Kælderlofter løsninger

Du kan energieffektivisere din bygning ved at tillægsisolere bjælkelaget i rum, der ikke er opvarmede. Ved at tillægsisolere bjælkelaget øges varmemodstanden, da du reducerer kuldebroen mellem det opvarmede rum og det uopvarmede rum. Efter installationen har du øget varmen i gulvet ovenover, brandsikringen mellem etagerne er forbedret, og lydisoleringen i rummet er forbedret. 

PAROC CGL 20cy er en loftslamel af stenuld, der limes direkte mod bjælkelaget med mineralsk klæbemørtel. Loftslamellen har affasede kanter og et overfladelag på den synlige side. Lamellens synlige overflade er grundet, for at et eventuelt ekstra lag maling skal kunne klæbe bedre. 

PAROC CGL er en effektiv brandsikringsløsning til betonkonstruktioner. Det er muligt at opnå brandklasse REI* 240 (240 minutters brandsikring) med kun 50 mm tykke CGL 20cy-lameller. Mere detaljeret information om de forskellige anvendelser, begrænsninger og installationsanvisninger findes i projekteringsanvisningen for beton.

PAROC CGL 20-lameller er lyddæmpende og kan bruges til at mindske støj i f.eks. parkeringskældere.

Hvad angår lydabsorption, opnår PAROC CGL 20cy en αw-værdi på = 0,75 ved en tykkelse på 50-249 mm og 0,95 ved 250 mm. 

* (R – bærende konstruktion, E – integritet (tæthed), I – Isolering og 240 (tidsangivelse i minutter))

 

 

Konstruktionsopbygning betonbjælkelag:

  • Lastbærende betonbjælkelag
  • PAROC CGL 20cy (affasede kanter, overfladelag)
  • Malinglag (malet overflade)
 

Garage-and-cellar-ceilings-1743376

 U-værdier for forskellige tykkelser:

 Produkt Isoleringstykkelse, mm
 PAROC CGL 20cy 50 100 150 200 250
 U-værdi, W/m2 0.64 0.34 0.24 0.18  0.14

Maks. tykkelse for PAROC CGL 20cy er 250 mm.

Beregningsparametre (beregningen er foretaget iht. standarden EN ISO 6946):

HDF-bjælkelag λD = 0,74 W/m K, d = 265 mm, R = 0,36 m2K/W
PAROC CGL 20cy λD = 0,037 W/m K

Overgangsmodstand (indvendigt, gulv) Rsi = 0,17 m2K/W
Overgangsmodstand (udvendigt) Rsi = 0,04 m2 K/W