Isoleringsløsninger køle- og fryserum

I vores løsning til køle- og fryserum PAROC Frost har vi taget højde for udfordringen med fugtpåvirkning kombineret med brandsikkerhed. Til dette formål anbefaler vi ikke en ventileret opløsning som PAROC Air. Derimod fungerer en traditionel uventileret løsning som PAROC PROOF Taglamelsystem eller PAROC PROOF Pladesystem godt på underlag af stålplade og beton.

Et køle- eller fryserum er, som navnet antyder, et koldt rum og fungerer omvendt sammenlignet med normale bygningskonstruktioner. I kolde rum overføres varme og fugt det meste af året udefra og ind gennem klimaskærmen og i varmere rum er det omvendt, dvs. indefra og ud. I kolde rum bør klimaskærmens tætteste lag derfor placeres på ydersiden af konstruktionen og i varme rum på indersiden. 

Udvendigt forsegles konstruktionen med en passende tætningsmembran som anbefalet af tætningsleverandøren. Indvendigt gøres konstruktionen luft- og damptæt med en luft- og dampspærre med tapede sammenføjninger. Der kan også anvendes luft- og dampspærrer, der er fremstillet af et svejsebart materiale. Luft- og dampspærren må ikke gå i stykker under monteringen.  

På grund af den ensartede konstruktion er det ikke nødvendigt at opdele taget i separate dele med forskellige materialetyper, hvilket letter installationen, da man undgår problemer med tilhørende sammenføjninger.  

Løsning til bærende underlag af stålplade

Isoleringslösning för bärande underlag av stålplåt
 
Isoleringsløsning med U-værdi
   
Produkt  Isoleringstykkelse, mm
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30 30 
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tykkelse  260 280 300 330 360 400 450 510
U-værdi, W/m2K 0.141 0.131 0.123 0.112
0.103 0.093 0.083  0.073

Løsning til betonunderlag

Isoleringslösning för betongunderlag

Løsningen fungerer lige så godt på en bærende konstruktion af TT-kassetter.

 

Isoleringsløsning med U-værdi
   
Produkt  Isoleringstykkelse, mm
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30 30 
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
Total tykkelse  230 250 270 300 330 370 420 480
U-værdi, W/m2K 0.151 0.140 0.130 0.118
0.108 0.097 0.086  0.076