Skorstene og udluftningskanaler

Skorstene og udluftningskanaler adskiller sig fra andre rør idet, at de ofte udsættes for meget høje temperaturer. De kræver derfor isoleringsløsninger, der ikke kun er ubrændbare, men også bevarer deres form og trykstyrke ved høje temperaturer.

Med PAROC-rørskåle og netmåtter opnås ikke kun en udmærket varmeisolering, men også en effektiv brandsikring. Rørenes levetid øges også, fordi røggasserne forhindres i at blive så afkølede, at de kondenserer og udfælder korrosive stoffer på rørets inderside.

Mange præfabrikerede skorstene er isoleret med PAROC-rørskåle.

Bestemmelser og løsninger varierer fra land til land. Du bedes kontakte nærmeste Paroc-forhandler for at få flere oplysninger.