Procesudstyr

Afhængigt af størrelse og driftstemperatur gælder der forskellige isoleringskrav for procesudstyr.

Netmåtter er ofte det bedste isoleringsmateriale til udstyr med mange knæ og udløb. Til større højtemperaturbeholdere kan rillede plader også anvendes. PAROC Pro Pipe Slab 100 opfylder de krav, der stilles ved disse anvendelsesområder. De diametertilpassede riller i pladerne bidrager til øget formbarhed og muliggør enkel og effektiv montage.
PAROC Pro Pipe Slab 100 kan også anvendes til flerlagsisoleringer, hvor montage med forskudte længde- og tværsamlinger yderligere forbedrer slutresultatet.

Afhængigt af procestypen stilles der mange krav til isolering og yderbeklædning. De er ofte baseret på erfaring og kan også skyldes virksomhedens egne forskrifter.

Fordele ved Parocs procesisolering:  

  • Let at finde egnet isoleringsmateriale, der opfylder specifikationer og forskrifter.
  • Enkelt at montere og fastgøre.
  • En isolering med gode egenskaber, der har lige så lang levetid som selve udstyret.
  • God isoleringsevne over et stort temperaturinterval. 

 

Varmevekslere

 

Forskellige mindre udstyrsdele, f.eks. varmevekslere, isoleres med netmåtter. Meget at dette udstyr har varierende form og ujævne overflader, og derfor er dennne isolering nødvendig for det bedste resultat.

Når der anvendes netmåtter, skal yderbeklædningen fastgøres med f.eks. støtteringe for at forhindre, at isoleringen hænger.

Når der anvendes rillede plader, er det ikke nødvendigt at montere støtteringe.

 

 

 Pro Pipe Slab 100  Pro Pipe Slab 100 Pro Pipe Slab 100 

PAROC Pro Pipe Slab 100 har diametertilpassede riller i pladerne, som bidrager til øget formbarhed og muliggør enkel og effektiv montage.

Til udstyrs- og trykkar anvendes plader eller netmåtter afhængigt af størrelser og mål.

Trykbeholder isoleret med PAROC Pro Wired Mat 

Netmåtter anvendes til beholdere med mindre diameter, plader til større beholdere. Den montagemetode, der anvendes til isoleringen, afhænger af, om det er muligt at svejse på beholderens yderside eller ej.

Hvor det er muligt, er stålstifter svejset på beholderen det enkleste alternativ, men det er også muligt at montere isoleringen med stålbånd. 

Trykbeholder isoleret med netmåtter. Isoleringen fastgøres med stålstifter og spændeskiver.  

 

 Pro Pipe Slab 100  Pro Pipe Slab 100 Pro Pipe Slab 100 

PAROC Pro Pipe Slab 100 har diametertilpassede riller i pladerne, som bidrager til øget formbarhed og muliggør enkel og effektiv montage.