Isolering af filtre

Konstruktion og montering af termisk isolering i væggene på en kedels renseudstyr til røggasser er af stor betydning for dens levetid og funktion. En god isolering forhindrer, at indervæggene afkøles til under det punkt, hvor syren, der findes i røggassen, kondenseres og der dannes korroderende udfældninger. I denne henseende er det yderst vigtigt, at der ikke forkommer kolde områder på indervæggen.

For denne type af anvendelser er Parocs produkter ideelle. De giver en uovertruffen termisk isolering inden for røggassernes temperaturområde, de har en lav luftgennemtrængelighed, de er fugtresistente og har god trykstyrke i i tagkonstruktionen. En anden vigtig egenskab hos Parocs produkter er deres lave klor- og fluorindhold, der bidrager til at minimere korrosionen.

Det er vigtigt at undgå alle tænkelige kuldebroer, da de kan danne områder, hvor sure dampe kan kondenseres.

Undgå kuldebroer

Kritiske områder, f.eks.. vægforstærkende konstruktioner, belagte flader og renseåbninger kan isoleres effektivt ved hjælp af flerlagsløsninger med overlappende samlinger.

Til denne type af konstruktioner anvendes normalt dobbelte isoleringslag for at forhindre kuldebroer. Generelt består begge lag af netmåtter, men de kan kombineres med plader. Plane flader kan isoleres med plader eller netmåtter. Paroc har et produktsortiment, der er egnet til anvendelse i afsvovlingsudstyr og elektrostatiske stofudskillere. 

 

Fordele ved Parocs udstyr og filterisolering: 

  • God termisk isoleringsevne inden for røggassernes temperaturområde.
  • Montageegenskaber, der muliggør god isolering uden kuldebroer.
  • Høj trykstyrke til tagkonstruktioner.
  • Egnet til flerlagsisolering.
  • Gode egenskaber mod fugt.
  • Lav luftgennemtrængelighed.

Elektrostatiske stofudskillere kan isoleres med plader

Elektrostatiske stofudskillere kan isoleres med plader. I visse tilfælde anvendes også netmåtter eller flerlagsløsninger, hvor plader og måtter kombineres.

Isoleringen fastgøres med stifter og spændeskiver, og det er vigtigt at minimere alle tænkelige kuldebroer i konstruktionen.