Isoling af skillevægge med træramme

 • 12,5 mm – standardgipsplader et, to eller tre lag  
 • Minimum 39 x 66 mm træreglar, cc 600/PAROC eXtra
 • 12,5 mm – standardgipsplader; et, to eller tre lag 


Konstruktioner, lydreduktionsværdier og brandklassificering vises i nedenstående tabeller

Partition-wall-wooden-frame-3131121-transparent

Alternative produkter til lyd- og brandklassificerede skillevægge 

PAROC eXtra: velegnet til alle skillevægge 
PAROC eXtra F: 
som PAROC eXtra, men også velegnet til konstruktioner, hvor stenuld i densitet ≥ 30 kg/m3 er påkrævet
PAROC Solid: 
specielt udformet til brug i skillevægge
PAROC Sonus: 
omkostningsoptimal løsning til lyddæmpning i skillevægge 

 

PAROC har en Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-07/0071 til skillevægge lavet med stål- og træreglar. ETA definerer værdier for lydisolerings- og brandmodstandsværdier.

Regelkonstruktion

Træreglar vælges iht. lyddæmpnings- og brandkrav. 

Når lydisoleringskravene øges, kan konstruktionen udføres med to separate skeletter. Dette forhindrer, at lyd passerer gennem konstruktionen via reglarne. 

Isolering

PAROC Stenuldsisolering er nem at installere mellem træreglarne, da den fleksible plade holdes fast mellem reglarne uden fastgørelse.  Isoleringen skal fylde mellemrummet mellem reglarne for at give korrekt brandmodstand og lydisolering.  Til konstruktioner med træreglar med en afstand på cc600 mellem reglarne bør PAROC-produkter i størrelse 565 X1170 mm anvendes.

I tilfælde af brand beskytter stenulden træreglarne mod at forkulle. Stenuldsisolering kan bruges ved branddimensionering af trækonstruktioner for at forbedre brandmodstanden. Branddimensionering af trækonstruktionen kan foretages via beregning i henhold til Eurocode 5. 

Vægplader

En almindeligt forekommende løsning er at bruge gipsplader på hver side af træregelkonstruktionen med en nominel tykkelse på mindst 12,5 mm.  Desuden kan andre typer plademateriale bruges til at forstærke konstruktionen, f.eks. krydsfiner som et første lag og gipsplader yderst som et afsluttende lag.

Godkendelser og certifikater 

 • Brandteknisk dimensionering af skillevægskonstruktioner foretages via beregning i henhold til Eurocode 5. Den beregnede dimensionering kan foretages for konstruktioner med en brandmodstandstid på op til maksimalt 60 minutter.
 • Paroc har Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-07/0071: Ikke-bærende skillevægge i tørre rum 

Trærammer med brandklasse og lydreduktionsværdier 

Konstruktion Performance

Enkeltramme med 1 lag gips (min. 12,5 mm) på begge sider

PAROC Stenuldsisolering Brandklasse Lydreduktionstal, dB
 
Rw Rw + C50-3150
PAROC Sonus, 66-75 mm EI 30 38 34
PAROC eXtra, 65–75 mm EI 60 40 37

Ovenstående konstruktion understøttes af ETA (Europæisk Teknisk Godkendelse) 07/0071 

Anvendte definitioner:

 • Rw (dB) – vægtet lydreduktionstal: bruges til at specificere lydisoleringen for en bestemt konstruktion, et bestemt materiale eller et bestemt produkt. Værdien er målt i laboratorier. 
 • R'w (dB) – vægtet lydreduktionstal i bygning: et mål for lydisoleringen mellem to rum i en færdig bygning med hensyn til flanketransmission.
 • DnTw (dB) - vægtet standardiseret lydniveauforskel: bruges typisk i tests på stedet. Lydniveauforskel er et mål for en bygnings evne til at isolere et rum mod luftbåren lyd fra et andet rum.
 • Metoden til beregning af vægtede værdier defineres i SS-EN ISO 717-1. 
 • Spektrumtilpasningsbegreberne C og Ctr til lydreduktionsindekset bruges til beregninger
 • Lydklassificering for boliger udføres i overensstemmelse med SS 25267
 • Lydklassificering for lokaler udføres i overensstemmelse med SS 25268
 • EI 30-60 – Henviser til brandmodstandsklasser for konstruktionen med funktionskrav, hvor "E" står for integritet og "I" for varmeisolering, dette efterfølges af en specifik tidsangivelse, f.eks. 30 eller 60 minutter, som er den tid konstruktionen skal modstå en brand.