Isolering til kælderlofter

I rum, som ikke er opvarmede, men som støder op til opvarmede rum, f.eks. parkeringskældere, kan der være behov for at isolere mod bjælkelaget af forskellige årsager som f.eks. lyd, brand og energi. Vores sortiment giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige tykkelser og størrelser. Brandmodstandsdygtigheden af strøer/kælderlofter er i mange tilfælde lige så vigtig som energieffektivitet og nogle gange endnu vigtigere.
Vores løsning med lameller (CGL 20cy) til betonbjælkelag er godkendt til brandløsninger. Vores løsninger bruges også til at absorbere lyd og ikke kun til at øge varmemodstanden eller brandmodstanden.