Tagkiler og skotrendekiler

Ved flade tage eller tage med alt for lav hældning er det hensigtsmæssigt at anvende PAROC Tagkiler og Skotrendekiler for at skabe en tilfredsstillende hældning, der sikrer, at regn og smeltevand ledes bort fra taget, og for at minimere risikoen for lækager. 

PAROC PROOF Faldisolering

Tagkile

Et tagfald bygges op med kileformede plader i stenuld. Faldet kan gøres så langt, som det er nødvendigt, dog med den begrænsning, at isoleringstykkelsen ikke må overskride den tykkelse, der er mulig at fastgøre mekanisk. Paroc har flere produkter, der er beregnet til at opbygge et jævnt tagfald i den ønskede retning.
 
PAROC ROU 60 5 Tagkile 1:40 anvendes til opbygning af et jævnt fald med en taghældning på ca. 1,5 grader og består af fire kileformede plader samt en plan plade til større faldlængder. PAROC ROU 60 4 Tagkile 1:60 anvendes til fald med en taghældning på ca. 1 grad og består af seks kileformede plader samt en plan plade til større faldlængder.

Tagkilen kan lægges oven på PAROC ROS 30 Underlagsplade eller PAROC ROL 30 Taglamel og kombineres med PAROC ROB 80 Tagboard eller PAROC ROBSTER 60. Tagkilen er udformet, så hældningen går langs med pladens korte side.  

 

 

 

 

 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

 
 

 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

 

Specialkile

PAROC ROV 60 1 Specialkile anvendes til opbygning af et jævnt fald op imod tilslutninger, den øverste del af vægge og lignende samt i skotrender. Specialkiler fås i mange forskellige varianter og hældninger.

Skotrendekiler 

For at skabe vandafstrømning mod brønde eller lede vandet rundt om forhindringer på taget anvendes PAROC ROV 60 2 Skotrendekiler. Tætningslaget kan påføres direkte på skotrendekilerne. De leveres som moduler i den ønskede længde og lægges i henhold til de medfølgende anvisninger. Hældning 1:60 i længderetningen og 1:15 i tværgående retning.

 

 

 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.