Isolering af ydervægge

Væg med ventileret facade og Klimaplade ZERO

Isolering af boligens ydervægge giver en række fordele. Ud over varmeisolering øger det brandsikkerheden og gør bygningen modstandsdygtig over for fugt og vand gennem hele dens levetid. Desuden virker isoleringen støjdæmpende, hvilket forbedrer indeklimaet.

TRÆREGELRAMME

Ventileret facade

Klimavæg

I forbindelse med trævægkonstruktioner anbefaler vi først og fremmest det, vi kalder Klimavæggen. Denne vægtype opnår den ønskede U-værdi med en tyndere konstruktion sammenlignet med andre trækonstruktioner. En ventilationsspalte bag træbeklædningen giver et godt ventilationsniveau. Hvis facadebeklædningen har en glat bagside, monteres en afstandslægte lodret, inden den vandrette sømlægte monteres. Dette er omvendt ved liggende paneler.

Vi anbefaler en omfattende og vindtæt isolering som PAROC WAS 35tt, Klimatplade oven på bjælkerne som et ydre sammenhængende varmeisoleringslag. Dette kontinuerlige isolationslag reducerer kuldebroer og beskytter den bærende træramme. Lufttætheden på indersiden er garanteret ved hjælp af en luft- og dampspærre.

Til denne konstruktion er både intern og ekstern lufttæthed vigtig. På steder, der er udsat for vind og fra og med tredje sal i højere bygninger skal der anbringes et heldækkende vindtæt lag, f.eks. Vindspærre WALKI Wall Breath 65 (XMW 065), (pdf), inden for Klimapladen.

 Ventilated facade  
 

 

 Isoleringsløsning med U-værdi
 PAROC eXtra (regel) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm
 PAROC eXtra (ramme) 170 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC WAS 35tt 45 mm 70 mm 70 mm 70 mm
 U-værdi, W/m2K 0.15  0.14 0.13  0.12

I passivhuse skal væggene være endnu mere effektive. Denne dobbelte træramme fjerner i praksis kuldebroer helt og mindsker generelt væggenes tykkelse. I midten af denne konstruktion kan isoleringslaget uden ramme variere i tykkelse, hvilket gør løsningen velegnet til forskellige U-værdikrav. 

Ekstra reglar inden i fugtspærren er vigtigt. Installér elektricitet og vandledninger mellem reglarne uden at bryde fugtspærrene.

 Ventilated facade, passive house  
 

 

Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC eXtra (d1) regel 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
PAROC eXtra (d2) fuld 95 mm 95 mm 120 mm 170 mm
PAROC eXtra (d3) (ramme) 145 mm 170 mm 170 mm 170 mm
PAROC WAS 35tt (d4) 45 mm 45 mm 70 mm 70 mm
U-værdi, W/m2K 0.11 0.10 0.09 0.08

Murstensfacade med Murstensplade

En murstensfacade giver en bygning et smukt og traditionelt udseende. Tænk på følgende ved udformning af murstensvægge. En murstensvæg absorberer vand – vandet kan oven i købet trænge igennem hele murværket. For at holde vandet væk fra isoleringen kræves en ordentlig ventilationsspalte. En murstensfacade har lavere luftbevægelse i ventilationsspalten sammenlignet med en facade med træbeklædning. For at garantere korrekt ventilering af konstruktionen skal hver tredje studsfuge være åben i det næstnederste murstenslag. Væggen skal udformes, så indtrængende vand kan ledes ud af konstruktionen. 

 
 • Indvendig flade
 • Reglar cc 600/PAROC eXtra 
 • Træramme cc 600/PAROC eXtra
 • Rammebeskyttelse: fugtbestandig byggeplade
 • PAROC WAS 50, Ventiplade
 • Ventilationsspalte ≥30 mm
 • Murstensfacade
 
Isoleringsløsning med U-værdi
 PAROC eXtra (regel) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm
 PAROC eXtra (ramme) 170 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC WAS 50 50 mm 80 mm 80 mm 80 mm
U-værdi, W/m2K 0.15  0.13 0.12  0.12

 

Murstensfacade med Murstensplade

 
 • Indvendig flade
 • Reglar cc 600/PAROC eXtra
 • Træramme cc 600/PAROC eXtra
 • Rammebeskyttelse: fugtbestandig byggeplade
 • PAROC WAS 35tt, Klimaplade
 • Ventilationsspalte ≥30 mm
 • Murstensfacade
 
