Teknisk isolering til HVAC installationer

Teknisk isolering til installationer til varme, ventilation og sanitet (HVAC) har til opgave at gøre vores huse til bekvemme, sikre og sunde bolig- og arbejdsmiljøer. Det er ikke tilstrækkeligt bare at montere rør og ventilationskanaler. Vi skal også aktivt fokusere på HVAC-skallen. Det vil sige en effektiv isolering af alle HVAC-installationer. Noget, der er ekstremt vigtigt for at energieffektivisere og reducere udledning af drivhusgasser.

Minimere varmetabet med teknisk isolering fra PAROC

For at installationerne skal give det størst muligt udbytte med lavt energitab og vedligeholdelsesomkostninger skal de isoleres rigtigt. Varmesystemerne isoleres for at begrænse varmetab. Man isolerer således af helbreds-, sikkerheds -og miljømæssige samt økonomiske årsager.
Ved at vælge det rigtige produkt til den rigtige anvendelse forlænges HVAC-systemets levetid, og vedligeholdelsesbehovet reduceres. Ledninger til varme rør, kolde rør, rør til komfortkøling, røg- og røggaskanaler samt rør til regnvand og spildevand skal af hver sin respektive årsag isoleres. Gennem isolering mindskes varmetabet, og man undgår frostskader samt spredning af brand og kondensdannelse. HVAC-systemer indeholder også andre komponenter, der skal isoleres. Afløbsrør, rør til regnvand, røg- og røggaskanaler isoleres oftest for at sikre funktionen. Ved at isolere alle dele af dit system med PAROC-produkter skaber du ikke kun en effektiv HVAC-skal, du forbedrer også brandsikkerheden, reducerer uønsket støj og forhindrer skader som følge af kondens og frost. 

Alt i tekniske isoleringsløsninger til HVAC