Konstruktioner af KL-træ

KL-træ (CLT-/krydslamineret træ) er en massiv træplade lavet af høvlet træ, der limes sammen, med hvert andet lag krydset for øget formstabilitet. Ydervægge af KL-træ udgør grundlaget for optimale isoleringsløsninger, da hele det bærende skelet placeres på den varme side af isoleringslaget. Stenuld er desuden både ubrændbart og fugtafvisende, hvilket giver gode betingelser for konstruktionens velvære.

Vær opmærksom på eventuelle brand- og lydkrav

KlimatSmart_Zero_trpanel_Transparent

Alternative produkter til PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO

PAROC Cortex One: tykkelse 150, 180 og 200 mm, med et integreret, ikke-brændbart yderlag, lambdaværdi 0,033 W/mK

Samlinger tapes med PAROC Cortextape (XST 022), PAROC Cortex hjørnetape (XST 021).

OBS! Der findes i øjeblikket ingen harmoniseret europæ- isk produktstandard for vægelementer af KL-træ, hvilket betyder, at disse kan CE-mærkes iht. europæisk teknisk godkendelse. KL-elementernes tekniske egenskaber og dimensionering er specifikke for hver enkelt producent.

Bærende konstruktion og indvendigt materialelag

KL-elementer, som er fremstillet med mindst fem lag, og som er tykkere end 70 mm, kan fungere med god luft- og damptæthed. Afhængigt af den teknik, der er anvendt til fremstilling af KL-elementet, er samlingen på hvert element enten limet eller ikke-limet. I det kantlimede KL-element kan konstruktionen være tilstrækkelig tæt uden luft- og dampspærre, mens der ved det ikke-kantlimede element er risiko for luftlækage, og konstruktionens tæthed skal derfor sikres med en luft- og dampspærre.

Intern brandsikring, der kan være påkrævet i konstruktioner af KL-træ, foretages normalt med indvendige gipsplader i et eller flere lag.

Heldækkende isoleringslag i et enkelt eller to lag

I en enkeltlagsløsning installeres isoleringen PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO eller PAROC Cortex One Vindbeskyttelsesplade direkte på KL-elementets udvendige overflade. Isoleringen monteres og holdes på plads med Isoleringsholder RP45x120/BS-4,8 træ (XFM 004). Isoleringspladerne skal altid monteres tæt mod hinanden samt mod den bærende indvendige konstruktion. Takket være isoleringens udmærkede termiske isoleringsevne samt dens gode vindmodstand kan den nødvendige energieffektivitet
opnås med et enkelt tykt lag isolering. Dette fremskynder installationsarbejdet og reducerer antallet af produkter, der anvendes på stedet.

I specielt vindudsatte områder kan en tolagsløsning bruges, hvor WAS 35 Klimaplade ZERO suppleres med et udvendigt lag af PAROC Cortex Vindbeskyttelsesplade eller PAROC Cortex pro Vindbeskyttelsesplade. Isoleringspladerne skal altid monteres tæt mod hinanden samt mod den bærende indvendige konstruktion. For at få en ubrudt vindbeskyttelse af hele klimaskærmen skal alle samlinger og gennemføringer tapes med PAROC Cortextape (XST 022). I væghjørner samt rundt om vinduer og døre skal den bredere PAROC Cortex hjørnetape (XST 021) bruges.
 

Facade

Facadebeklædningen fastgøres i KL-elementet gennem isoleringslaget. PAROC ZEROfix er et effektivt befæ- stelsessystem, der minimerer antallet af kuldebroer. I dette system monteres PAROC ZEROfix Lægte (XRB 001) på ydersiden af isoleringen, på hvilken side facadebeklædningen monteres. Brandlægten skrues fast med de lange facadeskruer. Facadeskrue SFS Twin UD træ (XFS 002) er udviklet specielt til at fastgøre lægter på ydersiden af isolerings- laget og dermed gøre det muligt at skabe en luftspalte mellem isoleringen og facadebeklædningen. Den er konstrueret til at overføre vindbelastningen og den vertikale belastning til det bærende skelet.

Vandrette facadeskruer overfører vindbelastningen, og vinklede facadeskruer overfører den vertikale belastning fra facadebeklædningen. Hvis antallet af vinklede facadeskruer øges, øges den belastningsoptagende kapacitet også. Det giver et selvbærende, robust system. Antallet af skruer, længde og placering af de påkrævede facadeskruer skal bestem- mes ud fra bygningens placering, højde, konstruktion, vindhastighed og facadematerialets vægt. De nødvendi- ge beregninger udføres med dimensioneringsværktøjet til PAROC ZEROfix.

