Røgkanaler

Mange procesindustrier genererer store mængder luft eller andre gasser. Processerne for papirmaskiner skaber store energimængder, der skal genvindes. De gasflow, der opstår i industrielle processer, stiller helt andre krav sammenlignet med konventionelle konstruktioner. Høje flowhastigheder, variationer i temperatur og tryk sammen med størrelsen på kanaler og udstyr kræver høj mekanisk styrke i konstruktionerne.

I procesindustrierne er styring af energiflowet væsentligt for driftens funktion og økonomi. Sådanne anvendelser kræver specialtilpassede isoleringsløsninger, der er konstrueret og udviklet specielt til formålet.
Parocs isoleringsløsninger til røgkanaler giver god termisk isolering ved høje temperaturer og mekanisk styrke. De er velegnede til flerlagsisolering og bidrager til at forhindre kondensering.

I konstruktioner til røgkanaler anvendes normalt dobbelte isoleringslag for at forhindre kuldebroer. Det optimale isoleringsmateriale afhænger af temperaturerne og kanaltypen. For rektangulære kanaler er plader nemmere at montere, men netmåtter er også muligt. Til konstruktioner med lavere temperaturer er aluminiumsbelagte netmåtter en egnet løsning. Ved isolering af runde røgkanaler kan rillet plade PAROC Pro Pipe Slab 100 anvendes. De diametertilpassede riller i pladerne bidrager til øget formbarhed og muliggør enkel og effektiv montage. Desuden udgør produktets høje trykstyrke et stabilt underlag for yderbeklædning.
PAROC Pro Pipe Slab 100 kan også anvendes til flerlagsisoleringer, hvor montage med forskudte længde- og tværsamlinger yderligere forbedrer slutresultatet.

Dobbelte isoleringslag anvendes normalt i røgkanaler for at forhindre varmebroer. Det optimale isoleringsmateriale afhænger af temperaturen og kanaltypen. Plader er lettere at installere på rektangulære røgkanaler, men det er også muligt at anvende netmåtter. Til konstruktioner med lavere temperaturer er aluminiumsbelagte netmåtter en egnet løsning. Ved isolering af runde røgkanaler anbefaler vi anvendelse af den rillede plade PAROC Pro Pipe Slab 100. De diametertilpassede plader øger formbarheden og effektiviserer installationen. Produktets høje trykstyrke udgør desuden et stabilt underlag for udvendig beklædning.
PAROC Pro Pipe Slab 100 kan også anvendes til flerlagsisoleringer, hvor en løsning med forskudte vandrette og lodrette plader yderligere forbedrer slutresultatet.

Fordele ved Parocs røgkanalisolering:  

  • God isoleringsevne ved høje temperaturer.
  • Høj mekanisk styrke.
  • Egnet til flerlagsisolering.
  • Egnet til at forhindre kondensering. 

Røgkanaler 

Røgkanaler isoleres med PAROC-plader eller PAROC-netmåtter i et eller flere lag. Pladerne fastgøres med stålstifter og spændeskiver. Udførelsen kan variere afhængigt af specifikationer og forskrifter.