PAROC® Air™ – en unik måde at ventilere flade tage på

PAROC® Air™ ventilerede tage øger sikkerheden og holdbarheden for flade tage. Ved hjælp af riller i isoleringen ventilerer og tørrer PAROC Air meget hurtigt fugten ud og giver en effektiv og enkel løsning til at undgå fugt i konstruktioner. 

Fugt i konstruktioner er en afgørende risikofaktor, som bør undgås. Hvis fugten bliver i bygningen i længere tid, kan det forårsage mug i de materialer, der støder op til stenulden. Et ventileret, fladt tag reducerer fugtmængden allerede i byggefasen. Bygninger kan tages i brug tidligere, da fugtrelaterede problemer kan forhindres. 

Sådan fungerer PAROC® Air™ i praksis:

Ventilationsløsningen bygger på naturligt træk for at aflede fugt fra det flade tage. Anvend et traditionelt tætningslag til taget for at forhindre, at fugt trænger ind udefra i form af regn eller sne. Placer dampspærren ca. 50 mm oppe i isoleringen for at forhindre, at den fugt, som kommer ind med indendørsluften, trænger ind og forbliver i konstruktionen. Isoleringen beskyttes af underpladen. Ved at tætne tagkonstruktionen bevares balancen mellem indendørs- og udendørstemperaturer, fugt og tryk.
paroc-air-illustration

Vindcirkulation tvinger luft op i rillerne mod den bredere rende ved tagryggen.

Anvend en 50 mm stenuldsplade for at beskytte dampspærren og sikre dens effektivitet.

Dampspærren består af en plastfolie eller lignende, som forhindrer varm luft i at kondensere mod membranen. Sørg for, at dampspærren og fuger mod øvrige konstruktioner er helt tætte. Tætne alle samlinger, og lav en overlapning på mindst 200 mm. Ellers kan der opstå en "skorstenseffekt", hvor fugtig luft suges op og fryser til is i konstruktionen i løbet af vinteren. Dampspærren sørger også for at ventilationssystemet fungerer bedre i hele bygningen, da den eliminerer træk.

En rillet stenuldsplade med en høj dampgennemtrængning transporterer fugtig luft til ventiler via riller. Pladen har 20 mm dybe og 30 mm brede riller, med en afstand på 200 mm. Der skæres derefter forbindelseskanaler tværs over de riller, hvor der forekommer forhindringer såsom tagvinduer og branddøre. 

Sørg for, at den bredere rende ved tagryggen, der skæres ud i hånden, er 100 mm bred og 20 mm dyb. Kanalen forbinder rillerne opad i samme retning som tagventilerne.

Number Anvend en 20 mm tyk stenuldsplade, så luften i rillerne holdes ca. 5 grader varmere end udendørsluften. Anvend denne plade som basis for den ydre tætning.

Skær hul i pladen under tagventilerne.

Tagventiler i metal eller plastik leder til sidst den fugtige luft ud. Monter luftventilerne med en afstand på 6-8 m langs tagryggen og med en afstand på 10-12 m i skotrenderne. Sørg for, at du har en diameter på 100 mm og en højde på ca. 400 mm.

Følgende produkter anvendes til løsningen PAROC Air:

Tagboarden er fremstillet af ubrændbar stenuldsisolering og anvendes som øverste lag på eksisterende og nye svagt hældende tage. Tagisoleringspladen er udviklet til at give et holdbart, hårdt og brandsikkert underlag til de fleste typer af tagdækning. Den isolerer også det bærende lag ved renovering.