PAROC ZEROFix monteringssystem

PAROC ZEROfix er et selvbærende monteringssystem, der er perfekt til at fastgøre facaden i det bærende skelet gennem det udvendige isoleringslag. Bygningens bærende skelet kan være fremstillet af beton, mursten eller træ, hvilket betyder, at ZEROfix-systemet kan anvendes i de fleste bygninger. 

PAROC ZEROfix befæstelsessystem

Vær opmærksom på eventuelle brand- og lydkrav.

Ventilated-facade-was35-zerofix-concrete

Systemkomponenter:

PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende befæstelsesmetode til udvendig isolering af ydervægge. Befæstelsesmetoden består af horisontale facadeskruer, der tager vindbelastninger, og vinklede facadeskruer, der tager vertikal belastning fra facaden. Denne kombination giver en meget robust konstruktion med minimale kuldebroer og bærer vægten af både isoleringen og den udvendige beklædning. Facadeskruen er udviklet specielt til at fastgøre lægter på ydersiden af isoleringslaget og dermed gøre det muligt at skabe en luftspalte mellem isoleringen og facadebeklædningen. Den er konstrueret til at overføre vindbelastningen og den vertikale belastning til det bærende skelet. Vandrette facadeskruer overfører vindbelastningen, og vinklede facadeskruer overfører den vertikale belastning fra facadebeklædningen.

Hvis antallet af vinklede facadeskruer øges, øges den belastningsoptagende kapacitet også. Det giver et selvbærende, robust system. Antallet af skruer, længde og placering af de påkrævede facadeskruer skal bestemmes ud fra bygningens placering, højde, konstruktion, vindhastighed og facadematerialets vægt. De nødvendige beregninger udføres med dimensioneringsværktøjet til PAROC ZEROfix.

Træ og beton med holdbarheds- klasse som bærende skelet

Til underlag af træ og beton bruges mindst tre horisontale facadeskruer og mindst en vinklet facadeskrue pr. lægte. Den vertikale lægte monteres med cc 600 mm på ydersiden af isoleringen.
Antallet af skruer samt deres længde og placering skal bestemmes på grundlag af vindhastigheden på stedet, bygningens højde, typen af bagvæg og
beklædningsmaterialets vægt. I betonkonstruktioner kræver installationen, at hullerne til facadeskruerne forbores.

Til trækonstruktioner anbefales et heldækkende lag af krydsfiner med en tykkelse på mindst 24 mm for at give et stabilt underlag til befæstelse af facadebeklædningen. Hvis man tilføjer en heldækkende plade på ydersiden af regelskelettet, skal konstruktionens fugttekniske ydeevne altid kontrolleres af konstruktøren.

Mursten og beton af ukendt kvalitet

Vægge af mursten og gammel beton kan have varierende ydeevne, dels på grund af kvaliteten og dels på grund af alder, og derfor skal underlaget altid testes med en trækprøve. Der skal foretages mindst 15 stk. trækprøvninger pr facadeareal for at sikre en pålidelig dimensionering.
 
Trækprøven skal udføres af kompetent personale, der er uddannet til opgaven. Det udstyr, der bruges til trækprøvningen, skal være kalibreret iht. producentens anvisninger.
 
Vi anbefaler udstyr fra Hydrajaws Limited, nærmere betegnet model 2000 med teleskopbro, som passer til den pågældende skruelængde. Notér på en tegning de steder, hvor trækprøven skal foretages, på alle de vægge, der skal isoleres.
 
Ved prøvning skal PAROC Betonbor L 6,3 (XFD 001) med en diameter på 6,3 mm anvendes til forboring, indtil der er nået en boredybde, der er større end 40 mm.
Facadeskrue HECO Multi Monti beton (XFS 004) til beton skrues direkte ind i underlaget med en sættedybde, der er større end 35 mm. Når trækprøven er udført, kan der udføres beregning af skruelængde og dimensionerende belastninger med vores dimensioneringsværktøj.
Her skal også resultatet af trækprøveprotokollen medtages, og der skal tages hensyn til resultatet af trækprøven ved udregning af dimensionerende vind- og vertikalbelastningskapacitet.
 

Varmeisolering og facadematerialer

Systemet PAROC ZEROfix giver en god energieffektivitet, da hele isoleringslaget monteres heldækkende med forskudte samlinger på ydersiden af skelettet og giver et minimalt antal kuldebroer. Først monteres PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO på skelettet med isoleringsholder, og ved hjælp af de horisontale facadeskruer fastgøres brandlægten uden på isoleringen. Endelig monteres de vinklede skruer iht. dimensioneringsprogrammets angivne afstand. Monter facadebeklædningen på ydersiden af lægten iht. leverandørens råd og anvisninger. For at minimere risikoen for fugtskader på den indvendige konstruktion skal facadebeklædningen monteres, så den dækker helt og er tæt.
PAROC Stenuld er meget diffusionsåben og tillader transport af vanddamp gennem isoleringen. Dette muliggør også en betydeligt hurtigere tørring af konstruktioner end ved brug af mere diffusionstætte isoleringsmaterialer.

