Brandsikre rørgennemføringer

fire insulated pipe penetration
Mange gange ønsker man en ubrudt rørisolering gennem en brandadskillende konstruktion. Dette kan f.eks. være ved isolering af kolde rør med risiko for kondensation eller koldt-vandsrør til brugsvand i skakter, der kan opvarmes, når rørene passerer gennem et brandadskillende betondæk. For at modvirke disse risici har vi udviklet en enkel og effektiv løsning med en brandmodstand på op til 2 timer.

Isoleringen af rørledninger skal udformes, så den både forhindrer en brands opståen og spredning. Der kan med PAROC brandisolering opfyldes krav op til R120, A2-s1,d0.
Desuden er der krav om, at yderlaget ikke må sprede brand til tilstødende bygningsdele. Det betyder, at rørledningers yderlag eller yderbeklædning skal have samme yderlagsklasse som de omgivende bygningsdele.

Ved at anvende løsninger med PAROC Stenuld opnås en vedligeholdelsesfri brandsikring i hele anlæggets levetid.

PAROC Stenuld er ubrændbar og giver en vedligeholdelsesfri brandsikring i hele bygningens levetid. Paroc's brandsikringsløsning er baseret på produktet PAROC HVAC Combi AluCoat T, så den passer til mere end én rørdimension. Rørskålen er udstyret med en armeret aluminiumsfolie, der fungerer som dampspærre.

Læs mere om produkterne her:

PAROC Hvac Combi AluCoat T
PAROC Hvac Section AluCoat T

Nedenfor har vi samlet information om;

  • isoleringstykkelser & brandklasser
  • kobberrør
  • plastkompositrør
  • jernrør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Isoleringstykkelser og brandklasser

Her fremgår brandklasser for forskellige rørtyper, isoleringsdesign, samt typen af installation iht. nedenstående figurer. PAROC HVAC Section AluCoat T og PAROC HVAC Combi AluCoat T kan både monteres enkeltvis eller side om side mod hinanden igennem den brandadskillende konstruktion iht. figur A-C.
mounting-instruction

Kobberrør

Type rør: Kobber
Brandklasse t.o.m.: EI 120/EI 90
Brandadskillende konstruktion
Væg:
Gips (let væg) eller beton (letbeton, tegl)
Bjælkelag: Beton
copper-pipe-penetration
copper-pipe-penetration-table-dk

Plastkompositrør

Type rør: Komposit
Brandklasse t.o.m.: EI 120
Brandadskillende konstruktion
Væg:
Gips (let væg) eller beton (letbeton, tegl)
Bjælkelag: Beton
plastic-pipe-penetration
plastic-pipe-penetration-table-dk

Jernrør

Type rør: Jern, stål, rustfrit stål, støbejern
Brandklasse t.o.m.: EI 120 / EI 90
Brandadskillende konstruktion
Væg:
Gips (let væg) eller beton (letbeton, tegl)
Bjælkelag: Beton
iron-pipe-penetration
iron-pipe-penetration-table-dk