Isolering til loftsbjælkelag

Taget som bygningsdel bidrager til en stor del af bygningens energieffektivitet – og varmetab. Et velisoleret tag reducerer varmetab, og der kræves mindre energi for at opvarme bygningen som helhed.

PAROC har et omfattende program af stenuldsprodukter til isolering af kolde og varme loftsbjælkelag samt skråtage. Stenuldsprodukter er ikke-brændbare og forbliver upåvirkede, når de udsættes for varierende fugt- og temperaturforhold. 

For mindre huses vedkommende udgør bjælkelaget den største ensartede overflade, og af al den varme, der forsvinder ud af huset, søger den største del ud gennem taget. At isolere taget kan derfor give husejeren en økonomisk fordel samtidig med, at man får et bedre indeklima.

 

Der findes forskellige tagkonstruktioner, og afhængigt af bygningens udformning vil hældningen variere og dermed også tagkonstruktionens udformning. 

Isoleringen kan installeres enten mellem tagbjælkerne (såkaldt "varmt tag"), hvor rummet under taget kan udnyttes fuldt ud. Alternativt installeres isoleringen i bjælkelaget (vandret), så der dannes et koldt rum mellem isoleringen og ydertaget.

Da varm indeluft altid har en tendens til at stige opad, er isoleringsevnen og lufttætheden i tagkonstruktionen meget vigtige.

 

BrandsikkerIKKE-BRÆNDBAR PAROC Stenuldsisolering er ikke-brændbar og kan samtidig beskytte andre materialer mod antændelse. Valget af isoleringsmateriale har stor betydning for bygningens brandsikkerhed. Læs mere om brandsikring >

 

 

 

FugttætFUGT- OG VANDAFVISENDE Samtidig giver PAROC Stenuld den mest alsidige beskyttelse mod fugt og er derfor velegnet til f.eks. kystområder, hvor fugtbelastning på konstruktioner kan være betydeligt højere end inde i landet. Læs mere om fugtbeskyttelse >

 

 

 

Sound reducing

LYDISOLERENDE Stenuldens fiberstruktur og densitet giver den udmærkede lyddæmpende egenskaber. PAROC Stenuld dæmper støj meget effektivt og bidrager til et behageligt indeklima, giver varme- og brandisoleringsevne i hele bygningens levetid og bidrager til effektiv energibesparelse. Læs mere om lydisolering >