Brandsikkerhed

Nedenstående løsninger er testet iht. SP FIRE 105, og samtlige detaljer kan ses i typegodkendelse SC1384- 17, der er udfærdiget af RISE for Paroc AB. Andre beklædningstyper, der også er testet og godkendt iht. SP FIRE 105, kan også bruges.

 

Beklædning med træpanel
Facadebeklædning bestående af 21 x 142 mm Moelven TermoWood-panel med vandfast brandimprægnering v2 monteres på vertikal sømlægte, PAROC ZEROfix Lægte (XRB 001). Isoleringen består af PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO, der monteres mod KL-træ (krydslamineret træ), minimumstykkelse 100 mm og maksimumstykkelse 350 mm. PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO kan kombineres eller erstattes med PAROC Cortex. Se tabel nedenfor.

 

Beklædning med fibercemetplade
Facadebeklædning bestående af 8 mm tykke facadeplader af fibercement, Cembrit Transparant (tidligere Cembrit True), monteres på vertikale sømlægter. Vi anbefaler, at PAROC ZEROfix Lægte (XRB 001) bruges. Oven på lægten monteres tætningslister af gummi af mærket Cembrit EPDM. Isoleringen består af PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO, der monteres mod KL-træ (krydslamineret træ), minimumstykkelse 100 mm og maksimumstykkelse 350 mm. PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO kan kombineres eller erstattes med PAROC Cortex. Se tabel nedenfor. 
Produkt  Tykkelse (mm)

Densitet (kg/m3)

Lambda (W/mK)
PAROC Cortex 30  110  0,033 
PAROC Cortex Pro 40-70   80 0,032 
PAROC Cortex One 88-220 50 0,033

 

Der skal altid være en luftspalte bag facadebeklædningen. Facadebeklædninger af træ kan kræve installation af brandventiler i luftspalten. Dette er en god ting at være opmærksom på, når du dimensionerer ventilationsåbningen og vælger vindbeskyttelsesisolering.

 

U-værdier til forskellige isoleringstykkelser med forskellige bærende konstruktioner:

Bærende konstruktion i 100 mm KL-træ
Isoleringsmaterialets tykkelse (mm)
PAROC WAS 35 100 150 200  250  300
U-værdi, W/m2K  0,25 0,19  0,15 0,13 0,11 

 

Bærendekonstruktion 150mm beton

Isoleringsmaterialets tykkelse (mm)
PAROC WAS 35 100 150 200 250 300
U-værdi, W/m2K 0,33 0,23 0,17 0,14 0,12

Beregningsparametre (iht. EN 6946):

Gipsplade: λU = 0,22 W/mK, d = 13 mm R = 0,059 m2K/W 
Betonskelet: 150 mm λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm R = 0,060 m2K/W 

PAROC WAS 35: λU = 0,33 W/mK
Facadeskrue SFS Twin UD træ (XFS 002): λ = 50 W/mK

  • Horisontale skruer: cc 1200 mm
  • Vinklede skruer (30 ° vinkel): cc 2700 mm
  • Brandlægte: cc 600 mm

KL-element: λU = 0,11 W/mK 2 d = 100 mm
Betonskelet 150 mm λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm R = 0,060 m2K/W

Indvendig overgangsmodstand (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Udvendig overgangsmodstand (Rse) = 0,13 m2K/W
 
Korrigeringsfaktorer:
  • ΔUg = Korrigering for revner og spalter i varmeisoleringslaget ΔU´´: Niveau 0, der er ikke behov for korrigering 
  • ΔUf (ZEROfix/CLT)= Ved en isoleringstykkelse på 100-300 mm påvirker befæstelseselementer U-værdien med mere end 3 %, og korrigering for dette (0,009-0,018 W/m² K) er medregnet.
  • ΔUf (ZEROfix/beton) = Ved en isoleringstykkelse på 100-300 mm påvirker befæstelseselementer U-værdien med mere end 3 %, og korrigering for dette (0,011-0,029 W/m² K) er medregnet.

Produkter inkluderet i ZEROfix-systemet:

PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO

PAROC-WAS-35-package

PAROC Cortex 

PAROC-Cortex

PAROC Cortex Pro

PAROC-Cortex

Paroc Cortex One

Paroc-Cortex-One-Pallet-transparent-16853475

Isoleringsholder SFS RP45x120/BS-4,8 træ (XFM 004)

paroc-xfm-004-transparent-16105172

PAROC Betonbor L 6,3 (XFD 001)

PAROC-XFD-001

PAROC Betonbor S 5,0 (XFD 002)

PAROC-XFD-002

PAROC Borforlænger (XFD 003)

PAROC-XFD-003

Isoleringsholder SFS R45x85/TI-T25-6,3 beton (XFM 005)

PAROC-XFM-005

Facadeskrue SFS Twin UD træ (XFS 002)

paroc-xfs-002-transparent-16853222

Facadeskrue HECO Multi Monti beton (XFS 004)

PAROC-XFS-004

PAROC ZEROfix Lægte (XRB 001)

paroc-xrb-001-transparent-16853218

PAROC ZEROfix Vinkelværktøj (XTI 001)

paroc-xti-001-handling-transparent-15723073