Dekarbonisering er en mulighed for reelle forandringer

UDFASNING AF FOSSILE BRÆNDSTOFFER  31/08/2022

 

Tommy Lindgren, Head of Insulation R&D, opsummerede for nylig vores strategi for dekarbonisering som følger: "I stedet for at kaste penge efter problemet forsøger vi at forbedre og innovere, hvor det er muligt at ændre til det bedre, ved at forenkle processen, øge produktiviteten og samtidig reducere de nødvendige kapitalinvesteringer til at dekarbonisere."

Det vigtigste spørgsmål: ’Hvordan?’

Der kommer forandringer, hvad enten vi vil det eller ej, men vi kan vælge, hvordan vi skal gribe dem an. Lindgren talte om at dekarbonisere vores proces og Owens Cornings mål om at nedbringe CO2-udledningen med 50 % i 2030 sammenlignet med emissionsniveauet i 2018. Vi kunne enten kaste penge efter problemet, eller vi kunne gribe chancen for at gøre vores proces enklere og bedre. For at lave en reel forandring.

Det er det, vi har gjort de seneste år. 

Kort sagt kan indsatsen opsummeres af spørgsmålet ’Hvordan?’ Hvordan ændrer vi vores proces, så vi når vores mål og dekarboniserer vores produktion? Vi startede med at gennemgå alle områder i produktionsprocessen og identificere dem, der genererer mest udledning. I OC Parocs stenuldsproduktion er det område kupolsmeltning, hvor stenene smeltes ved hjælp af koks som energikilde.

Der anvendes to smelteteknologier på OC Parocs fabrikker: kupolsmeltning og elektriske smelteovne. Mens kupolsmeltning drives af koks, drives elektriske smelteovne af strøm. OC Paroc har i øjeblikket tre elektriske smelteovne: en på den finske fabrik og to på den polske fabrik. Der arbejdes på at etablere vores største produktionslinje i Sverige kaldet Natura Line, som vil udnytte den elektriske smelteteknologi med lav CO2-udledning. 

Gennem 2020 undersøgte vi flere smelteteknologier og sammenlignede deres fordele og ulemper foruden flere vedvarende brændstoffer, som er til rådighed i dag eller er på vej frem. Det blev klart, at elektrisk smeltning var den mest energieffektive mulighed: produktionsprocessen ved hjælp af elektriske smelteovne drevet af grøn strøm giver 80 % mindre CO2-emission end en kupolovn. 

Nye innovationer

Så begyndte det egentlige arbejde. Det har bestået i at gennemgå ideer, måder og beregninger for at videreudvikle og forbedre den elektriske smelteproces. 

Det betyder, at vi ikke kun tænker på penge, men også på, hvordan vi bruger dem for at opnå det mest effektive, velfungerende og CO2-venlige resultat som muligt. 

Arbejdet har været en særdeles lærerig oplevelse, hvor vi har fundet adskillige innovative løsninger. Og vi satser ikke kun på at omdanne kupolerne til elektriske ovne: Vi undersøger yderligere muligheder for at reducere CO2-udledningerne andre steder i processen. De lovende muligheder vil blive fulgt i den nærmeste fremtid.   

Et stort skridt i Polen: elektricitet fra vedvarende energikilder

Lad os gå et skridt tilbage et øjeblik. Da vi undersøgte de komponenter i vores produktionsproces, der genererer mest CO2-udledning, kom elektricitet på andenpladsen. Vores fabrikker i Finland og Sverige har brugt grøn strøm i nogen tid, men vores to elektriske smeltelinjer i Polen blev drevet af konventionel strøm. Da strøm i Polen stadig hovedsageligt produceres ved hjælp af kul, blev dette afspejlet i udledningerne.

For at ændre denne situation begyndte vi at undersøge forskellige muligheder for at skifte til grøn strøm på vores polske fabrik. I slutningen af 2021 blev denne indsats belønnet, da Owens Corning underskrev en Virtual Power Purchase Agreement, eller VPPA, med Octopus Renewables. 

I henhold til aftalen skiftede den polske fabrik og dens to elektriske smelteovne til vindgenereret elektricitet i begyndelsen af 2022. Omstillingen er markant og reducerer CO2-aftrykket betydeligt for de produkter, der fremstilles i fabrikkens elektriske smeltelinjer. Det er også et stort skridt fremad på vores dekarboniseringsrejse. 

Da jeg havde introduktionsmødet med Tommy Lindgren i mine første dage på jobbet, sagde han en anden ting, som jeg har tænkt på siden, og som fortsat er et ledende princip for arbejdet med dekarbonisering. Det var, at vi som virksomhed konkurrerer på produktkvalitet, hvilket er en styrke. Det betyder, at ingen af de forandringer eller innovationer, vi foretager, må kompromittere kvaliteten af vores produkter. Når vi er på udkig efter måder at dekarbonisere vores proces på, bør prisen ikke være det eneste kriterium eller det vigtigste kriterium. 

Vi forandrer os ikke for forandringens skyld, men for fremtidens skyld. Selv om vores mål gælder for 2030, foretager vi en forandring allerede i dag.

ayush_mishra
Ayush Mishra
Global Decarbonization Lead, Green Vision 2030 Project Lead