Parocs fem indsatsområder hen mod cirkulær økonomi

CIRKULÆR ØKONOMI  2021-06-24

 

Som en del af Owens Corning har Paroc forpligtet sig til at nå et mål om nul affald på deponeringsanlæg i 2030. Det kræver konkrete handlinger at nå dette mål. Her er fem af dem.

Cirkulær økonomi ser meget enkel ud i tegninger: en grøn pil danner en cirkel og starter dermed en uendelig bevægelse. Men hvad skal der egentlig til for at få pilen i bevægelse? 

Vi besluttede at finde fem konkrete eksempler på handlinger, der bidrager til en cirkulær økonomi. De har været og er fortsat i brug på Parocs fabrikker i dag. Handling siger mere end ord.

 

1. Fra stenuld til løsuld

Løsuld installationLad os starte tilbage i 1980'erne. Det er allerede 40 år siden, at Paroc begyndte at bruge en teknologi, der gør det muligt at nedbryde restprodukter til løsuld til indblæsning. Den lægges derefter i sække og sælges til kunderne.

Det er ikke kun skæreaffald fra Parocs egen produktion, der kan udnyttes. Også materiale, der har ligget opbevaret, f.eks. beskadigede eller ikke-førsteklasses produkter, kan bruges.

I 2019 blev 26.000 tons overskudsmateriale og produkter af lavere kvalitet genanvendt og brugt til fremstilling af løsuld i Parocs fabrikker.

 

2. Fra stenuld til fiber

Der findes også en anden måde at udnytte og genbruge stenuldsplader og produktionsoverskud på: Materialet kan formales til fiberstrimler og genbruges direkte som råmateriale til fremstilling af ny stenuld.

Genbrug kræver ikke smeltning eller komplicerede faser, og det gør det til en særligt energieffektiv måde at genbruge isoleringsmateriale på. Paroc genbruger årligt 35.000 tons overskudsisoleringsmateriale ved at bruge det til at fremstille stenuldsfibre.

Den nuværende leder inden for udnyttelse af genbrugte stenuldsfibre er anlægget i Hässleholm i Sverige. Den seneste opdaterede version af genbrugsteknologi blev introduceret der i 2019. Allerede nu i 2021 kan fabrikken genbruge alt det produktaffald, den frembringer. 

 

3. Fra kunden tilbage til fabrikken

Genbrugt stenuldREWOOL Take Back-systemet har allerede været i drift i over 20 år i Sverige. Da systemet blev lanceret i 1996, var det en banebrydende idé: Kunden pakker det overskydende affaldsmateriale i sække og arrangerer enten en levering eller transporterer sækkene til en Paroc-fabrik. Fabrikken genbruger derefter overskudsmaterialet og fremstiller enten løsuld til indblæsning eller genbrugte stenuldsfibre.

Der er faktisk også en tredje måde, hvorpå svenske fabrikker kan udnytte genanvendt overskudsmateriale ved hjælp af REWOOL-systemet. Det er ved at fremstille briketter. Men først et par ord om Finland.

I 2020 blev Paroc REWOOL også lanceret i Finland. Der genbruges kundernes overskudsmateriale i samarbejde med to virksomheder. Den ene af dem, Eko-Expert, bruger genbrugsmateriale til at fremstille løsuld. 

Vi glæder os til at PAROC REWOOL snart vil blive lanceret også i Danmark.

 

4. Fra affald til briketter

Fremstilling af stenuld frembringer ikke blot et vist overskud, men også andet procesaffald. Dette er affald, der ikke kan anvendes som råmateriale til fremstilling af løsuld eller genbrugsfibre. Heldigvis kan det meste genbruges ved produktion af briketter.


Men hvad er briketter? Det er affald fra forskellige trin i produktionsprocessen og affald fra installerede miljørengøringsprocesser. De presses sammen med beton- og stengranulat. 

En færdig briket minder lidt om en sodavandsdåse. Halvdelen af materialet er affald fra fabrikken. Den anden halvdel indeholder genbrugsmateriale fra en ekstern kilde.

Men det bedste er, at briketter kan bruges som råmateriale til fremstilling af nye PAROC®-stenuldsprodukter. I 2019 gjorde brikettering det muligt at genbruge 69.000 tons affald på Paroc-fabrikkerne. 

Som en del af Owens Corning har Paroc forpligtet sig til, at ingen af fabrikkerne i 2030 vil producere affald til deponeringsanlæg. Hässleholm er allerede tæt på nul: Af alt affald fra fabrikken vil kun 6% blive sendt til deponering. 

Den overgås kun af en fabrik i Vilnius i Litauen. Den nåede målet om nul affald til deponering i 2020.

 

5. Genvinding af jern

Der er endnu en handling, der vil holde pilen i bevægelse på alle Paroc-fabrikker. Det er genvindingen af jern fra det smeltede stengranulat i processerne fra stenuldsfremstilling, der involverer kupolsmelteovne.

Ved fremstilling af stenuld skal stengranulat og briketter smeltes først. I denne fase dannes der jern. Det skal løbende hentes ud fra kupolovnene. Når jernet genvindes, er der også smeltet granulat.

Det vil naturligvis ikke gå til spilde. Jernet kan genvindes fra massen og kan genbruges eksternt.  Den rensede masse vil derimod gå tilbage i ovnen og blive til stenuld.

Ligesom med alle de andre genbrugsmetoder, Paroc anvender, er dette også et vigtigt skridt på rejsen mod en funktionel cirkulær økonomi.