Miljødokumentation

Miljö i fokus

Miljø, sundhed og sikkerhed ligger os meget på sinde. Parocs isolering bruges til at skabe energieffektive bygninger og anlæg med minimal klimaindvirkning. Derudover har stenuld fra Paroc den gode egenskab, at det reducerer støj og beskytter mod både ild og fugt.
Vi dokumenterer produkternes miljø- og sundhedsegenskaber i blandt andet EPD-deklarationer og byggevaredeklarationer. I flere år er virksomhedens ledelsessystem blevet certificeret i henhold til miljøstandarden ISO 14001. Vores produkter er blevet bedømt af en række eksterne organisationer, som f.eks. den svenske Byggvarubedömningen, BASTA og Svanemærket.

For at gøre det nemmere for dig har vi samlet vores forskellige certifikater og godkendelser inden for miljøområdet nedenfor sammen med links til eksterne vurderingsorganer. Her kan du se vores andre certifikater og godkendelser >

Hvad er en EPD?

En miljøvaredeklaration (EPD) er et dokument, der er blevet verificeret og registreret af en uafhængig part, og som giver gennemsigtige og sammenlignelige oplysninger om produkternes miljøindvirkning i løbet af deres livscyklus på en troværdig måde.

Hvor miljøvaredeklarationen er den endelige rapport, er grundlaget for hver enkelt miljøvaredeklaration en livscyklusanalyse (LCA). Denne LCA giver dig mulighed for at vurdere dit produkts miljøpræstation i hele dets levetid. LCA’er tager normalt højde for hele din værdikæde, fra materialeudvinding via det færdige produkt til dets anvendelse, og indtil det er udtjent.

Svanemærket

Svanemærket sikrer, at kriterierne for miljø- og sundhedsfarlige stoffer, energi- og ressourceforbrug, affaldshåndtering og genanvendelse er opfyldt. På nuværende tidspunkt er der ingen kriterier for at svanemærke isoleringsprodukter generelt. Derimod er det muligt at svanemærke en bygning med de Paroc-produkter, der er anført på Svanemærkets portal for byggematerialer. 


Indeklimamærkning

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for påvirkningen af luftkvaliteten i indeklimaet. Indeklimamærket adskiller sig fra miljømærkerne og kun i meget lille omfang stiller krav til produktets påvirkning af indeklimaet. Indeklimamærket supplerer dermed miljømærkerne ved at stille krav til produktet i brugsfasen og dermed minimere menneskers eksponering for uønsket kemi mens produktet er i brug.