Isoling af skillevægge med stålramme

 • 12,5 mm – standardgipsplader  et, to eller tre lag 
 • 42-150 mm stålreglar, cc 600/PAROC eXtra
 • 12,5 mm – standardgipsplader et, to eller tre lag
   

Konstruktioner, lydreduktionsværdier og brandklassificering vises i nedenstående tabeller

Partition-wall-metal-frame-3159160-transparent

Alternative produkter til lyd- og brandklassificerede skillevægge 

PAROC eXtra: velegnet til alle skillevægge 
PAROC eXtra F: 
som PAROC eXtra, men også velegnet til konstruktioner, hvor stenuld i densitet ≥ 30 kg/m3 er påkrævet
PAROC Solid: 
specielt udformet til brug i skillevægge
PAROC Sonus: 
omkostningsoptimal løsning til lydisolering i skillevægge  


PAROC har en Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-07/0071 til skillevægge lavet med stål- og træreglar. ETA definerer værdier for lydisolerings- og brandmodstandsværdier. 

Regelkonstruktion:

Konstruktionen af stålreglar vælges i henhold til kravene til lydisolering og brand. Når lydisoleringskravene øges, kan konstruktionen udføres med to separate skeletter. Dette forhindrer, at lyd passerer gennem konstruktionen via reglarne. Det er også muligt at lave en regelkonstruktion, hvor man krydser reglarne, hvilket forbedrer lydisoleringen.
 

Isolering: 

PAROC Stenuldsisolering er nem at installere mellem stålreglarne, da den fleksible plade holdes fast mellem reglarne uden fastgørelse.  Isoleringen skal fylde mellemrummet mellem reglarne for at give korrekt brandmodstand og lydisolering.  Til konstruktioner med stålreglar med en afstand på cc600 mellem reglarne bør PAROC-produkter i størrelsen 610 x 1220 mm anvendes.   

Vægplader

En almindeligt forekommende løsning er at bruge gipsplader på hver side af stålregelkonstruktionen med en nominel tykkelse på mindst 12,5 mm.  Desuden kan andre typer plademateriale bruges til at forstærke konstruktionen, som f.eks. krydsfiner som et første lag og gipsplader som et afsluttende lag.
 

Stålrammer med brandklasse og lyddæmpningsværdier 

Konstruktion  PAROC Stenuldsisolering Lydreduktionstal, dB
Brandklasse Lydreduktionstal, dB
Rw Rw + C50-3150 R'w R'w + C50-3150
 Enkeltramme med et lag gips (min. 12,5 mm) på begge sider
  PAROC Sonus 66-75 mm EI 30   40 37     
PAROC Solid, PAROC eXtra, 66–75 mm EI 60  40   37    
PAROC Solid, PAROC eXtra, 95-100 mm  EI 60 45   40 36   32
Enkeltramme med to lag gips (min 12,5mm) på begge sider
  PAROC Solid, PAROC eXtra, 95-100 mm EI 90 55 48 44 40
Enkeltramme med krydsede reglar. To lag gip (min. 12,5 mm) på begge sider
  PAROC Solid, PAROC eXtra, 95-100 mm EI 90 58 51 48 44
Dobbeltramme med luftspalte imellem. To lag gipsvæg (min. 12,5 mm) på begge sider
  PAROC Solid, PAROC eXtra, 95-100 mm EI 90 63 56 56 52
Dobbeltramme med luftspalte imellem. Tre lag gip (min. 12,5 mm) på begge sider 
  PAROC Solid, PAROC eXtra, 95-100 mm EI 90 65 61 60 56

Ovenstående konstruktioner understøttes af ETA (Europæisk Teknisk Godkendelse) 07/0071 

Anvendte vilkår 

 • Rw (dB) – vægtet lydreduktionstal: bruges til at specificere lydisoleringen for en bestemt konstruktion, et bestemt materiale eller et bestemt produkt. Værdien er målt i laboratorier. 
 • R'w (dB) – vægtet lydreduktionstal i bygning: et mål for lydisoleringen mellem to rum i en færdig bygning med hensyn til flanketransmission.
 • DnTw (dB) – vægtet standardiseret lydniveauforskel: bruges typisk i tests på stedet. Lydniveauforskel er et mål for en bygnings evne til at isolere et rum mod luftbåren lyd fra et andet rum.
 • Metoden til beregning af vægtede værdier defineres i SS-EN ISO 717-1. 
 • Spektrumtilpasningsbegreberne C og Ctr til lydreduktionsindekset bruges til beregninger
 • Lydklassificering for boliger udføres i overensstemmelse med SS 25267
 • Lydklassificering for lokaler udføres i overensstemmelse med SS 25268
 • EI 30-60 – Henviser til brandmodstandsklasser for konstruktionen med funktionskrav, hvor "E" står for integritet og "I" for varmeisolering, dette efterfølges af en specifik tidsangivelse, f.eks. 30 eller 60 minutter, som er den tid konstruktionen skal modstå en brand