen nedenfor viser varmeledningsevnen hos de mest almindelige typer af metallerne. En højere værdi betyder en større påvirkning af konsollen i form af en kuldebro.

Metal Varmeledningsevne (λ), W/mK
Metal 220
Stål 50
Rustfrit stål 17