Lige rør

Paroc kan tilbyde effektive løsninger til alle rørisoleringskrav. Hvilken isoleringsløsning, der passer bedst til dine behov, afhænger af rørets driftstemperatur. Der opstår ingen nedhæng af rørskålsisoleringen med tiden, og dens tykkelse og isoleringsevne forbliver dermed konstant igennem hele rørledningens levetid.

En isoleringsløsning med rørskåle kan mindske varmetabet med op til 30 % sammenlignet med netmåtter med samme tykkelse, da de efterfølgende kræver støtte for at bære yderlaget. Støtten skaber en betydelig varmebro inden i isoleringsmaterialet. Hvis udgangspunktet er et vist maksimalt varmetab ved dimensionering af isoleringen til rørledningen, mindsker en løsning med rørskåle isoleringstykkelsen markant.

Løsningen PAROC Pro Lock

I PAROC Pro Lock-løsningen er ét isoleringslag nok til at erstatte rørskåle i to lag (tykkelse 80-160 mm). Installationstiden er kortere, så stilladser og andet udstyr skal anvendes i kortere tid, og de generelle arbejdsomkostninger på installationsstedet er lavere. Den samlede omkostningssænkning er mellem 25 og 30 %.

Dobbelte lag (DL)

Når to isoleringslag er det påkrævet, isoleringstykkelsen er over 160 mm, og medietemperaturen overstiger 250 °C, anbefaler vi, at du vælger DL-produkter. DL-produkterne giver dig adgang til en færdig løsning, der inkluderer to rørskåle, der er dimensioneret til at passe sammen. DL-produkter er embaleret inden i hinanden og leveres samlet, hvilket giver besparelser i form af mere effektiv logistik.

Når medietemperaturerne overstiger 350 °C, anbefaler vi rørskåle med en densitet på 140 kg/m³ i det første eller begge lag.

 

Rørledninger er en central del af industrielle processer. uanset om det drejer sig om kraftvarmeværker eller procesindustri, er velkonstruerede rørledninger en absolut krav til en velfungerende drift. PAROC isoleringsløsninger til rørledninger til industrien giver mange fordele. Vores sortiment af præfabrikerede, monteringsklar produkter baseret på rørskåle er til gavn for alle, lige fra de industrier, der anvender produkterne, til personalet, der monterer dem, og offentligheden.

Fordele ved PAROC rørisolering

 • Minimale varmetab takket være flerlagsisolering med overlap.
 • Densitet på op til 140 kg/m3 for høje temperaturer og krævande forhold.
 • Samme isoleringsevne for lige rørskåle og knæsegmenter.
 • Afstandsstykker er ikke nødvendige.
 • Kompatible rørskåle og rørsegmenter.
 • Intet unødvendigt spild, da tilskæring på stedet ikke er påkrævet.
 • Hurtigere og mere økonomisk montage.
 • Bredt sortiment af dimensioner og tykkelser til standardrør og specialrør.
 • Høj mekanisk styrke også ved høje temperaturer.
 • Fugt- og vandafvisende.

Rør til koldt vand til husholdningsbrug og komfortkøling isoleres for at begrænse varme- og fugtflowet fra rørenes omgivelser. Den primære årsag til at isolere kolde rør er at forhindre, at vandet bliver opvarmet, og for at undgå kondensdannelse og frost.

Helbredssynspunkter

Hvis det kolde vand til husholdningsbrug bliver for varmt, kan det forårsage bakterievækst, f.eks. legionella. Dette er naturligvis ikke ønskeligt, og det er et problem, som myndighederne nu tager mere alvorligt. For at sikre, at vandet i koldtvandsrør til husholdningsbrug holder sig koldt, skal rørene isoleres, så der ikke overføres varme fra omgivelserne til rørene.

Forhindre kondens

Hvor kolde ledninger og rørledninger til komfortkøling passerer lokaler med højere temperaturer, er der risiko for kondensdannelse på røret. De faktorer, der afgør, om der dannes kondens på røret, er rørets ydertemperatur samt den omgivende lufts temperatur og relative luftfugtighed.

Ved at isolere røret, så ydertemperaturen overstiger den omgivende lufts dugpunkt, undgås kondens. For at kunne foretage en korrekt vurdering af kondensrisikoen skal man altså kende medietemperaturen, den omgivende rumtemperatur og den højeste relative luftfugtighed, der kan forventes i den omgivende luft.

 

Opvarmed rør

Paroc anbefaler at anvende PAROC Pro Section 100 på rørledninger. Husk at efterlade plads til varmekabler og dampdetektorer mellem rør og rørskål.

Til opvarmede rørledninger anbefaler Paroc, at du dækker varmekablerne eller dampdetektorerne med aluminiumsfolie, så varmen fordeles mere jævnt over rørets overflade.

 

Damp- & turbinerør anvendes ved høje temperaturer, op til 550 °C, og kræver løsninger med god termisk isolering i flere lag. Montering af isolering og yderbeklædning kræver stor omhu, ikke kun på grund af den høje temperatur, men også med tanke på vibrationerne under drift.

Vi anbefaler rørskåle med høj densitet, 100kg/m³ eller derover, i flere lag til isolering af rørledninger med meget høj temperatur. 140kg/m³ anbefales i krævende miljøer, f.eks. vibrationer og høje krav til mekanisk trykstyrke.

Løsningen PAROC Pro Lock 140 svarer til en flerlagsisolering og oftest er det tilstrækkeligt med ét isoleringslag for at få en velfungerende og økonomisk løsning.

Løsning med PAROC Pro Lock Lige rør isoleret med PAROC Pro Lock sections 
PAROC Pro Lock 140. To rørskåler for montage i dobbelte isoleringslag, PAROC Pro Section 140 DL (DL=Dobbeltlagsisolering)

 

Til damp- & turbinerør anbefaler Paroc følgende løsninger:

 • PAROC Pro Lock 140 i ét lag, når isoleringstykkelsen er <160 mm.
 • PAROC Pro Section 140 DL, når isoleringstykkelsen er >160 mm.

Rørledninger med luftflow ved høje hastigheder eller med højtryksdamp kræver isolering, der mindsker lydniveauet. Parocs rørskåle med høj densitet er en god løsning under disse forhold, især flerlagsløsninger, hvor der anvendes PAROC Pro Lock. Der kræves inden afstandsstykker til vandrette rørledninger. I mange tilfælde forringer disse varme- og lydisoleringen.

Paroc anbefaler rørskåle med høj densitet, 100kg/m³ eller derover, i flere lag til lyddæmpning af rørledninger med f.eks. højtryksdamp. 140kg/m³ anbefales i krævende miljøer, f.eks. vibrationer, eller hvor der stilles høje krav til mekanisk trykstyrke.

Paroc har to forskellige løsninger til lyddæmpning af industrirørledninger: 

 • PAROC Pro Lock 140 i ét lag, når isoleringstykkelsen er <160 mm, og oftest er det tilstrækkeligt med ét isoleringslag for at få en velfungerende og økonomisk løsning.
 • PAROC Pro Section 140 DL (dobbeltlag), når isoleringstykkelsen er ≥160 mm. 

Lige rør

For bedre lyddæmpning i løsninger med flere lag anbefaler Paroc et tungt belægningslag, f.eks. stål, mellem stenulslagene eller yderst på løsningen.