Isoleringsløsninger til bærende underlag af stålplader

PAROC Stenuldsisolering isolerer effektivt forskellige typer af svagt hældende tage på underlag af stålplader. Sortimentet omfatter ubrændbare stenuldsprodukter, der forbliver upåvirkede gennem hele bygningens levetid. Produkterne krymper eller svulmer heller ikke, når de udsættes for varierende fugt- og temperaturforhold.

En profileret stålplade er en koldformet korrugeret plade, der bruges som bærende konstruktion i tagkonstruktioner. Den kan udgøre et underlag til isolering og membran i en tagkonstruktionen.

Løsning med plader

 
flat-roof-steel-deck-slabs-scand-19345272

En løsning med PAROC-tagplader giver en effektiv, ikke-brændbar og fugtsikker opbygning af et svagt hældende tag med god gangvenlighed og er velegnet til både svejsede eller mekanisk fastgjorte tætningsmembraner. Denne løsning med PAROC ROS 30 passer til tage, der bærer en normal belastning. Pladerne har store størrelser, hvilket giver en stor dækningseffektivitet.

Alternative produkter: 

PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard/Tagboard: Velegnet som både top- og underlagsboard. Giver en enklere logistik med færre produkter på taget og en mere effektiv varmeisolering med en lambdaværdi på 0,036 W/mK

PAROC ROS 60, Underlagsplade: Velegnet på tage med højere belastning, da pladen har en deklareret trykspænding på CS(10) 60 kPa. Lambdaværdien er 0,039 W/mK

U-værdien:

 produkt Isoleringstykkelse, mm 
 PAROC ROB 80  20 20 20 20 20 20 20 20
 PAROC ROS 30 - - 100 110 120 130 110 160
 PAROC ROS 30 160 180 100 110 120 130 180 180
 PAROC RØVER 50  30 30 30 30 30 30 30 30
 Samlet tykkelse 210 230 250 270 290 310 340 390
 U-værdi, W/m2  0,17 0,15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0,09

Beregningsparametre (iht. EN 6946): 
PAROC Luft- og dampspærre 020 (XMV 020): λU = 0,33 W / (m · K), d = 0,25 mm, R = 0,001 (m² · K) / W 
PAROC ROB 80: λU = 0,038 W / (m · K) 
PAROC ROS 30: λU = 0,036 W / (m · K) 
PAROC ROBSTER 50: λU = 0,036 W / (m · K) 
Profileret stålplade: Ikke inkluderet i beregningen


Indvendig overgangsmodstand: (Rsi) 0,10 (m² · K) / W 
Udvendig overgangsmodstand: (Rse) 0,04 (m² · K) / W 

Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor for luftspalte ΔU´´: Level 0  
ΔUf = Påvirkningen af mekanisk fastgørelse på konstruktionens U-værdi er mindre end 3 % og er dermed ikke inkluderet i beregningen. 

Løsning med lameller

Med PAROC Taglameller kan du lægge tykke, velisolerede og ubrændbare tage med blot tre isoleringslag på et underlag af bærende stålplader. Lamellens tykkelse gør den til en hurtig og effektiv løsning til de fleste gængse U-værdikrav. Vores anbefalede løsning er hurtig at installere, og med færre produkter på taget bliver det også nemmere at håndtere logistikken. 

 
flat-roof-steel-deck-lamella-scand-19345047

Alternative produkter:

PAROC ROB 80, Tagboard: Et stift board, der er velegnet som topboard til de fleste typer tætningsmembranløsninger. Lambdaværdien er 0,038 W/mK.

PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard: Kan bruges som underlagsboard i svagt hældende tagkonstruktioner. Lambdaværdien er 0,036 W/mK.

PAROC ROL 60, Taglamel Plus: Velegnet på tage med højere belastning, da lamellen har en deklareret trykspænding på CS(Y) 60 kPa. Lambdaværdien er 0,039 W/mK.

 

U-værdien:

 Produkt Isoleringstykkelse, mm
 PAROC RØVER 60  30 30 30 30 30 30 30
 PAROC ROL 30  200 220 240 270 300 340 390
 PAROC RØVER 60  30 30 30 30 30 30 30
 Samlet tykkelse, mm  260 280 300 330 360 400 450
 U-værdi, W/m2K  0,14 0.13 0.12 0.11 0.10 0,09 0,08

Beregningsparametre (i henhold til EN 6946): 
PAROC Luft- og dampspærre 020 (XMV 020): λU = 0,33 W / (m · K), d = 0,25 mm, R = 0,001 (m² · K) / W 
PAROC ROL 30: λU = 0,038 W / (m · K) 
PAROC ROBSTER 60: λU = 0,036 W / (m · K) 
Profileret stålplade: Ikke inkluderet i beregningen

Intern overgangsmodstand: (Rsi) 0,10 (m² · K) / W 
Udvendig overgangsmodstand: (Rse) 0,04 (m² · K) / W

Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor for luftspalte ΔU ́ ́: Level 0  
ΔUf = Effekten af mekanisk fastgørelse på strukturens U-værdi er mindre end 3% og indgår således ikke i beregningen.