Tekniske anbefalinger

Tekniska rekommendationer för uppbyggnad och utformning av låglutande tak

Tagets opbygning og udformning skal vælges, så kravene til tagets funktion er opfyldt. EN-normer beskriver, hvordan produkterne skal prøves, og hvilke kravniveauer der findes. Det er vigtigt, at de nationale regler følges. Valget af isoleringsprodukter er bestemt af belastningen på taget, vejrforholdene under lægningen og det miljø, taget udsættes for i det daglige. Den bærende konstruktion kan bestå af stålplader, forskellige former for beton eller træunderlag.

Dimensionering

Varmeisoleringen, som placeres under et tætningslag i et svagt hældende tag, skal kunne håndtere den belastning, som tagkonstruktionen er dimensioneret til. Bygherren er ansvarlig for at foretage en belastningsundersøgelse, som omfatter vind- og snebelastning samt tager hensyn til varig belastning og belastning fra gående trafik både under og efter lægningen. Bygherren er også ansvarlig for, at de rette isoleringsprodukter anvendes i tagkonstruktionen

Sne- og vindbelastning

Der skal udarbejdes en beregning af sne- og vindbelastning med fastgørelsesplan ved mekanisk fastgørelse. Dimensionering af mekanisk fastgjorte tætningslag udføres i henhold til bygningsreglementet, som også indeholder en henvisning til den aktuelle Eurokode.

Varig belastning 

Ud over sne- og vindbelastning skal man i nogle tilfælde tage hensyn til en varig belastning fra f.eks. solceller. Belastningen fra solcellerne kan være høj, og derfor er det vigtigt at kende styrken på eksisterende isolering og tætningslag, før solcellerne monteres på taget. Det skyldes primært, at tætningsmembranen skal kunne klare deformation uden at forårsage lækager, hvilket giver risiko for efterfølgende skader. For at minimere risikoen for lækager er værdierne i nedenstående tabel baseret på, at deformationen er mindre end 1 % af den samlede isoleringstykkelse. Der skal ikke tages hensyn til det øverste bærende lag såsom tætning og aktuel plade heller ikke selv om dette lag har en stivende effekt.

Produkt   Varig belastning
    (kPa)   (kg/m2)
PAROC ROS 30  1,5 153
PAROC ROS 60  3,0 306
PAROC ROL 30 4,5 459
PAROC ROL 60 9,0 918

CE-mærkning

Produkter, som er omfattet af en harmoniseret standard, skal CE-mærkes. Tagprodukter fra Paroc er CE-mærkede, og du kan finde link til vores ydeevnedeklarationer her >>

Krav til mekaniske egenskaber

Det øverste isoleringslag bør have en kompressionsstyrke på mindst 60 kPa fordelt korttidslast. Dette angives i ydeevnedeklarationen som CS(10)60, dvs. maks. 10 % deformation ved en fordelt last på 60 kPa. Samtidig skal det øverste isoleringslag også kunne klare en kortvarig punktlast på 500 N med en deformation på maks. 5 mm. Dette beskrives som PL(5)500. Eksempler på produkter, som opfylder disse krav, er PAROC ROB 80, PAROC ROBSTER 60 og PAROC ROS 60.

Fugtbeskyttelse

For at undgå, at luft strømmer igennem konstruktionen og kondenserer mod det øverste tætningslag, skal en luft- og dampspærre altid placeres på den varme side. Luft- og dampspærren placeres mellem to isoleringslag, og højst 1/3 af konstruktionens samlede isoleringstykkelse må befinde sig under tætningslaget. Sammenføjninger i luft- og dampspærren tapes med et overlap på mindst 200 mm. Hvis der ikke anvendes tape, skal overlappet være på mindst 500 mm.

Tagets udformning 

Med mekanisk indfæstning menes hovedsageligt selvborende skruer i stålplader og træ eller ekspanderende fastgørelsesanordninger i beton/letbeton. Fastgørelsesanordningens teleskopeffekt skal være mindst 20 mm, hvis isoleringstykkelsen overstiger 50 mm. Skruer til stålplader skal være mindst 20 mm længere end isoleringstykkelsen. Spændeskiven skal være mindst 75 mm ved papdækning og 45 mm for ved fiberdug. Se også anbefalingerne fra producenten af fastgørelsesanordningerne.

Maksimal profilafstand

Vores anbefalinger til åbningsmål er af arbejdsmiljømæssige hensyn baseret på sikkerheden i forbindelse med montering af vores produkter på trapezprofilerede stålplader.

Paroc Robster

I forbindelse med lægning af det underste lag skal der altid udvises forsigtighed. Gå på profiltoppene for at undgå gennemtrædning i forbindelse med lægning. Monter derefter en luft- og dampspærre og et mellemlag bestående af PAROC ROS 30 eller PAROC ROL 30 og en topplade i form af PAROC ROB 80 eller PAROC ROBSTER 60. Vores anbefalinger gælder ved normal lægning, som indebærer, at sammenføjningerne mellem pladerne kan placeres mellem profiltoppene. Ved profiltopbredder, der er mindre end den angivne værdi, skal sammenføjningerne mellem pladerne altid placeres oven på profiltoppene.

