Beregningsprogrammer

beregningsenheder

Beregningsprogram, der hjælper dig med at udregne isoleringsbehovet i dine projekter.

PAROC CO2 Calculator - GWP-værdi for PAROC bygningsisolering

PAROC CO2 Calculator

Med PAROC CO2-Calculator kan du nemt beregne GWP-værdien for produkter inden for bygningsisolering. Global opvarmningspotentiale (GWP) er et mål for en drivhusgas' evne til at bidrage til drivhuseffekten og den globale opvarmning. GWP-værdien angiver, hvor meget et kilo drivhusgas påvirker klimaet sammenlignet med et kilo CO2. GWP-værdien afhænger af produktionslinjen og tykkelsen af produktet, som beregningsværktøjet tager højde for.

 


calculus

PAROC Calculus

Med PAROC Calculus kan du udvikle energieffektive og økonomiske isoleringsløsninger til forskellige anvendelser inden for HVAC og procesindustri med PAROC-produkter. PAROC Calculus er nemt og gratis at bruge med en hvilken som helst enhed.

* Beregninger af varmetab, overfladetemperatur og temperaturfald til forskellige anvendelser inden for HVAC, procesindustri og Marine.

Beregningerne er baseret på reglerne i EN ISO12241 "Varmeisolering af installationer".


Brug PAROC Calculus

Brugervejledning til Calculus (pdf)


PAROC Hvac Fire Calculator - Beregningsprogram til dimensionering af brandisolering til ventilationskanaler

Paroc tilbyder et bredt udvalg af løsninger til brandisolering af både rektangulære og cirkulære kanaler. Beregningsprogrammet hjælper dig med at vælge den rigtige løsning og beregne løsningens vægt og materialeforbrug.

 

 


PAROC isoberegner - beregningsprogram til rør og kedler

IsoXDesign beregner isoleringstykkelse på rør og kedler

PAROC isoberegner anvendes til simpel og hurtig beregning af isoleringstykkelse på rør og kedler. Indtast max 6 værdier og lad programmet udregne den påkrævede isoleringstykkelse.

Link til programmet >


dof-therm

DOF-THERM -Beregningsprogram

Beregningsprogrammet DOF-THERM anvendes til at 

beregne U-værdierne i f.eks. vægge, gulv og loft.
beregne fugtighed og vurdere risici for kondens
beregne energiforbruget i konstruktioner
skabe en konstruktion, der opfylder dine krav til U-værdier

 
I programmet opbygger du konstruktionen i lag. En konstruktion kan bestå af et ubegrænset antal lag, og hvert lag kan indeholde termiske kuldebroer. Programmet indeholder flere materialebiblioteker og klimadata, hvilket gør, at konstruktioner kan bygges op på samme måde som i virkeligheden.

DOF-Therm erstatter Paroc varmeberegningsprogram PV 5.0.

Sådan gør du for at få adgang til programmet:
1. Download softwaren via linket.
2. Installer programmet på din computer. Der findes 2 måder at benytte programmet på: 1. Demoversion. 2. Version med licens, hvortil du har brug for en licenskode.
3. Registreret version. For at benytte denne software uden begrænsninger, kræves det at du registrerer dig, og at du har en gyldig licens.  Du kan købe licensekoden fra Doftech til en nedsat pris på 150 € for 1 år, og 300 € for 3 år. 

Her finder du kontaktoplysninger til Doftech > 

Manual (på engelsk)


PAROC PROSAVER, beregningsprogram for professionelle

PAROC® PROSAVER™ - Beregningsprogram for professionelle

Hjælper dig med at beregne, hvor meget energi en ekstra isolering af flade tage, skråtage, udvendige vægge og kældervægge kan spare.

Beregn de potentielle energibesparelser i kWh og DKK / år.


Paroc WAS 35

PAROC Dimensioneringsværktøj før Klimatplade ZERO

Løsningen med Klimaplade ZERO anvender en ny og innovativ fastgørelsesmetode. Det særlige er, at den gør brug af vandrette facadeskruer, som tager vindbelastningen, og vinklede facadeskruer, som tager den lodrette belastning fra facaden

Programmet bruges til beregning af skruelængde og dimensionerende laster.

Programmet understøtter ikke Internet Explorer, uanset version. 

Betingelser for brug (pdf på svensk) >

 


brannbeskyttelse

Beregn brandbeskyttelse af stål med PAROC FPS 17

Forskellige bærende materialer har forskellige brandmodstandstider. Disse materialer testes normalt ved hjælp af en standard brandkurve, der viser udviklingen af en reel brand. Temperaturen i en standardbrand stiger ret hurtigt og stiger derefter på ubestemt tid.

Ved hjælp af vores beregningsværktøj kan du nemt bestemme den isoleringstykkelse, der kræves i dit projekt. Værktøjet er designet til at beregne tykkelsen på den brandbeskyttende stenuldplade PAROC FPS 17

 

Programmet er ved at blive opdateret og vil blive offentliggjort igen inden længe. Indtil da henviser vi til den gældende ETA 08/0093 >