   
Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC eXtra (reglar) 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
PAROC eXtra (ramme) 145 mm 170 mm 170 mm 170 mm
PAROC Klimaplate  45 mm 50 mm 70 mm 95 mm
U-værdi, W/m2K 0.16 0.15 0.14 0.12

 

Væg med krydsende træ

Når en enkelt træramme ikke er tilstrækkeligt, anbefaler vi normalt en krydsreglet væg. Klimavæggen er imidlertid ofte en mere økonomisk løsning og giver bedre fugtsikring og termisk resistens. Ved montage af krydsreglar på væggens inderside placeres fugtspærren mellem den bærende træramme og reglarne. Denne konstruktion er mere lufttæt, da elkablerne kan installeres inden for fugtspærren uden gennemgående huller. For at forhindre risikoen for senere fugtproblemer bør den ydre vandrette regle behandles for at modstå 90 % relativ luftfugtighed.

 

 Ventilated facade  

 

 Isoleringsløsning med U-værdi
 PAROC eXtra d1 (lodret regel) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm 
 PAROC eXtra d2 (ramme) 145 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC eXtra d3 (Vandret regel) 45 mm 45 mm 45 mm  45 mm
 U-værdi, W/m2K 0.18 0.16 0.15  0.14

 

Væg med træregel og træpaneler 

Denne grundlæggende type af ventileret trævæg indeholder kun de vigtigste komponenter i en lagdelt vægkonstruktion. Ventilationsspalten dannes normalt med vandret placeret træbeklædning eller med korslagt, dobbelt ramme afhængigt af træbeklædningens retning. Hvis væggen skal svare til den strenge isoleringsstandard, kræver det tykke vægge, hvilket øger risikoen for senere fugtproblemer. Vælg i stedet vægge med et heldækkende udvendigt isoleringslag.

 

 Ventilated facade  

 

 Isoleringsløsning med U-værdi
 PAROC eXtra (regel)  45 mm 45 mm 45 mm  45 mm
 PAROC eXtra (ramme) 120 mm 145 mm 170 mm  170 mm
 U-værdi, W/m2K 0.33 0.28 0.25  0.20

 

BETONRAMME

Ventilered facad

En murstensfacade giver en bygning et smukt og traditionelt udseende. Tænk på følgende ved udformning af murstensvægge: En murstensvæg absorberer vand – vandet kan oven i købet trænge igennem hele murværket. For at holde vandet væk fra isoleringen kræves en ordentlig ventilationsspalte. En murstensfacade har mindre ventilation i ventilationsspalten sammenlignet med en facade med træbeklædning. For at garantere korrekt ventilering af konstruktionen skal hver tredje studsfuge være åben i det næstnederste murstenslag. Væggen skal udformes, så indtrængende vand kan ledes ud af konstruktionen.

Standardløsning

 Ventilated facade
 • Bagmur: beton, blokke, mursten eller anden stenbaseret konstruktion
 • PAROC WAS 50, Ventiplade
 • Ventilationsspalte ≥30 mm
 • Facadesten

 

 

Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC WAS 50 100 mm 150 mm 200 mm
U-värde, W/m2K(beton) 0.30 0.21 0.16
U-värde, W/m2K(letbeton) 0.22 0.17 0.13
 

 

Premiumløsning PAROC Cortex One

 Ventilated facade  

 

Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC Cortex One 180 mm
U-värde, W/m2(beton) 0.17
U-värde, W/m2(letboton) 0.14

 

 

Væg med ventileret facade og Klimaplade ZERO

PAROC klimaplade ZERO giver et brandsikkert, heldækkende isoleringslag, der effektivt mindsker kuldebroer og samtidig beskytter den bærende ramme af beton eller mursten mod fugt. 

Facadeskruen er udviklet specielt til at fastgøre lægter på ydersiden af isoleringslaget og dermed gøre det muligt at skabe en luftspalte mellem isoleringen og facadebeklædningen. Den er konstrueret til at overføre vindbelastningen og den lodrette belastning til den eksisterende ramme. Vandrette facadeskruer overfører vindbelastningen, og vinklede facadeskruer overfører den lodrette belastning fra facadebeklædningen. Hvis antallet af vinklede facadeskruer øges, øges lastoptagelsesevnen også. Det giver et selvbærende, robust system minimal med kuldebroer. 

Skruelængden og den dimensionerende vindbelastning og lodrette belastning kan beregnes ved hjælp af vores beregningsværktøj.

 
   

Følg anvisningerne fra leverandøren af facadebeklædningen.

