Tekniske anbefalinger

Tekniska rekommendationer för uppbyggnad och utformning av låglutande tak

Tagets konstruktion og design skal vælges, så kravene til tagets forventede funktion opfyldes. EN-standarder beskriver, hvordan produkterne skal testes, og hvad kravniveauerne er.  Det er vigtigt, at de nationale regler overholdes. Valget af isoleringsprodukt styres af belastningen på taget, de klimatiske forhold under installationen og det daglige miljø, som taget vil blive udsat for. Den bærende struktur kan være lavet af stålplader, forskellige former for beton eller træunderlag.

Dimensionering

Varmeisoleringen, som placeres under en tætningsmebran i et svagt hældende tag, skal kunne håndtere de laster, som tagkonstruktionen er dimensioneret til. Bygherren er ansvarlig for at foretage en lastundersøgelse, som omfatter vind- og snelast samt tager hensyn til varig last og last fra gående trafik både under og efter lægningen. Bygherren er også ansvarlig for, at de rette isoleringsprodukter anvendes i tagkonstruktionen. 

Sne og vindbelastning

Der skal udarbejdes en beregning af sne- og vindlast med fastgørelsesplan ved mekanisk fastgørelse. Dimensionering af mekanisk fastgjorte tætningsmembraner udføres i henhold til bygningsreglementet, som også indeholder en henvisning til den aktuelle Eurokode.

Varig last 

Ud over sne- og vindlast skal man i nogle tilfælde tage hensyn til en varig last fra f.eks. solceller. Belastningen fra solcellerne kan være høj, og derfor er det vigtigt at kende styrken på eksisterende isolering og tætningslag, før solcellerne monteres på taget. Det skyldes primært, at tætningsmembranen skal kunne klare deformation uden at forårsage lækager, hvilket giver risiko for efterfølgende skader. For at minimere risikoen for lækage er værdierne i nedenstående tabel baseret på, at deformationen er mindre end 1 % af den samlede isoleringstykkelse. Der skal ikke tages hensyn til de øverste bærende lag som f.eks. tætningsmembran og den aktuelle overplade som f.eks. PAROC ROB 80 Tagboard eller PAROC ROBSTER 60, selv om dette lag har en afstivende effekt. 

  Udbredt belastning  Lineær belastning 1 m x 0,1 m
Overfladebelastning (0,4 x 0,4 m)
Punktlast ø 0,15 m
Produkt  kN/m2 (kg/m2) kN/m (kg/m) kN (kg) N (kg)
PAROC ROB 80 5.5 (550) 1.1 (110) 1.9 (190) 200 (20)
PAROC ROL 60  9.0 (900)  1.8 (180) 2.5 (250) -
PAROC ROL 30  4.5 (450)  0,9 (90)  1.4 (140) -
PAROC ROS 60   3.5 (350)  0,9 (90) 1,5 (150)   160 (16)
PAROC ROS 30  2.0 (200) 0.4 (40) 70 (7)

Maksimal profilafstand

I forbindelse med lægning af det underste lag skal der altid udvises forsigtighed. Gå på profiltoppene for at undgå gennemtrædning i forbindelse med lægning. Monter derefter en luft- og dampspærre og et mellemlag bestående af PAROC ROS 30 eller PAROC ROL 30 og en topplade i form af PAROC ROB 80 eller PAROC ROBSTER 60. Vores anbefalinger gælder ved normal lægning, som indebærer, at sammenføjningerne mellem pladerne kan placeres mellem profiltoppene. Ved profiltopbredder, der er mindre end den angivne værdi, skal sammenføjningerne mellem pladerne altid placeres oven på profiltoppene. 

Åbningsmål = a. Profil top = b

Underlagsplade på stålprofiler  

 Produkt

Åbningsmål, mm Profil top, mm
50 mm PAROC ROS 30 170 115
30 mm PAROC ROBSTER 50 200 115
50 mm PAROC ROBSTER 50 220 115
30 mm PAROC ROBSTER 60 230 70
50 mm PAROC ROBSTER 60  260 70

PAROC ROBSTER kan takket være sin høje trykstyrke også anvendes som kondensisolering. Da der dannes en del ekstra fugt indendørs i årets kolde måneder, øges den relative luftfugtighed, og derfor bør kondensrisikoen vurderes i hvert enkelt tilfælde. Det er vigtigt at have styr på forudsætningerne, før en løsning vælges. Det er desuden vigtigt at kontrollere, at forudsætningerne ikke ændrer sig. Hvis den bærende stålplade f.eks. vendes på hovedet, kan åbningsmålet ændre sig, hvilket kan medføre risiko for gennemtrædning. Normalt skal overliggende lag lægges på kryds med forskudte sammenføjninger.

