GWP-værdi for PAROC bygningsisolering

Med PAROC CO2-Calculator kan du nemt beregne GWP-værdien for produkter inden for bygningsisolering. Global opvarmningspotentiale (GWP) er et mål for en drivhusgas' evne til at bidrage til drivhuseffekten og den globale opvarmning. GWP-værdien angiver, hvor meget et kilo drivhusgas påvirker klimaet sammenlignet med et kilo CO2. GWP-værdien afhænger af produktionslinjen og tykkelsen af produktet, som beregningsværktøjet tager højde for.

* GWP A1-A3 inkluderer alle bidrag til GWP i produktfasen, eksklusive emissioner og optagelse af biogent kulstof, der midlertidigt er lagret i vores træpaller, som er sat til nul (GWP fossil+luluc).

** GWP A1-C4 inkluderer alle bidrag til GWP under produktstadiet, monteringsfasen og slutfasen, inklusive emissioner og optagelse og frigivelse af biogent kulstof fra vores træpaller (GWP i alt).

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.