Isoleringsløsninger til varme lofter og skråtage

Et varmt tag er oftest bygget af træ, og der findes forskellige løsninger at vælge imellem til dets udførelse. Du kan isolere med både løsuldsisolering og plader. En løsuldsinstallation udføres af en specialuddnned løsuldsentreprenør. Vindsikringen skal være tilstrækkeligt tæt og stabil for at kunne modstå trykket ved installation af løsulden. En funktionel luftspalte mellem isoleringen og tagdækningen er af afgørende betydning. Dimensionering af trækonstruktioner foretages iht. Eurokode 5.

Ydertagskonstruktion:

 • Vandret underlagsplade mindst 22 mm tyk
 • Underlagsdækning med pap
 • Afstands- og bærelægter (ved tagsten)
 • Tagbeklædning

Rw 56 dB, Rw+C54 dB, Rw+Ctr 52 dB (tagsten af tegl)

Rw 55 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 49 dB (pladetag)

 

Warm-roof-Scandinavia

Alternative produkter til isolering: 

PAROC eXtra pro: mere effektiv varmeisolering og lavere luftgennemtrængelighed, lambdaværdi 0,033 W/mK

Isoleringsprodukter med vindsikring/indbygget vindsikring til placering mod luftspalte:

PAROC Cortex: isolering med vindsikring, lambda 0,033 W/m K
PAROC Cortex: isolering med vindsikring, lambda 0,032 W/m K
PAROC WAS 25/35 tt: isolering med indbygget vindsikring, lambda 0,033 W/m K.

Ydertagkonstruktion:

 • Vandret underlagsplade mindst 22 mm tyk
 • Underlagsdækning med pap
 • Afstands- og bærelægter (ved tagsten)
 • Tagbeklædning
Rw 56 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 52 dB (tagsten af tegl)
Rw 55 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 49 dB (pladetag)
Warm-roof-Scandinavia-BW

Når du vælger tagkonstruktion, skal du tage hensyn til flere forskellige aspekter, der påvirker tagets brand-, varme- og fugttekniske egenskaber:

Det yderste lag uden for tagstolen:

 • Et tæt undertag monteres på ydersiden af tagkonstruktionen. Denne del beskytter både tagstole og isolering mod nedbør eller eventuel vandindsivning på grund af beskadigede tagsten. 
 • Afstandslægter og bærelægter monteres efterfølgende oven på undertaget for at sikre afstrømning ved eventuel kondenseret damp eller vand fra utætheder. 
 • Der skal altid være en tilstrækkelig stor luftspalte mellem vindbeskyttelsen og underlagspladen/undertaget. Højden på luftspalten afhænger af f.eks. tagets hældning og overrammens længde. Højden på bjælkerne kan øges med træregler, der fastgøres enten på oversiden eller undersiden. Luftspalten fjerner naturligt akkumuleret fugt fra tagkonstruktioner, hvilket mindsker risikoen for fugtskader.
 • Luften, der passerer i luftspalten, tages ind ved tagfoden og slippes ud i tagryggen, så der kan ske en naturlig konvektion. Hvis luftspaltens længde (f.eks. fra tagfoden til tagryggen) er større end 10 m, eller hvis der findes bøjninger eller forhindringer i ventilationsvejen, skal ventilationen forbedres med egnede midler. Der må ikke forefindes nogen ikke-ventilerede områder på taget.
 • Tætheden i klimaskallen/klimaskærmen giver bygningen en god vejrbeskyttelse.

Den bærende konstruktion:

 • Den bærende konstruktion dimensioneres efter laster og energikrav. PAROC Stenuldsprodukter er nemme at installere mellem bjælkerne på grund af pladernes mål. Pladernes mål er tilpasset til den almindeligt forekommende centerafstand som f.eks. cc 600 mm (vægge) og cc 1200 mm (tagstole) og kræver ingen yderligere fastgørelser for at holdes på plads.
 • Afhængigt af udformning kan det være nødvendigt at montere lægter på siderne af tagbjælkerne/tagstolene. I det yderste lag (tættest på luftspalten) installeres isolering med vindsikring, hvis dette mangler. Isoleringen med vindsikring bruges til at forhindre, at luftstrømme kommer ned i isoleringen og dermed reducerer isoleringsevnen.
 • Efter at du har installeret isoleringen med vindsikring, skal du fylde den resterende del af pladsen med almindelige isoleringsplader fra Paroc.

Installationslag på indersiden af tagstolene:

 • Et kontinuerligt lag med luft- og dampspærre er afgørende for konstruktionens fugttekniske egenskaber. Luft- og dampspærrens funktion er at forhindre den fugtige indeluft i at komme ud i den bærende del af konstruktionen. En af de store udfordringer er i tilslutningerne mellem bygningsdele, f.eks. væg/loft eller væg/bjælkelag. Hvis du har gennemføringer (f.eks. kabler, rør), der går igennem luft- og dampspærren, skal de tætnes omhyggeligt. 
 • Kabler og lignende skal altid installeres på den varme side af dampspærren for at undgå eventuelle gennemføringer gennem dampspærren. Installationslaget med regler og isolering på den varme side er beregnet til at fungere som et beskyttende lag og et sted til eventuelle tekniske installationer. 
 • Pladebeklædninger bruges ofte til at bidrage til bygningsdelens holdbarhed og stabilitet, men også tekniske egenskaber (f.eks. brand og lyd). Ud over dette danner de også en flade til tapeter eller maling.

U-værdien for forskellige isoleringstykkelser:

 Produkt Isoleringstykkelse, mm 
 PAROC eXtra, BLT 1 170 195 220 240 290 340  390 440
 PAROC eXtra 45 45 45 45 45 45 45 45
 U-værdi, vægt/m2  0.18 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08

Beregningsparametre (iht. EN 6946):

Gipsplade λU = 0.25 W/mK,   d = 13 mm   R = 0.052 m2K/W
Dampspærre λU = 0.34 W/mK,   d = 0.12 mm   R = 0.0003 m2K/W
Oliehærdet træfiberplade λU = 0.13 W/mK,   d = 3 mm   R = 0.023 m2K/W
PAROC BLT 1 λU = 0.036 W/mK
PAROC eXtra λU = 0.036 W/mK
Træ: λU = 0.12 W/mK         
- Installationslag 45x45mm cc600 
- Spær 45mm cc1000 

Inre overgangsmodstand (Rsi) = 0,10 m2K/W 
Yttre overgangsmodstand (Rse) = 0,04 m2K/W 

Korrektioner til varmeoverførselskoefficienten anvendt i beregningen:
Korrektion for luftspalte 25mm