Underlagsplade på stålprofiler

 Produkt

Åbningsmål, mm Profiltop, mm
50 mm PAROC ROS 30 170 115
30 mm PAROC ROBSTER 50 200 115
30 mm PAROC ROBSTER 60 230 70
50 mm PAROC ROBSTER 60  260 70

                             

PAROC ROBSTER kan takket være sin høje trykstyrke også anvendes som kondensisolering. Da der dannes en del ekstra fugt indendørs i årets kolde måneder, øges den relative luftfugtighed, og derfor bør kondensrisikoen vurderes individuelt. Det er vigtigt at have styr på forudsætningerne, før en løsning vælges. Det er desuden vigtigt at kontrollere, at forudsætningerne ikke ændrer sig. Hvis den bærende stålplade f.eks. vendes på hovedet, kan åbningsmålet ændre sig, hvilket kan medføre risiko for gennemtrædning. Normalt skal overliggende lag lægges på kryds med forskudte sammenføjninger.

Kondensisolering på stålprofiler

Produkt

Åbningsmål, mm Profiltop, mm
20 mm PAROC ROB 80 + 30 mm PAROC ROBSTER 50* 170 80
20 mm PAROC ROB 80 + 2x30 mm PAROC ROBSTER 50 220 80
50 mm PAROC ROBSTER 60 240 80
20 mm PAROC ROB 80 + 50 mm PAROC ROBSTER 60 260 80

 

* Sammenføjningen skal altid placeres oven på profiltoppene.

Underlagsplade på stålprofiler

I forbindelse med lægning af det underste lag skal der altid udvises forsigtighed. Gå på profiltoppene for at undgå gennemtrædning i forbindelse med lægning. Monter derefter en luft- og dampspærre og et mellemlag bestående af PAROC ROS 30 eller PAROC ROL 30 og en topplade i form af PAROC 80 eller PAROC ROBSTER 60. Vores anbefalinger gælder ved normal lægning, som indebærer, at sammenføjningerne mellem pladerne kan placeres mellem profiltoppene. Ved profiltopbredder, der er mindre end den angivne værdi, skal sammenføjningerne mellem pladerne altid placeres oven på profiltoppene. 

Kondensisolering på stålprofiler

PAROC ROBSTER kan takket være sin høje trykstyrke også anvendes som kondensisolering. Da der dannes en del ekstra fugt indendørs i årets kolde måneder, øges den relative luftfugtighed, og derfor bør kondensrisikoen vurderes individuelt. Det er vigtigt at have styr på forudsætningerne, før en løsning vælges. Det er desuden vigtigt at kontrollere, at forudsætningerne ikke ændrer sig. Hvis den bærende stålplade f.eks. vendes på hovedet, kan åbningsmålet ændre sig, hvilket kan medføre risiko for gennemtrædning. Normalt skal overliggende lag lægges på kryds med forskudte sammenføjninger.

Håndtering, opbevaring og emballage

Tagboards, tagplader og taglameller leveres på miljøpaller med beskyttelse af stenuld, som er beregnet til håndtering med gaffelløfter eller løft med båndslynge. Pallens udformning kræver et plant underlag. Emballagen består af strækfilm, som tillader opbevaring udendørs uden overdækning. Dimensionerende pallevægte kan ses i tabellen nedenfor.
Pallevægte til beregning af belastningen på konstruktionen
 

Tagboards, tagplader og taglameller leveres på miljøpaller med beskyttelse af stenuld, som er beregnet til håndtering med gaffelløfter eller løft med båndslynge. Pallens udformning kræver et plant underlag. Emballagen består af strækfilm, som tillader opbevaring udendørs uden overdækning. Dimensionerende pallevægte kan ses i tabellen nedenfor.

Pallevægte til beregning af belastningen på konstruktionen
Produkt Maxvikt/pall, kg
PAROC ROS 20, Underlagsplade Metal  275
PAROC ROL 30, Taklamell 300
PAROC ROS 30g, Underlagsplade    380
PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard 380
PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard  380
PAROC ROU 60, Tagkile   450
PAROC ROS 60, Tagkile 520
PAROC ROB 80 Tagboard
680

Isoleringen

Transport af isoleringsplader på taget kan ske med en såkaldt teglvogn. Udlægningsarbejdet kan udføres med en høtyv. Isoleringen skæres til med kniv efter et retholt eller saves til med en fukssvans. Huller skæres med kniv på stedet. Tagkiler og skotrendekiler lægges i henhold til separate anvisninger.

Isoleringsarbejdet

Vær omhyggelig ved lægningen, så der ikke opstår sprækker mellem pladerne eller ved tilslutninger. Samlinger, hvor 4 hjørner mødes, bør undgås. Sammenføjningerne skal forskydes mellem isoleringslagene. Hvis der anvendes to isoleringslag, skal de lægges umiddelbart efter hinanden. Overdæk udlagt isolering og åbne paller natten over. Undgå i videst muligt omfang lægning i nedbør. Eventuel fugt tørrer langsomt ud, da stenulden er diffusionsåben, men det afhænger af tagets størrelse og tætningslagets dampgennemtrængelighed.

Belastning af taget i forbindelse med lægning

Begræns gående trafik på isoleringen under lægningsarbejdet. På steder med hyppig trafik skal der udlægges gangbroer. Det kan enten ske i form af lastfordelende plader i byggefasen eller i form af permanente hævede gangbroer. Beskadiget materiale skal udskiftes, inden det udvendige tætningslag monteres.