Monter facadebeklædningen i henhold til leverandø- rens råd og anvisninger. For at minimere risikoen for fugtskader på den indvendige konstruktion skal facade- beklædningen monteres, så den dækker helt og er tæt.

Brandsikkerhed

Nedenstående løsninger er testet iht. SP FIRE 105, og samtlige detaljer kan ses i typegodkendelse SC1384- 17, der er udfærdiget af RISE för Paroc AB. Andre beklædningstyper, der også er testet og godkendt iht. SP FIRE 105, kan også bruges.

Beklædning med træpanel

Facadebeklædning bestående af 21 x 142 mm Moelven TermoWood-panel med vandfast brandimprægnering v2 monteres på vertikal sømlægte, PAROC ZEROfix Lægte (XRB 001). Isoleringen består af PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO, der monteres mod KL-træ (krydslamineret træ), minimumstykkelse 100 mm og maksimumstykkelse 350 mm. PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO kan kombineres eller erstattes med PAROC Cortex. Se tabel nedenfor.

Beklædning med fibercementplade 

Facadebeklædning bestående af 8 mm tykke facadepla- der af fibercement, Cembrit Transparant (tidligere Cem- brit True), monteres på vertikale sømlægter. Vi anbefaler, at PAROC ZEROfix Lægte (XRB 001) bruges. Oven på lægten monteres tætningslister af gummi af mærket Cembrit EPDM. Isoleringen består af PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO, der monteres mod KL-træ (krydslamineret træ), minimumstykkelse 100 mm og maksimumstykkelse 350 mm. PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO kan kombineres eller erstattes med PAROC Cortex. Se tabel nedenfor.

 

Produkt Tykkelse (mm) Densitet (kg/m3)  Lambda (W/mK)
PAROC Cortex 30 110 0,033 
PAROC Cortex Pro 40-70 80 0,032 
PAROC Cortex One 80-220 50 0,033 
Der skal altid være en luftspalte bag facadebeklædningen. Facadebeklædninger af træ kan kræve installation af brandventiler i luftspalten. Dette er en god ting at være opmærksom på, når du dimensionerer ventilations- åbningen og vælger vindbeskyttelsesisolering.

U-værdier til forskellige isoleringstykkelser

Produkt  mm  mm mm mm mm
PAROC WAS 35 100 150  200 250 300
U-værdi, W/m2K  0,25 0,19  0,15 0,13 0,11
Beregningsparametre (i henhold til EN 6946):
Gipsplade λU = 0,22 W/mK, d = 13 mm R = 0,059 m2K/W
PAROC WAS 35: λU = 0,033 W/mK
Facadeskrue SFS Twin UD træ (XFS 002): λ = 50
W/mK KL-element: λU = 0,11 W / mK, d = 100 mm
 
Horisontale skruer: cc 1200 mm
Vinklede skruer (30 ° vinkel): cc 2700 mmy
Brandlægte: cc 600 mm

Indvendig overgangsmodstand (Rsi) = 0,13 m2K/W
U
dvendig overgangsmodstand (Rse) = 0,13 m2K/W
 
Korrektionsfaktorer:
  • ΔUg = Korrigering for revner og spalter i varmeisoleringslaget ΔU´´: Niveau 0, der er ikke behov for korrigering 
  • ΔUf (ZEROfix/KL-træ) = Ved en isoleringstykkelse på 100-300 mm påvirker befæstelseselementer U-værdien med mere end 3 %, og korrigering for dette (0,009-0,018 W/m² K) er medregnet.

Produkter inkluderet i ZEROfix-systemet (bærende struktur: CLT) 

PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO

PAROC-WAS-35-package

Isoleringsholder RP45x120/BS-4,8 træ (XFM 004)

paroc-xfm-004-transparent-16105172

PAROC ZEROfix Lægte (XRB 001)

paroc-xrb-001-transparent-16853218

Facadeskrue SFS Twin UD træ (XFS 002)

paroc-xfs-002-transparent-16853222

PAROC ZEROfix hjørneværktøj (XTI 001)

paroc-xti-001-handling-transparent-15723073

Alternativ isolering

PAROC Cortex Vindsikringsplade

Paroc-cortex-package

PAROC Cortex b Vindsikringsplade

Paroc-cortex-b-package

PAROC Cortex One Vindsikringsplade

Paroc-Cortex-One-Pallet-transparent-16853475

PAROC Cortex Pro Vindsikringsplade

Paroc-cortex-package

PAROC Cortex tape (XST 022)

PAROC-Cortex-tape

PAROC Cortex vinkeltape (XST 021)

PAROC-XST-021-transparent-2863667

PAROC Cortex sort tape (XST 042)

tape-PAROC-XST-040

PAROC Cortex sort, hjørnetape (XST 041)

tape_PAROC-XST-041