 

Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC Klimatskiva ZERO 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
U-värde, W/m2(beton) 0.25 0.19 0.15 0.13

 

 

Væg med ventileret pudsfacade og Klimaplade ZERO

 

 

 • Bærende vægkonstruktion: beton, mursten.
 • PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO
 • PAROC XFM 005, Isoleringsholdere beton
 • PAROC XRB 001, Brandlægte WFX 
 • PAROC XFS 004, Multi Monti Fasadeskrue
 • Pudsbærende plade, uorganisk
 • Puds + plastbehandlet glasfibervæv
 • Yderlag (tyndpuds)
 

 

Følg systemleverandørens særlige vejledning! 

 

Isoleringsløsning med U-værdi  
PAROC Klimatskiva ZERO 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 
U-värde, W/m2(beton) 0.25 0.19 0.15  0.13

 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

 

 

Uventileret facade

 

Betonelementer

Betonelementer støbes, og den porøse stenuldsisolering hjælper betonelementerne med at tørre hurtigt, så indretningsarbejdet kan påbegyndes tidligere. 

 
 • Støttestruktur: inderpaneler af beton
 • Varmeisolering PAROC COS 10, Betonelementplade + beslag af rustfrit stål cc 600 mm
 • Yderpaneler af beton
 • Overfladebehandling
 
 
Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC COS 10 150 mm 200 mm 250 mm
 U-værdi, W/m2K 0,24 0,19 0,16

 

Facadesystemer

Ventileret facade med PAROC Cortex

Europrofil Recon Vflex er et fleksibelt, ventileret facadelukningssystem til vandret montering og er velegnet til både nybyggeri og renovering.

 Ventilated facade using Recon V-flex
 • Bærende vægkonstruktion: beton, blokke osv. 
 • Vandret ramme af metal Europrofil Recon Vflex / PAROC eXtra 
 • PAROC Cortex
 • Ventilationsspalte
 

 

 

Lær mere om Europrofils systemer Recon Vflex her >>

 

Ventileret facade med PAROC Cortex

 
 
 • Bærende vægkonstruktion: beton, blokke osv.
 • Lodret ramme af metal / PAROC eXtra
 • PAROC Cortex
 • Ventilationsspalte
 • Facadebeklædning
 
 

 

 

.

 

MASSIV TRÆRAMME

Væg med klimaplade

Krydslimet træ, KL-træ eller CLT-elementer, krydslamineret tømmer, anvendes som rammemateriale i både enfamiliehuse og etageejendomme. PAROC klimaplade ZERO giver et brandsikkert, heldækkende isoleringslag, der effektivt mindsker kuldebroer og samtidig beskytter den bærende træramme mod fugt. 

Facadeskruen er udviklet specielt til at fastgøre lægter på ydersiden af isoleringslaget og dermed gøre det muligt at skabe en luftspalte mellem isoleringen og facadebeklædningen. Den er konstrueret til at overføre vindbelastningen og den lodrette belastning til den eksisterende ramme. Vandrette facadeskruer overfører vindbelastningen, og vinklede facadeskruer overfører den lodrette belastning fra facadebeklædningen. Hvis antallet af vinklede facadeskruer øges, øges lastoptagelsesevnen også. Det giver et selvbærende, robust system minimal med kuldebroer. 

Skruelængden og den dimensionerende vindbelastning og lodrette belastning kan beregnes ved hjælp af vores beregningsværktøj.

 Paroc WAS 35  

 

Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Krydslimet træ 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
U-værdi, W/m2K 0.20 0.16 0.14 0.12

 

 

Beregningsparametre (Af EN 6946)

Tyndputs λU= 1.00 W/mK d = 5 mm
Armeret beton 2 %, 2400 kg/m3 λU= 1.7 W/mK d = 120 mm
Letbeton λU= 0.12 W/mK d= 150 mm
Træskelet λU= 0.14 W/mK  
Gipsplade λU=0.25 W/mK d = 13 mm
Træfibreplate λU=0.055 W/mK d = 12 mm
PAROC Linio 10 λU= 0.036 W/mK
PAROC Linio 80
λU= 0.040 W/mK
PAROC Fatio Plus λU= 0.033 W/mK  
PAROC eXtra λU= 0.036 W/mK  
PAROC WAS 35tt λU= 0.033 W/mK  
PAROC WAS 50 λU= 0.034 W/mK  
PAROC Cortex λU = 0.033 W/mK  
PAROC COS 10
λU= 0.035 W/mK  
     
Overgangsmodstand  Rsi+ Rse= 0.17 m2K/W  

 

For spørgsmål om andre beregningsparametre, kontakt teknisk support