Vores produkter spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af klimaændringer. Ca. 40 % af de drivhusgasser, der genereres af mennesker, kommer fra bygninger.

sustainability-landing-keymessages-DK-1

Vores mål er at halvere vores kuldioxidudslip inden 2030 og i sidste ende eliminere vores brug af fossile brændstoffer. En milepæl er at bruge 100 % vedvarende energi i 2030.

sustainability-landing-keymessages-DK-2

Vi designer vores produkter og løsninger til genvinding og genbrug. I 2030 vil vi lukke kredsen med nul affald fra vores fabrikker.

sustainability-landing-keymessages-DK-3

I nye udviklingsprojekter sammen med vores kunder tester vi løbende nye, bæredygtige produkter og løsninger.

sustainability-landing-keymessages-DK-4

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Læs mere om vores arbejde for at gøre verden til et bedre sted