FAQ HVAC

Ja, Parocs produkter til teknisk isolering er CE-mærkede i overensstemmelse med produktstandarden SS-EN 14303.

CE-mærkningen dokumenterer produktets ydelse i form af deklarerede egenskaber.

BETEGNINGSKODE FOR CE-MÆRKNING (eksempel)
MW EN 14303-T2-ST(+)660-CS(10)20-WS1-MV2-CL10-pH9,5

Betegnelseskoden angiver produktets deklarerede egenskaber. Brandklassee angives separat, f.eks. A1.
Produktets varmekonduktivitet findes ikke i betegnelseskoden, men fremgår af ydeevnedeklarationen for det respektive produkt. Søg produkt via Produktoversigten.

BETEGNELSEKODER
MÅL OG TOLERANCER T
Tykkelsestolerancer angives i klasserne T1 til T9.

HØJESTE ANVENDELSESTEMPERATUR ST
Angiver den højeste deklarerede anvendelsestemperatur 
Eksempel: ST(+) 660.

TRYKSTYRKE CS
Angiver trykstyrken i kPa ved 10 % deformation af tykkelsen
Eksempel: CS(10)20 er 20 kPa trykstyrke ved 10 % deformation.

VANDABSORPTIONSEVNE WS
Vandabsorptionsevnen deklareres, hvis den ikke overskrider 1,0 kg/m2.
WS1

DAMPDIFFUSIONSMODSTAND, MV
Overfladens damptæthed i meter ækvivalent luftsøjle MV1 svarer til 100 m ækvivalent luftsøjle MV2 svarer til 200 m ækvivalent luftsøjle

VANDOPLØSELIGE IONER OG PHVÆRDI
Når spormængder af vandopløselige joner, f.eks. klor og pH-værdien, deklareres.
Eksempel: CL10 eller pH9,5.

Du kan vælge mellem forskellige isoleringstykkelser efter nedenstående tabeller, som viser, hvilke isoleringstykkelser der er godkendt til de forskellige brandklasser afhængig af blandt andet rørmaterialet. Eksempelvis gælder tykkelserne for EI 120 også for EI 15 /EI 30/EI60 og EI 90.Du finder mere detaljerede tabeller og monteringsvejledning til brandisolering af rørgennemføringer i certifikat SC0683-15.

Læs mere i Projektstøtte til brandsikring af VVS-installationer.
PAROC mineraluld har ingen kapillærer og hverken absorberer eller lagrer vand.
PAROC Stenuld er fugt- og vandafvisende og normalt er fugtindholdet i isoleringen under 0,5 % af dens vægt. Skulle der komme små mængder vand ind i materialet, når det samles, sker hurtig tørring takket være stenuldens åbne struktur, hvorefter isoleringsevnen genvindes.

PAROC Stenull opfylder kravene iht. EN 1609 og EN 13472, hvilket betyder, at vandoptagelsesevnen er ≤1 kg/m2.

Stenulds damptransmissionsmodstand er meget lav sammenlignet med andre byggematerialer. Dette er en fordel ved tørring af materialet, men stiller samtidig store krav til tætheden af de overfladelagsdamphæmmere, der skal påføres til udvendig kondensisolering.

Ved isolering af kolde installationer dimensioneres isoleringen således, at overfladelagets temperatur er over den omgivende lufts dugpunkt. Overfladelag med høj damptransmissionsmodstand vælges således, at fugtstrømmen mod den kolde installation begrænses. Alle samlinger tætnes med produkter anbefalet til dette formål. For mere information, gå til Arbejds- og montagevejledning.
 
En velfungerende dampspærre på kolde rørledninger øger processens funktion og minimerer risikoen for korrosion.
PAROC produkter med et overfladelag af forstærket aluminiumsfolie har dampgennemtrængningsmodstand MV2, hvilket svarer til bedste klasse i henhold til SS-EN 12086 for flade produkter og SS-EN 13469 for rørskåle. Produkterne egner sig perfekt til applikationer som kolde rør, ventilationskanaler eller andre anvendelsesområder, hvor modstand mod vanddamp er et krav. Ved denne type anvendelse skal alle samlinger tapes med PAROC Tejp AluCoat.

PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat er en brandnetmåtte med varmgalvaniseret trådnet og en forstærket sort aluminiumsfolie, også kaldet BlackCoat. Måtten er velegnet til brug når det er en synlig installation og hvor der er æstetiske krav da den giver et flot sort udseende til montagen, der ønskes æstetisk, men enkel overfladebeklædning.

 

 

PAROC HVAC Fire Mat Comfort er en brandnetmåtte med et varmgalvaniseret trådnet og et tyndt fiberdug, også kaldet Comfort. Måtten er velegnet til brug, hvor installationen ikke er synlig, som ved isolering i kold vind eller ved isolering i dobbeltlag. Måtten med komfort-overfladelaget er lidt billigere end tæppet med blackcoat-overfladelaget.

Begge brandnetmåtter har de samme brandtekniske egenskaber

PAROC FireSeal er en silikatbaseret tætningsmasse til brandklassificerede ventilations- og røgudsugningskanaler. Brandtætningsmassen er en vigtig komponent i en bygnings samlede brandsikring, da den forhindrer giftig brandgas i at sprede sig til tilstødende rum. Paroc Fireseal er en del af PAROC DuctProtect System - et komplet system til brandsikring af ventilationskanaler.
PAROC FireSeal er testet og godkendt i henhold til standard EN 1366-1.

Den er ideel til tætning af samlinger mellem en skillevæg og en brandklassificeret kanal. Kan også bruges til tætning, reparation og udfyldning af revner, huller og manglende materiale i ventilations- og røgudsugningskanaler. Tætningen har fremragende vedhæftning til metal, mursten og cement.
PAROC FireSeal er testet og godkendt i henhold til standard EN 1366-1. PAROC FireSeal er en silikatbaseret tætningsmasse. Silikatbaserede brandtætningsmasser anvendes ofte ved tætning af fx skorstene og røggaskanaler og udvider sig ikke ved varmepåvirkning.

Brandtætningsmassen er en vigtig komponent i en bygnings samlede brandsikring, da den forhindrer giftig brandgas i at sprede sig til tilstødende rum.