Isoleringsløsninger til kondensisolering

I bygninger uden krav til varmeisolering lægges ofte en isolering på oversiden af det trapezprofilerede stålpladetag. Det sker for at forhindre, at fugt i bygningen kondenserer på undersiden af stålpladerne og drypper ned i lokalet om vinteren.

PAROC PROOF KONDENSISOLERING – ydertag med pladeisolering på bærende stålplader

PAROC ROBSTER kan takket være sin høje trykstyrke også anvendes som kondensisolering. Da der dannes en del ekstra fugt indendørs i årets kolde måneder, øges den relative luftfugtighed, og derfor bør kondensrisikoen vurderes individuelt. Det er vigtigt at have styr på forudsætningerne, før en løsning vælges. Det er desuden vigtigt at kontrollere, at forudsætningerne ikke ændrer sig. Hvis den bærende stålplade f.eks. vendes på hovedet, kan åbningsmålet ændre sig, hvilket kan medføre risiko for gennemtrædning. Normalt skal overliggende lag lægges på kryds med forskudte sammenføjninger.
 
Bemærk: Ved montering af PAROC ROBSTER skal langsiden (1.800 mm) lægges på tværs af profiltoppenes længderetning. Den korte side (1.200 mm) i det underste lag skal i videst muligt omfang sammenføjes over profiltoppen, medmindre andet er angivet. Udvis forsigtighed i forbindelse med brug af PAROC ROBSTER som underste lag. Gå altid på profiltoppene for at undgå gennemtrædning. Ved isolering i flere lag skal sammenføjningerne forskydes mellem isoleringslagene.
 
 
 • Tætningsmembran
 • 20 mm PAROC ROB 80, Tagboard 
 • 30 mm PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard (sammenføjningen placeres over profiltoppen)
 • Bærende konstruktion af profilerede stålplader
 Paroc Robster

Profilmål iht. figuren:
a < 170 mm
b > 80 mm   

 
                   

 • Tætningsmembran
 • 20 mm PAROC ROB 80, Tagboard
 • 2 x 30 mm PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard 
 • Bærende konstruktion af profilerede stålplader
Paroc Robster 

Profilmål iht. figuren:
a <220 mm
b > 80 mm

 

 • Tætningsmembran
 • 50 mm PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard 
 • Bærende konstruktion af profilerede stålplader

Paroc Robster 

Profilmål iht. figuren:             
a < 240 mm
b > 80 mm   
 

 
         

Paroc Robster 

Profilmål iht. figuren:  
a < 260 mm  
b > 80 mm