Kondensisolering på stålpladeprofiler

 Produkt

Åbningsmål, mm Profil top, mm
20 mm PAROC ROB 80 + 30 mm PAROC ROBSTER 50* 170 80
20 mm PAROC ROB 80 + 2x30 mm PAROC ROB 50 220 80
50 mm PAROC ROBSTER 60 240 80
20 mm PAROC ROB 80 + 50 mm PAROC ROBSTER 60 260 80

* Sammenføjningen skal altid placeres oven på profiltoppene.  

CE-mærkning

Produkter, som er omfattet af en harmoniseret standard, skal CE-mærkes. Tagprodukter fra Paroc er CE-mærkede, og du kan finde link til vores ydeevnedeklarationer her >>

Krav til mekaniske egenskaber

I henhold til den svenske byggestandard AMA Hus bør det øverste isoleringslag have en kompressionsstyrke på mindst 60 kPa udbredt korttidslast. Dette angives i ydeevnedeklarationen som CS(10)60, dvs. maks. 10 % deformation ved en udbredt last på 60 kPa. Samtidig skal det øverste isoleringslag også kunne klare en kortvarig punktlast på 500 N med en deformation på maks. 5 mm. Dette beskrives som PL(5)500. Eksempler på produkter, som opfylder disse krav, er PAROC ROB 80, PAROC ROBSTER 60 og PAROC ROS 60. Valg af øverste isoleringslag kan også påvirkes af anbefalingerne fra producenten af tætningsmembranen. 

Fugtbeskyttelse

For at undgå, at luft strømmer igennem konstruktionen og kondenserer mod den øverste tætningsmembran, skal en luft- og dampspærre altid placeres på den varme side. I henhold til anbefalingerne i AMA Hus placeres luft- og dampspærren bedst mellem to isoleringslag, og højst 1/3 af konstruktionens samlede isoleringstykkelse må befinde sig under tætningsmembranen. Sammenføjninger i luft- og dampspærren tapes med et overlap på mindst 200 mm. Hvis der ikke anvendes tape, skal overlappet være på mindst 500 mm. 

Tagets udformning

Med mekanisk indfæstning menes hovedsageligt selvborende skruer i stålplader og træ eller ekspanderende fastgørelsesanordninger i beton/letbeton. Fastgørelsesanordningens teleskopeffekt skal være mindst 20 mm, hvis isoleringstykkelsen overstiger 50 mm. Skruer til stålplader skal være mindst 20 mm længere end isoleringstykkelsen. Spændeskiven skal være mindst 75 mm ved papdækning og 45 mm for ved fiberdug. Se også anbefalingerne fra producenten af fastgørelsesanordningerne.

Håndtering, opbevaring og emballering 

Tagboard, tagplader og taglameller leveres på miljøpaller med støtte af stenuld beregnet til håndtering med løftegaffel eller løft med båndslynge. Pallens design kræver en plan overflade. Emballagen består af en strækhætte, der tillader opbevaring udendørs uden at dække. Design pallevægte kan ses i nedenstående tabel. 

Pallavægte til beregning af belastningen på konstruktionen
produkt Maksimal vægt/palle, kg
PAROC ROL 30, Taglamel 300
PAROC ROL 60, Taglamel 300
PAROC ROS 30(g), underlagsbord 380
PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsplade 380
PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsplade 380
PAROC ROU 60, Kasserendekile 450
PAROC ROS 60,Tagplade 520
PAROC ROB 80 Tagboard
680

Isoleringen

Transport af isoleringsplader på taget kan ske med en såkaldt teglvogn. Udlægningsarbejdet kan udføres med en høtyv. Isoleringen skæres til med kniv efter et retholt eller saves til med en fukssvans.  Huller skæres med kniv på stedet. Tagkiler og skotrendekiler lægges i henhold til separate anvisninger.

Isoleringsarbejdet

Vær omhyggelig ved lægningen, så der ikke opstår sprækker mellem pladerne eller ved tilslutninger. Samlinger, hvor 4 hjørner mødes, bør undgås. Sammenføjningerne skal forskydes mellem isoleringslagene. Hvis der anvendes to isoleringslag, skal de lægges umiddelbart efter hinanden. Overdæk udlagt isolering og åbne paller natten over. Vi fraråder at lægge isolering under nedbør, hvis bygningen ikke har vejrbeskyttelse. Eventuel fugt tørrer langsomt ud, da stenulden er diffusionsåben, men det afhænger af tagets størrelse og tætningsmembranens dampgennemtrængelighed.

Belastning af taget i forbindelse med lægning

Begræns gående trafik på isoleringen under lægningsarbejdet. På steder med hyppig trafik skal der udlægges gangbroer. Det kan enten ske i form af lastfordelende plader i byggefasen eller i form af permanente hævede gangbroer. Beskadiget materiale skal udskiftes, inden den udvendige tætningsmembran monteres.