Brandsikring

Brandsikring

En brand i en bygning kan føre til dødsfald og store skader på ejendommen. Omtrent halvdelen af forsikringsselskabernes årlige udbetalinger er for brandskader. Vandskader står for ca. 30 % og indbrud for 20 %. Både selve bygningen og dens indhold kan bidrage til at branden spreder sig. Med den rette brandsikring kan brandrisikoen reduceres betydeligt. 

Brandsikringstiltag i bygninger inddeles i to typer: aktive og passive. Aktive brandsikringstiltag starter, når der udbryder brand, og er f.eks. brandalarmanlæg, automatiske sprinklere, branddøre og dørlukkere, nødbelysning og brandventilation. Disse systemer er ret sårbare: hærværk på vandforsyningsmekanismer, skader på ventiler eller blot manglende vedligeholdelse medfører alle skader.

Passive brandsikringstiltag er generelt integreret i bygningen. Passive brandsikringstiltag kan beskytte bygningen og dem, der befinder sig i den i tilfælde af brand, ved f.eks. at forhindre branden i at sprede sig internt og eksternt. De bevarer dermed bygningens stabilitet og flugtvejene.

Passiv brandsikring omfatter bl.a. brandmæssig opdeling af bygningen, brandsikring af bygningsdele, gode adgangsveje for brandfolk samt gode og effektive flugtveje.

Hvilke byggematerialer, du vælger, og hvordan du anvender dem til at nå det krævede niveau for den passive brandsikring, afhænger af to faktorer: Hvordan de reagerer på brand og hvor god er deres brandmodstandsevne.

PAROC's stenuld er med sit høje smeltepunkt et perfekt materiale til brandsikringsanvendelser brandsikring. Det bevarer sine egenskaber ved temperaturer op til 1.000 ºC.

Vi har flere konstruktionsløsninger til forskellige typer bygninger og anvendelser. Nedenfor findes et udvalg af de mest almindelige brandrelaterede anvendelser. Vælg en løsningstype for derefter at finde det rette produkt.