Ventilationsisolering - Isolering af ventilationsrør & ventilationskanaler

Ventilationssystemer skal varmeisoleres for at kunne begrænse og regulere varmetabene. En effektiv isolering af alle VVS-installationer skaber en effektiv VVS-skal. Noget, der er ekstremt vigtigt for at energieffektivisere og reducere udledning af drivhusgasser.

Minimer energitab med isolering af ventilationssystemet

Det er både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt at mindske varmetabene i luftkanaler, da det både sænker energiforbruget og driftsomkostningerne.
Varmeisolerede varmluftskanaler begrænser varmeflowet ud af kanalen.
Isolering af koldluftskanaler begrænser varmeflowet ind i kanalen. Når varm eller kold luft transporteres i ventilationskanaler, skal lufttemperaturen reguleres, og varmetabene begrænses til den ønskede værdi. 

Varmeisolerede ventilationskanaler begrænser varmeflowet ud af kanalen.

isolering af ventilationsrørKorrekt isolerede kanaler sikrer, at hele ventilationssystemet fungerer som tiltænkt og mindsker samtidigt behovet for vedligeholdelse.
Det er vigtigt, at begge kriterier holdes på det ønskede niveau for at minimere energitabene.

Det rette produkt på rette sted

PAROC netmåtter og lamelmåtter anvendes til varmeisolering af både cirkulære og rektangulære kanaler, mens PAROC-plader kun anvendes til rektangulære kanaler. Ved indvendig isolering anvendes PAROC InVent.

Kondensisolering for ventilationskanaler

For kanaler, hvor medietemperaturen er lavere end den omgivende lufttemperatur, er der risiko for, at der dannes kondens på kanalens yderside. Dette kan undgås, hvis kanalen bliver forsynet med en isolering, så ydertemperaturen på den overstiger den omgivende lufts dugpunkt. For at opnå den kondensbegrænsende funktion, skal isoleringen forsynes med en fungerende dampspærre. Isoleringen monteres normalt udvendigt på ventilationskanalerne, men kan også monteres indvendigt på rektangulære kanaler.                 

Kondensisolerede ventilationsrørI isoleringsløsninger, der har til opgave at begrænse fugtflowet ind mod ventilationskanalerne, skal yderlaget fungere som dampspærre. I sådanne tilfælde er isolering med aluminiumsyderlag en passende løsning, også kaldet AluCoat. AluCoaten fastsikres enten med galvaniseret ståltråd som spiralvikles, isolerede svejsesøm eller signodebånd. 

Udvendig kondensisolering af både cirkulære og rektangulære kanaler kan udføres med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat. På rektangulære kanaler kan PAROC Hvac Slab AluCoat også anvendes. Alternativt kan der anvendes netmåtter og andre plader, men disse skal så udstyres med en separat dampspærre på ydersiden for at sikre mod kondens.

Følgende tommelfingerregel kan anvendes til en grundlæggende analyse af kondensisoleringen af ventilationskanaler. Hvis vi antager, at den relative luftfugtighed er ca. 50 %, og at temperaturforskellen mellem den varme og den kolde side er 15 °C, er 20 mm isolering tilstrækkeligt. Ved en relativ luftfugtighed på 70 % kan isoleringstykkelsen øges til 40 mm afhængigt af kanalens størrelse. I andre tilfælde bør man foretage en særskilt beregning.

I tabellen nedenfor kan du se, hvornår kondensisolering er påkrævet.

Kanal  Luft i kanalen  Kanalens placering  Hvorfor isolere?  Hvilken løsning? 

Kanal til tilførsel af udeluft, luftkonditionering mm

Kold luft I varme områder (højere temperatur  end i kanalen) Kondensering på udvendig flade Varmeisolering + dampspærre, tape

Opvarmet luft, 

fraluft mm

Varm luft I et koldt område Kondensering på invendig flade Varmeisolering
I et varmt område Varmeisolering for mindskede energitab Varmeisolering

Du kan nemt udregne den rette tykkelse på isoleringen ved hjælp af Parocs beregningsprogram PAROC Calculus. Hvis du har behov for at isolere af hensyn til varme og som brandsikring, skal brandisoleringen altid placeres nærmest kanalen og varmeisoleringen og dampspærren oven på brandisoleringen.

Du bedes kontakte den nærmeste Paroc-forhandler for at få flere oplysninger om brandsikring af kanaler.

Læs mere om brandisolering af ventilationskanaler her >
Læs mere om lydisolering af ventilationskanaler her >
Læs mere om ventilationsudstyr her >