Rørknæ

Paroc tilbyder specialløsninger til isolering af rørknæ med lige effektiv ydelse som ved isolering af lige rørledninger PAROC Pro-segment og PAROC Pro-Bend er præfabrikerede isoleringsknæ, der er specialfremstillede til isolering af rørknæ på industrirørledninger.

Målnøjagtige, præfabrikerede isoleringskomponenter til rørknæ giver rørisolering med højere kvalitet. Installation af PAROC Pro Segment og Bend er en teknisk effektiv, hurtig og økonomisk metode til isolering af rørknæ. Varmetab minimeres, fordi der ikke forekommer kuldebroer, samtidig med at driftsomkostningerne sænkes.

Rørknæ isoleret med PAROC Pro Bend 

Til rørknæ til små og mellemstore rørledninger tilbyder Paroc en præfabrikeret isolering til rørknæ, PAROC Pro Bend. I lighed med PAROC Pro Segment til store rørknæ tilbyder PAROC Pro Bend samme høje ydelse som Parocs rørskåle til lige rørledninger.

Rørknæene, der fås til vinkler på 45° og 90°, er nøjagtigt dimensioneret. Det betyder, at isoleringen kan installeres med høj nøjatighed, hvilket giver ett fejlfrit slutresultat. 

 

 Lille rørknæ isoleret med PAROC Pro Bend.  

Paroc anbefaler PAROC Pro Segment til isolering af store rørknæ. Nøjagtigt dimensionerede segmenter medfører samlinger med høj pasform og kræver ingen forstærkninger. PAROC Pro Segment skaber merværdi sammenlignet med netmåtter, der monteres på stedet.

 

Rørknæ isoleret med PAROC Pro Sections och PAROC Pro Segments 

 

Behovet for at måle eller fremstille ekstern beklædning på stedet bliver elimineret. Beklædningen installeres nemt på segmentet, og slutresultatet er af højeste kvalitet.

Stort rørknæ isoleret med PAROC Pro-sektioner og -segmenter.  

 

Fordelene ved dobbeltlagsisolering (DL) og PAROC Pro Lock-produkter kan også udnyttes i rørknæ ved anvendelse af løsningen PAROC Pro Segment DL, hvor samlingerne er forskudt for at minimere varmetabet.

Dobbeltlagsløsninger anvendes ved høje temperaturer – for eksempel på overophedede damprørledninger.

PAROC Pro Segment DL er kompatibel med både PAROC Pro Lock-rørskåle og PAROC Pro Section DL-produkter.

Tolags isoleringsløsning på rørknæ med PAROC Pro Segments og PAROC Pro Lock 

Paroc anbefaler en dobbeltlagsløsning til rørledninger med høje temperaturer.

I store rørknæ anbefaler vi, at du anvender to fastgørelsesbånd pr. segment.

Rørknæ isoleret med PAROC Pro Segments i dobbeltlag.