Brandsikring

I tilfælde af brand sættes bygningens struktur og byggematerialerne på prøve. Ved tilstrækkeligt høje temperaturer begynder betonen også at revne, og stålet bøjes. Når den kritiske temperatur for de materialer, der udgør den bærende konstruktion, overskrides, er hele bygningen i fare.

Fortætningen i vores byer stiller højere krav til brandsikkerhed i bygninger. Hurtigere, højere og tættere sammen – det er fremtiden for bygninger i Europa, da byer vokser hurtigt, mens pladsen er begrænset. Der er mange ting at overveje, når man bygger og vælger materialer: holdbarhed, tekniske egenskaber, kvalitet, budget og selvfølgelig brandsikkerhed.

Brandsikring i bygninger

Brandsikringstiltag i bygninger inddeles i to typer: aktive og passive. Aktive brandsikringstiltag starter, når der udbryder brand, og er f.eks. brandalarmanlæg og automatiske sprinklere. Disse systemer er ret sårbare: hærværk på vandforsyningsmekanismer, skader på ventiler eller blot manglende vedligeholdelse medfører alle skader.

Passive brandsikringstiltag er generelt integreret i bygningen. Passive brandsikringstiltag kan beskytte bygningen og dem, der befinder sig i den i tilfælde af brand, ved f.eks. at forhindre branden i at sprede sig internt og eksternt. De bevarer dermed bygningens stabilitet og flugtvejene.

Passiv brandsikring kan begrænse tab af ejendom og give beboerne mere tid til at evakuere bygningen. PAROC Stenuld er med sine gode brandegenskaber ideel til brandsikringsløsninger.

Sikre og bæredygtige bygninger

Paroc har mere end 85 års erfaring med fremstilling af isolering af ikke-brændbar stenuld. Vi er også kendt for vores brandhæmmende isoleringsløsninger. Vores mål er, at hver bygning skal være så sikker og holdbar som muligt, uanset materiale og konstruktion.

I årenes løb har vi samlet meget information om forskellige konstruktioners reaktion på brand (brandkontekst). Vi har samlet denne information i forskellige brandsikkerhedsvejledninger. Guiderne findes på engelsk og er opdelt baseret på, hvilket materiale der udgør den bærende struktur. Vejledningerne indeholder beregningseksempler og tabeller for dimensionering af passiv brandsikring. 

Brandsikring af stålkonstruktioner

Alle stålmaterialer mister styrke, når de opvarmes, uanset stålkvalitet. Den mest effektive måde at beskytte stål mod opvarmning på er at beskytte det. 
fire protection guide steel

Brandsikring af betonkonstruktioner

På trods af at beton er et ikke-brændbart materiale, afhænger brandmodstanden i mange betonkonstruktioner af flere faktorer. Brandmodstanden kan øges ved at beskytte armeringsjernet mod brand.
fire protection guide concrete