Isoleringsløsninger til bærende underlag af stålplader

PAROC PROOF Taglamelsystem – ydertag med lamelisolering

PAROC PROOF Taglamelsystem består af 30 mm ROB 80 Tagboard, ROL 30 Taglamel og ROBSTER 50 Stålunderlagsboard. Med PROOF Taglamelsystem isoleres svagt hældende tage effektivt og på en fugt- og brandsikker måde. Sortimentet omfatter ubrændbare stenuldsprodukter, som forbliver upåvirkede og hverken krymper eller udvider sig, når de udsættes for varierende fugt- og temperaturforhold.

Med taglameller er det muligt at lægge tykke, velisolerede og brandsikre tage med blot tre isoleringslag på et underlag af bærende stålplader. Tykkelser på mellem 260 mm og 510 mm gør det til en effektiv løsning til de fleste gængse U-værdikrav.

Her vises to forslag med forskellige underlagsplader. Profilens åbningsmål styrer valget.

 
               
Isoleringsløsning med U-værdi
Produkt  Isoleringstykkelse, mm 
PAROC ROB 80

30

30 30 30 30  30  30  30
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
PAROC ROBSTER 50 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tykkelse 260 280 300 330 360 400 450 510
U-værdi, W/m2K 0.142 0.132  0.123  0.112 0.103 0.093 0.083 0.073

                                                                                                                                                                                           
 

Isoleringsløsning med U-værdi

Produkt  Isoleringstykkelse, mm

PAROC ROBSTER 60

 30 30 30 30 30 30 30 30
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tykkelse 260 280 300 330 360 400 450 510
U-værdi, W/m2K  0.141 0.131  0.123 0.112  0.103 0.093  0.083  0.073 
                                                                                             

 

PAROC PROOF Pladesystem – ydertag med pladeisolering

Med tagplader fra PAROC isoleres svagt hældende tage effektivt og på en fugt- og brandsikker måde. Sortimentet omfatter ubrændbare stenuldsprodukter, som forbliver upåvirkede og hverken krymper eller udvider sig, når de udsættes for varierende fugt- og temperaturforhold.

Effektiv tagisolering med tagplader på bærende stålplader består af tre eller flere lag. På den bærende stålplade lægges en underlagsplade, på hvilken luft- og dampspærren derefter lægges. Denne fremgangsmåde giver et plant underlag til dampspærren og en bedre beskyttet og dermed mere funktionsdygtig montering. Derpå lægges tagplader med den ønskede trykstyrke og den tykkelse, der kræves for at opnå den ønskede U-værdi. Oven på underlagspladen lægges et tyndt og stift tagboard, som skaber et lastoptagende lag og udgør underlaget for det udvendige tætningslag. Her vises to forslag med forskellige underlagsplader. Profilens åbningsmål styrer valget. Læs mere under Tekniske anbefalinger.

 
   
 Isoleringsløsning med U-værdi
Produkt Isoleringstykkelse, mm
PAROC ROB 80 20 20 20 20 20 20 20 20
PAROC ROS 30 - 100 110 120 130 110 160
PAROC ROS 30 160 180 100 110 120 130 180 180
PAROC ROBSTER 50 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tykkelse 210 230 250 270 290 310 340 390
U-værdi, W/m2K 0.167 0.153  0.141 0.131 0.122 0.114 0.104 0.091

                                                                                                               
 • Tætningsmembran 
 • Mekanisk indfæstning 
 • PAROC ROB 80, Tagboard
 • PAROC ROS 30, Underlagsplade
 • PAROC ROS 30, Underlagsplade
 • Bærende konstruktion af profilerede stålplader  
   
Isoleringsløsning med U-værdi
Produkt  Isoleringstykkelse, mm
PAROC ROB 80 20 20 20 20 20 20 20 20
PAROC ROS 30 - - 100 110 120 130 110 160
PAROC ROS 30 160 180 100 110 120 130 180 180
PAROC ROS 30 50 50 50 50 50 50 50 50
Total tykkelse  230  250  270  290  310   33  360  410
U-værdi, W/m2K 0.153 0.141  0.131 0.122 0.114 0.107 0.099 0.087

                                                                                                               
 

  

PAROC AIR – en unik løsning til bortventilering af fugt

PAROC Air er en unik måde at ventilere svagt hældende tage på. PAROC Air bygger på en ventilationsløsning, som holder konstruktionen tør uden brug af mekaniske systemer. Løsningen bygger på selvtræk, som hurtigt transporterer fugt bort fra det svagt hældende tag.

