Isolering af tanker og cisterner

Lagertanke i forskellige former og størrelser er integrerede dele af mange industrielle processer. Temperaturen på materialet, der opbevares i tanke, kan skifte meget fra en proces til en anden. Varmeisolering mindsker varmetabet til et minimum og gør, at indholdet i tanken holder den rette temperatur, hvilket igen garanterer, at processerne fungerer effektivt.

Fordelene ved PAROC's tank- og cisterneisolering:

  • Opfylder SSG-kravene.
  • God termisk isoleringsevne over et bredt temperaturområde.
  • Lav luftgennemtrængelighed, hvilket forbedrer varmeisoleringsevnen under krævende forhold.
  • Høj trykstyrke – der kræves ingen separat støtte til tagisoleringen, hvilket giver færre kuldebroer.
  • Gode egenskaber mod fugt.
  • Gode montageegenskaber.
  • Ubrændbart materiale.

Mineraluldens ikke kapillære, ikke absorberende og ubrændbare egenskaber giver tilstrækkelig beskyttelse for cisternen og forlænger dens levetid. Desuden er installationen omkostningseffektiv. Paroc har et sortiment af stenuldsplader, der er særligt udviklet til isolering af cisterner.

 

Isolering af Tanktag 

Til tage anbefaler Paroc anvendelse af PAROC Pro Tank Roof Slabs 20-80 kPa afhængigt af specifikationen. Beklædningen fastgøres igennem isoleringen.

Tagpladernes trykstyrke varierer fra 20–80 kPa, hvilket indebærer, at de er stærke nok til at en person kan gå på dem i forbindelse med installation og vedligeholdelse.

Yderlagets trykstyrke er 30 kPa ved 10 % deformation CS10(30), alternativt 20 mm isoleringsplade med trykstyrke 80 kPa ved 10 % deformation CS10(80) i henhold til EN 826.

De øvrige lags trykstyrke er 20 kPa ved 10 % deformation CS10(20) i henhold til EN 826.

Vælg den rette densitet for isoleringen

Cisterner er ofte høje. Temperaturforskellene i mellemrummene mellem isoleringen og yderbeklædningen forårsager den såkaldte "skorstenseffekt", hvor luften strømmer opad. Derfor er det vigtigt at anvende tilstrækkeligt tætte isoleringsplader, så luftens bevægelse inden i isoleringen forhindres og for at minimere varmeflowet. En passende densitet for isolering til lavtemperaturcisterner er ca. 35 kg/m3, og til cisterner med højere temperaturer er den ca. 65 kg/m3 eller derover. Til ilttanke anbefales PAROC Pro Loose Wool.

Et alternativ til mindre cisterner og tanke er PAROC Pro Pipe Slab 100. Det er en stenuldsplade med fræsede riller, som gør, at den kan formes efter tankes radius. 
 

Isolering af cisterner 

Isolering af cisternevægge kan installeres med forskellige fastgørelses- og spaltemetoder. Disse varierer fra land til land og afhænger af de anvendte forskrifter.

På dette billede er isoleringen mekanisk fastgjort.