Ydervæg af mursten

En murstensfacade giver en bygning et smukt og traditionelt udseende. Der findes dog en række egenskaber, der bør tages i betragtning ved udformning af facadeisolering til murstensvægge.

  • Bærende konstruktion i beton
  • Varmeisolering 180-250 mm:
  • Enkeltlagsløsning: PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO
  • Tolagsløsning: PAROC eXtra + PAROC WAS 25tt
  • Ventilationsspalte: ≥ 30 mm til 1-2 etager, ≥ 35 - 50 mm til bygninger over 2 etager
  • Murstensfacade 130 mm forankret med kramper i den bærende konstruktion.

     Vær opmærksom på eventuelle brand- og lydkrav.

ventilated-facade-concrete-wall-bricks-was-covering

Alternative produkter til WAS 35
PAROC Cortex One: med et integreret ikke-brændbart yderlag, lambdaværdi 0,033 W/mK
Cortex-produkterne tapes med PAROC Cortextape (XST 022) og PAROC Cortex hjørnetape (XST 021)

Alternative produkter til PAROC eXtra
PAROC eXtra plus: effektiv varmeisolering og lave-re luftgennemtrængelighed, lambdaværdi 0,034 W/mK
PAROC eXtra pro: mere effektiv varmeisolering og lave-re luftgennemtrængelighed, lambdaværdi 0,033 W/mK

Alternative produkter til PAROC WAS 25tt
PAROC Cortex: tykkelse 30 mm, med et integreret ikke-brændbart yderlag, lambdaværdi 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: tykkelse 50 mm, med et integreret, ikke-brændbart yderlag, lambdaværdi 0,032 W/mK
Cortex-produkterne tapes med PAROC Cortextape (XST 022) og PAROC Cortex hjørnetape (XST 021).

Brick wall multistory building Träkronan

Murstensfacaders egenskaber

Murstensfacaden kan bruges i mange forskellige typer af bærende konstruktioner. Til forskel fra andre ventile- rede facader er dimensionering af ventilationsspalten samt åbningerne i murstensfacaden hovedsageligt baseret på murstenens høje fugtkapacitet og dens effekt på andre dele i konstruktionen. Da de fleste facadematerialer er meget tynde, har de tendens til at tørre hurtigt. En tyk og porøs murstensfacade kan absorbere meget fugt i varierende vejrforhold. Den høje fugtpåvirkning, som en facadebeklædning af mursten udsættes for, betyder, at fugtniveauet i venti- lationsspalten er høj, og at tørretiden øges. Derfor bør luftstrømmen i ventilationsspalten gørs tilstrækkelig effektiv gennem omhyggelig udformning af ventilationsåbningerne, så overflødig fugt kan fjernes fra konstruktionen.

Betonskelet

Varmeisoleringslaget er monteret på det bærende betonskelets  yderside. Varmeisolering kan udføres med enten et eller to lag isolering. I en tolagsløsning installeres først et tykkere, blødt isoleringslag (f.eks. Paroc eXtra) mod det bærende skelet, og som næste lag monteres en tyndere vindbeskyttelsesisolering (f.eks. PAROC Cortex). Isoleringen monteres med forskudte samlinger for at undgå revner og spalter. I en enkeltlagsløsning monteres hele isoleringslaget i et tykt lag (f.eks. PAROC WAS 35 eller Cortex One). Ved valg af Cortex One tapes alle samlinger, gennemføringer og pladernes hjørner for at sikre, at konstruktionen er fuldstændig lufttæt.

Murstensfacaden fastgøres i den bærende konstruk- tion ved hjælp af murkramper. Her skal også effekten af kuldebroer tages i betragtning ved beregning af konstruktionens U-værdi.

Baseret på VTT's forskning og resultaterne heraf anbefales det, at man undgår høje murstensfacader uden vinduesåbninger, da det kan være vanskeligt at sikre tilstrækkelig ventilation. Vinduer i facaden giver bedre forudsætninger for at skabe flere ventilations- åbninger og vil derfor forbedre luftstrømmen bag murstensfacaden betydeligt. En måde at forbedre den fugttekniske ydeevne på er at bruge tyndere mursten, der minimerer fugtoptagelsen, eller en vandafvisende overfladebehandling, der forhindrer, at der trænger fugt ind i murstenene.