PAROC Air lægges i tre eller flere lag på bærende stålplader. På stålpladen lægges et stålunderlagsboard, på hvilken luft- og dampspærren derefter lægges. Denne fremgangsmåde giver et plant underlag til dampspærren og en bedre beskyttet og dermed mere funktionsdygtig montering. Den øverste del af det mellemliggende isoleringslag er forsynet med riller, der fungerer som ventilationskanaler. Stenulden fra PAROC har en høj fugtgennemtrængelighed, hvilket gør, at fugten ikke absorberes i isoleringen, men ledes videre ud til ventilationsrillerne, som leder den ud af konstruktionen via ventilationshætter eller udluftning i rammen. Oven på underlagspladen med riller lægges et tyndt og stift tagboard, som skaber et lastoptagende lag og udgør underlaget for det udvendige tætningslag. Læs mere om PAROC Air >>

Her følger nogle eksempler på tagkonstruktioner med PAROC Air:

 
 • Tætningsmembran
 • Mekanisk indfæstning
 • PAROC ROB 80, Tagboard  
 • PAROC ROS 30g, Underlagsplade Air
 • PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard
 • Bærende konstruktion af profilerede stålplader    
  
Isoleringsløsning med U-værdi
Produkt  Isoleringstykkelse, mm
PAROC ROB 80

20

20 20 20 20
PAROC ROS 30g 100 100 100 100 100
PAROC ROS 30 100 120 140 180 100
PAROC ROS 30 - - - - 100
PAROC ROBSTER 50 30  30  30  30  30
Total tykkelse  250  270  290  330  350
U-værdi, W/m2K 0.148 0.136  0.127  0.111

0.105

                                                                                       

 

PAROC PROOF Pladesystem – tag med tagdækning af profilerede stålplader

Til tage, hvor der anvendes profilerede stålplader både som bærende konstruktion og som udvendig tagdækning, isoleres taget med PAROC ROS 20, Stålunderlagsplade Den udvendige stålplade, isoleringslagene og dampspærren fastgøres mekanisk til den bærende stålplade i henhold til pladeleverandørens anbefalinger. Ved at lægge dampspærren oven på et underlag af PAROC ROS 30 eller PAROC ROBSTER 50 bliver gennemføringerne i dampspærren tætte. Det nederste isoleringslag kan også fungere som lydabsorbent, hvis der anvendes perforerede bærende stålplader.

Her følger konstruktionsforslag til tage med tagdækning af profilerede stålplader:

 
 • Profileret tagplade
 • Mekanisk indfæstning
 • PAROC ROS 30, Stålunderlagsplade
 • PAROC ROS 30, Stålunderlagsplade eller PAROC ROBSTER 50
 • Bærende konstruktion af profilerede stålplader

    
   
Isoleringsløsning med U-værdi
Produkt  Isoleringstykkelse, mm
PAROC ROS 30

-

- 50 100
PAROC ROS 30 50 100 100 100
PAROC ROS 30 100 100 100 100
PAROC ROS 30 50 50 50 50
Total tykkelse 200  250 300 350
U-værdi, W/m2K 0.181 0.148  0.126  0.110

                                                               

 

PAROC PROOF Pladesystem – bånddækket tag  

Bånddækning er en sikker og ofte anvendt metode ved tillægsisolering af tage på ældre boliger og ved nybyggeri, primært af industribygninger. Ved brug af bånddækkede stålplader skal isoleringslaget bygges op af PAROC ROS 20 Stålunderlagsplade med dækning af ROB 80 Tagboard. Tagboardet skaber en meget stabil overflade, hvilket letter sammenføjningen. Stålpladen skal monteres i henhold til pladeleverandørens anbefalinger. 

Her følger konstruktionsforslag til tage med bånddækning: 

 
 • Bånddækket stålplade
 • Fastgørelse
 • PAROC ROB 80, Tagboard  
 • PAROC ROS 30, Stålunderlagsplade 

 • Bærende konstruktion af profilerede stålplader 

   
   
Isoleringsløsning med U-værdi
Produkt  Isoleringstykkelse, mm 
PAROC ROB 80

20

20 20 20
PAROC ROS 30 - - 50 100
PAROC ROS 30 50 100 100 100
PAROC ROS 30 100 100 100 100
Total tykkelse 170  220 270 320
U-værdi, W/m2K 0.210 0.166  0.138  0.119

     
 • Nytt tätskiktsmembran
 • Mekanisk infästning
 • PAROC ROB 80, Takboard, 
  PAROC ROB 60 Renoveringsboard eller PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard 

Befintlig konstruktion:

 • Gammalt tätskikt
 • Gammal värmeisolering
 • Bärande konstruktion: korrugerad plåt,betong- eller träunderlag
Beregningsparametre (Ifølge EN 6946):
Tagmembran   λU = 0.23 W/mK d = 6 mm  R = 0.026 m2K/W  
PAROC ROB 80 λU =0.038 W/mK    
PAROC ROS 20  λU =0.035 W/mK     
PAROC ROS 30g, (med riller) λU = 0.036 W/mK    
PAROC ROS 30, PAROC ROBSTER 50/60 λU = 0.036 W/mK    
PAROC ROL 30      λU =0.038 W/mK     
   
Overgangsmodstand Rsi + Rse = 0.14 m2K/W  
 
U-værdikorrektioner:
Luft i rillerne (Air) λU  = 0.08 W/mK  
Rillerne er medregnet som et separat konstruktionslag: dybde 20 mm, 15 % af arealet.
Fastgørelser: Effekten er mindre end 3 %, så fastgørelsesanordningerne indgår ikke i beregningen.