U-værdier til forskellige isoleringstykkelser

Enkeltlagsløsning

Produkt Varmeledningsevne (λ), W/mK
PAROC WAS 35 100 150 200 250
U-værdi, W/m2K 0,30 0,21 0,16 0,13

Enkeltlagsløsning

Produkt Varmeledningsevne (λ), W/mK
PAROC Cortex One 150 180 200
U-værdi, W/m2K 0,21 0,17 0,16

Tolagsløsning

Produkt Varmeledningsevne (λ), W/mK
PAROC Cortex/PAROC WAS 35 30 30 30 30
PAROC Cortex Pro   50 50 50
PAROC eXtra/Natura Lana 95 120 145 170 170 195 220
U-værdiW/m2K 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13

Beregningsparametre (beregnet i henhold til EN ISO 6946):
Betonskelet 150 mm λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm R = 0,060 m2K/W
PAROC WAS 25tt: λU = 0,33 W/mK
PAROC WAS 35: λU = 0,33 W/mK
PAROC Cortex One: λU = 0,33 W/mK
PAROC eXtra: λU = 0,36 W/mK
PAROC Cortex: λU = 0,33 W/mK
PAROC Cortex pro: λU = 0,32 W/mK

Indvendig overgangsmodstand: Rsi = 0,13 m2K/W                                                                                                                                                                                                                                      Udvendig overgangsmodstand: Rse = 0,13 m2K/W

Korrigeringsfaktorer: 

  • ΔUg = Korrigering for revner og spalter i varmeisoleringslaget ΔU´´: Niveau 0, der er ikke behov for korrigering
  • ΔUf = Korrigering af den mekaniske befæstelse via murkramper Ø 4 mm, 4-6 stk./m², λU = 17 W / mK (<3%)

Trægelkonstruktion

     Vær opmærksom på eventuelle brand- og lydkrav.
Ventilated-facade-brick-wall-was35tt

Alternative produkter til PAROC eXtra:
PAROC eXtra plus: effektiv varmeisolering og lavere luftgennemtrængelighed, lambdaværdi 0,034 W/mK
PAROC eXtra pro: mere effektiv varmeisolering og lavere luftgennemtrængelighed, lambdaværdi 0,033 W/mK

Alternativt produkt til PAROC WAS 35tt: 
PAROC Cortex: tykkelse 30 mm, med et integreret ikke- brændbart yderlag, lambdaværdi 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro:
tykkelse 50 mm, med et integreret, ikke-brændbart yderlag, lambdaværdi 0,032 W/mK Cortex-produkterne tapes med PAROC Cortextape (XST 022), PAROC Cortex hjørnetape (XST 021).  

U-værdier til forskellige isoleringstykkelser:

Produkt Isoleringsmaterialets Tykkelse (mm)
PAROC eXtra (installationslag) 45 45 45 45 45 45
PAROC eXtra (bærende skelet) 145 170 195 195 195 220
PAROC WAS 35tt 45 45 45 70 95 95
U-værdi, W/m2K 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11

Beregningsparametre (beregning i henhold til EN ISO 6946):

Gipsplade: λU = 0,22 W/mK, d = 13 mm R = 0,059 m2K/W
Luft- og dampspærre: λU = 0,14 W/mK, d = 0,12 mm R = 0,001 m2K/W
PAROC eXtra: λU = 0,036 W/mK
PAROC WAS 35tt: λU = 0,033 W/mK
Træregel: λU = 0,12 W/mK
Trækonstruktion 45 x 45-220, cc 600 mm (12 % andel af regler)

Indvendig overgangsmodstand: Rsi = 0,13 m²K/W
Udvendig overgangsmodstand: Rse = 0,13 m²K/W
 
Korrigeringsfaktorer:
ΔUg = Korrigering for revner og spalter i varmeisoleringslaget ΔU´´: Niveau 0, der er ikke behov for korrigering
ΔUf = Korrigering af mekanisk befæstelse via murkramper <3% = 0